Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

Czyli jak zrealizować cele w warunkach wysokiej zmienności otoczenia firmy .

Opis

Zarządzanie ryzykiem

Podstawowym wyzwaniem dla zarządzających współczesnym przedsiębiorstwem jest gwałtowność i zakres zmian, które sprawiają, że obok ich beneficjentów rośnie liczba „ofiar” (rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar). Odpowiednio szybkie identyfikowanie oraz ocena szans i zagrożeń rozwojowych przedsiębiorstw jest niezbędnym czynnikiem optymalizacji bieżących i strategicznych decyzji, podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Potrzebę stosowania narzędzi zarządzania ryzykiem trafnie skomentował Werner Gleißner, CEO FutureValue Group AG „Kto jako menedżer nie chce zajmować się istniejącą niepewnością i jej wpływem w przyszłości na przepływy finansowe, jest jako decydent na niewłaściwym miejscu.

Program szkolenia

WPROWADZENIE – INSPIRACJE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 • co to jest ryzyko i czy ryzykiem można zarządzać?
 • zarządzanie ryzykiem – moda czy konieczność

RYZYKO W FIRMIE, czyli ….. ale co to jest ryzyko?

 • niepewność a ryzyko
 • klasyfikacja ryzyka

STANDARDY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, czyli …. jak to robią inni?

 • różne podejścia do zarządzania ryzykiem
 • jak wybrać optymalne rozwiązanie?

NARZĘDZIA I TECHNIKI IDENTYFIKACJI RYZYKA, czyli czym będziemy się zajmować?

 • analiza kontekstu i otoczenia firmy, analiza interesariuszy, analiza przyczynowo – skutkowa
 • metody prezentacji wyników identyfikacji ryzyka

NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY RYZYKA, czyli żeby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć

 • ilościowe i jakościowe metody pomiaru ryzyka
 • scoring ryzyka i metody prezentacji oceny ryzyka

NARZĘDZIA I TECHNIKI KONTROLI RYZYKA, czyli wypowiadamy ryzyku wojnę

 • poziomy tolerancji ryzyka i wskaźniki wczesnego ostrzegania
 • jak opracować strategię zarządzania ryzykiem?

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, czyli jak to robić efektywnie?

 • komunikacja w zarządzaniu ryzykiem
 • jak prawidłowo zaprojektować system zarządzania ryzykiem?

SPOSOBY WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, czyli bez pracy nie ma kołaczy

 • uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem
 • integracja systemu zarządzania ryzykiem z innymi systemami w organizacji
 • jak uzyskać wartość dodaną z zarządzania ryzykiem?

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenie jego uczestnik:

 • dowie się co to jest ryzyko i czy można nim zarządzać;
 • nauczy się identyfikować ryzyko w firmie;
 • pozna narzędzia i metody wykorzystywane w identyfikacji, klasyfikacji, analizie i pomiarze ryzyka biznesowego;
 • pozna narzędzia i techniki oddziaływania na ryzyko (mitygacji ryzyka);
 • nauczy się dobierać metody oddziaływania na zidentyfikowane ryzyka;
 • dowie się jak uzyskać korzyści z systemowego zarządzania ryzykiem

Metody szkolenia

Zajęcia prowadzone są metodą aktywnego uczestnictwa (partycypacyjną), w formie warsztatów składających się z część teoretycznej uzupełnionej praktycznym zastosowaniem omawianych technik i narzędzi na bazie przygotowanych case-studies. Uczestnicy mogą pracować na rzeczywistych danych swojej firmy.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top