Operacjonalizacja strategii

Jak skutecznie wdrożyć przyjętą strategię.

Opis

Strategia decyduje o celach firmy i sposobach ich realizacji, ale co właściwie oznacza ona dla pracowników firmy? Czy zmienia coś w zakresie obowiązków i odpowiedzialności członków organizacji? Jak wpływa na ich codzienne zadania i czynności? Jakie wyzwania stawia przed menedżerami na różnych szczeblach zarządzania?

Budowa strategii jest sporym wyzwaniem intelektualnym, lecz prawdziwym wyzwaniem jest przełożenie strategii na działania taktyczne i operacyjne oraz skuteczne zaszczepienie jej idei przewodniej w sercach i umysłach członków organizacji. Jak to zrobić? – oto jest pytanie!

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone dla:

 • menedżerów posiadających wymierne cele – w firmach zarządzanych przez cele
 • menedżerów funkcji, odpowiedzialnych za strategie funkcjonalne – w firmach niezarządzanych przez cele

Program szkolenia

PODSTAWOWE POJĘCIA

 • misja i wizja
 • decyzje strategiczne
 • plany taktyczne
 • działania operacyjne

STRUKTURA STRATEGII

 • poziomy realizacji strategii (korporacyjny, konkurencyjny, funkcjonalny)
 • portfel biznesu
 • krytyczne czynniki sukcesu

ZASADY OKREŚLANIA CELÓW STRATEGICZNYCH

 • sposoby formułowania celów strategicznych
 • kryteria poprawności celów (SMART, ZKW, cele czy sposoby?)
 • cele podjęte, czy cele narzucone? – zasady wyznaczania celów

PROCESOWE I PROJEKTOWE UJĘCIE STRATEGII

 • jak odróżnić procesy od projektów?
 • istota zarządzania procesami i skutki doskonałości procesowej
 • istota zarządzania projektami i skutki doskonałości projektowej
 • procesowe i projektowe ujęcie strategii

STRUKTURA ORGANIZACYJNA, JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII

 • czemu służy struktura i jakie są kryteria jej poprawności?
 • istota pracy i wartość dodana liderów na szczeblach zarządzania
 • autodiagnoza poziomu przywództwa i jej implikacje dla uczestników

KASKADOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH

 • cele związane z poprawą jakości i efektywności
 • cele związane z rozwojem produktów
 • cele związane z rozwojem rynku

PODSUMOWANIE

 • korzyści (wiedza i inspiracje)
 • wyzwania (z czym mogą być problemy?)
 • pomysły/potrzeby (co należałoby zrobić?)

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • rozumieć pojęcie (główne składowe) strategii i jej znaczenie dla firmy
 • umieć właściwie dobierać parametry celów strategicznych firmy
 • potrafić odróżnić cele od ogólnych intencji lub środków do celów
 • rozumieć istotę pracy menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • dostrzegać związek między celami strategicznymi organizacji,
  celami menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • znać zasady wdrażania strategii poprzez zarządzanie portfelem projektów

Metody szkolenia

 • Krótkie wprowadzenia do modułów szkolenia.
 • Ćwiczenia zespołowe połączone z prezentacją i dyskusją.
 • Zadania indywidualne związane z określeniem przez uczestników szkolenia ich własnej roli w organizacji, charakteru celów oraz pomysłów na realizację tych celów.
 • Autorefleksja i dyskusja moderowana.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top