Zarządzanie zmianą i podejmowanie decyzji

Skuteczne wprowadzanie zmian, które działają

Opis

Z badań przeprowadzonych przez GFKM na ponad 500 menedżerach wynika, że zarządzanie w zmieniających się okolicznościach stanowi największe wyzwanie, z którym borykają się aktualnie osoby zarządzające. Niejednoznaczność i dynamika zdarzeń, z którymi muszą radzić sobie każdego dnia sprawiają, że podejmowanie właściwych decyzji i zarządzanie zmianą stanowią dwie kluczowe kompetencje dzisiejszych Liderów i Liderek.

Celem warsztatów jest poszerzenie umiejętności zarządzania zespołem i organizacją o konkretne techniki, metody i narzędzia zarządzania zmianą i podejmowania decyzji.

Dla kogo

Dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności zarządzania zmianą i podejmowania właściwych decyzji.

Program szkolenia

ETAPY ZMIAN – JAK Z POWODZENIEM PRZEJŚĆ PRZEZ NIE WRAZ Z ZESPOŁEM?

 • Zanim rozpoczniesz: strategiczna kanwa zmiany, dysfunkcje pracy zespołowej (Lencioni), analiza 5 barier i inne narzędzia przygotowujące do wdrażania zmian
 • Kiedy już zaczniesz: eksperymenty czyli zwinne podejście do zmiany. Generowanie różnorodnych opcji, warunki dobrego eksperymentu, przykłady
 • Praktyczne narzędzia menedżerskie wspomagające zarządzanie zmianą

JEŹDZIEC NA SŁONIU CZYLI EMOCJONALNE I RACJONALNE ELEMENTY ZMIAN

 • Znajdź jasne punkty, wyznacz cele i działania czyli racjonalna część zmiany
 • Motywowanie do zmiany czyli o znajdowaniu emocji, wzmacnianiu ludzi i zmniejszaniu rozmiaru zmiany
 • Moc otoczenia: tworzenie środowiska sprzyjającego zmianom

OPÓR PRZED ZMIANĄ

 • Na czym polega mój własny opór przed zmianą i jak przekłada się na zespół?
 • Od Innowatorów do Negatorów – rozpoznawanie i reagowanie na różne reakcje na zmianę w zespole
 • Skuteczne komunikowanie zmian – przydatne narzędzia i metody

RYTUAŁY W PROCESIE ZMIANY

 • O potrzebie wzmacnianie relacji, przewidywalności i poczucia kontroli
 • Funkcje, korzyści i badania potwierdzające skuteczność rytuałów w organizacji
 • Rytuały wspomagające zmiany organizacyjne i fazy przejściowe – przykłady

PODEJMOWANIE DECYZJI

 • O unikaniu zero-jedynkowych scenariuszy i znajdowaniu różnorodnych opcji działań
 • Proces symultaniczny, technika kosztu alternatywnego, analogie, wskaźniki podstawowe, testowanie, technika 10/10/10, technika M&M’sa czyli przydatne narzędzia i metody wspomagające podejmowanie właściwych decyzji
 • Konfrontacja swoich założeń z rzeczywistością – o narzędziach krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji

ZMIANY OSOBISTE – CZYLI JAK SKUTECZNIE WDRAŻAĆ NAWYKI I POSTANOWIENIA

 • Kluczowe potrzeby psychologiczne i sposoby ich zaspokajania
 • Nawyki zwiększające poziom energii i samodyscypliny – wyniki badań i praktyczne wskazówki
 • Jak wdrażać postanowienia czyli o monitorowaniu, efekcie luki empatycznej, efekcie „a co mi tam” i innych zjawiskach wzmacniających i osłabiających wdrażanie nawyków

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować swój zespół / organizację do zmian
 • Osiągać zakładane cele zmian
 • Skutecznie komunikować zmianę w organizacji / zespole
 • Odpowiednio reagować na reakcję na zmiany w zespole
 • Kreować środowisko i wdrażać praktyki wzmacniające motywację do zmian
 • Podejmować decyzje w oparciu o szeroki wachlarz technik i narzędzi
 • Skutecznie wdrażać osobiste zmiany

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z elementami wykładu i studiów przypadku. Prowadzący aktywizuje uczestników poprzez moderowane dyskusje, praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz trening behawioralny konkretnych umiejętności kierowniczych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top