Komunikacja wewnętrzna

Czyli jak znaleźć wspólny język w organizacji.

Opis

„Komunikacja kierownicza stanowi mniejszy bądź większy problem w każdej organizacji. To od jakości właśnie tego rodzaju komunikacji zależy ogólna opinia pracowników na temat całego obszaru. Bardzo ważna jest tu rola dyrektora generalnego, którego sposób komunikowania się z podwładnymi wyznacza wzorce dla kierowników pozostałych szczebli. To właśnie komunikacja z bezpośrednimi podwładnymi jest najważniejsza, a jasne określenie oczekiwań co do komunikacji może mieć pozytywne przełożenie na sposób komunikacji wszystkich kierowników w organizacji.” – Patrick Williams.

Dla kogo

Program szkolenia szczególnie polecany grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla organizacji. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia

PROCES KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

 • kaskadowy model komunikacji wewnętrznej
 • komunikacja pionowa i pozioma
 • rola menedżerów w procesie komunikacji
 • aktywizacja uczestników procesu komunikacji
 • znaczenie efektywnej komunikacji zespołowej
 • kształtowanie postaw wspierających procesy komunikacji

STRATEGIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

 • strategia komunikacji wewnętrznej jako element strategii przedsiębiorstwa
 • cele strategii komunikacji
 • proces wdrażania strategii komunikacji
 • program komunikacji wewnętrznej – działania krótkoterminowe

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

 • tradycyjne narzędzia komunikacyjne – ograniczenia zastosowania
 • nowoczesne narzędzia komunikacyjne i ich efektywność
 • matryca narzędzi komunikacji wewnętrznej
 • optymalny dobór narzędzi komunikacji do realizowanej strategii

KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIANY

 • rodzaje sieci komunikacyjnych
 • komunikacja pionowa i pozioma
 • komunikacja formalna i nieformalna
 • dobór kanałów i form komunikacji
 • rozpoznawanie i eliminacja barier w komunikacji
 • manipulowanie informacją – efekt plotki

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA ZESPOŁU

 • komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
 • aktywne słuchanie
 • komunikacja werbalna
 • zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • autoanaliza własnego stylu komunikowania

Korzyści dla uczestników

 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia systemu komunikacji wewnętrznej w firmie
 • Rozwinięcie umiejętności właściwego i skutecznego wykorzystania posiadanych narzędzi komunikacji wewnętrznej
 • Rozwinięcie umiejętności profesjonalnego tworzenia systemu komunikacji wewnętrznej (działania strategiczne)
 • Rozwinięcie umiejętności wdrażania programów komunikacji wewnętrznej (działania doraźne)
 • Rozwinięcie umiejętności właściwego doboru informacji przekazywanych przez system komunikacji wewnętrznej w firmie (misja, wartości, kultura)
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznego komunikowania z grupą docelową

Metody szkolenia

Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności przywódczych, kierowniczych i menedżerskich.

Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania indywidualne i zespołowe itp.) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top