Kształtowanie struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna, czyli jak konfiguracja decyduje o sukcesie firmy.

Opis

Coraz szybszy postęp techniczny i ekonomiczno-społeczny, a wraz z nim narastająca dynamika zmian i związana z tym niepewność stają się istotnymi uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Organizacje chcąc przezwyciężyć tę niepewność, muszą być elastyczne. W związku z tym elastyczność jest obok efektywności i jakości podstawowym wymiarem obecnego paradygmatu zarządzania organizacjami. Elastyczna struktura organizacyjna decyduje o sukcesie firmy.

Dla kogo

Program szkolenia szczególnie polecany grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla organizacji. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia

PROJEKTOWANIE PODZIAŁU ZADAŃ I HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ

 • stawianie i uszczegółowianie celów organizacyjnych i formułowanie zadań
 • tworzenie komórek organizacyjnych i grupowanie komórek w hierarchię
 • konfiguracja struktury – granice nadzoru kierowniczego
 • centralizacja zarządzania – kształtowanie uprawnień kierowniczych

FORMALNE I NIEFORMALNE REGUŁY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

 • obieg informacji; informacyjne uwarunkowania procesów decyzyjnych
 • kształtowanie uprawnień i odpowiedzialności
 • nieformalne systemy władzy i wpływu

STRUKTURY DYWIZJONALNE, HOLDINGOWE I SIECIOWE

 • autonomia jednostek organizacyjnych
 • koncentracja funkcji strategicznych
 • zasady planowania i nadzoru, zasady kooperacji wewnątrz struktury
 • konfiguracja własności
 • restrukturyzacja przez usamodzielnienie i odsprzedaż jednostek organizacyjnych lub składników majątku

STRUKTURY MACIERZOWE, PROJEKTOWE I ZADANIOWE

 • podwójne podporządkowanie w systemach organizacyjnych
 • podział wpływów między menedżerami – warianty macierzy strukturalnej
 • kwalifikacje menedżera projektu
 • organizacyjne ulokowanie zespołu projektowego
 • uprawnienia zespołu i menedżera projektu

Korzyści dla uczestników

 • Rozwinięcie umiejętności określania kryteriów wyboru właściwej struktury organizacyjnej
 • Rozwinięcie umiejętności wyboru właściwej konfiguracji struktury dla uwarunkowań działania organizacji
 • Rozwinięcie umiejętności dopasowywanie struktury do aktualnej strategii organizacji
 • Umiejętność poruszania się w tematyce metodyki budowy struktur organizacyjnych
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania elastycznych systemów organizacyjnych
 • Znajomość uwarunkowań kształtowania systemów organizacyjnych
 • Pozyskanie orientacji w treści i uwarunkowaniach procesu kształtowania struktury firmy
 • Zrozumienie funkcjonowania różnych typów struktur

Metody szkolenia

Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności przywódczych, kierowniczych i menedżerskich.

Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania indywidualne i zespołowe itp.) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top