Zarządzanie sytuacją kryzysową

Jak przełożyć stan zagrożenia na szansę na rozwój.

Opis

„Pojęcie kryzysu w tradycyjnym rozumieniu straciło sens. Kryzys występuje zawsze, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek – to stan permanentnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi. Jeżeli jednego dnia kładziesz się spać z poczuciem sukcesu, nazajutrz możesz się obudzić przegrany” – Joseph Schumpeter

Dla kogo

Program szkolenia szczególnie polecany grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla organizacji. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia

SYTUACJA KRYZYSOWA

 • czym jest kryzys w organizacji?
 • przyczyny i źródła kryzysów w firmie
 • wpływ otoczenia zewnętrznego na kryzys w firmie
 • potencjalne konsekwencje kryzysu organizacji

PRZEBIEG SYTUACJI KRYZYSOWEJ

 • symptomy kryzysu
 • fazy kryzysu
 • zakończenie kryzysu
 • zewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie
 • wewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie

JAK SIĘ UCHRONIĆ PRZED KRYZYSEM?

 • identyfikacja symptomów kryzysu
 • analiza  potencjalnych źródeł zagrożenia kryzysem
 • monitoring otoczenia firmy
 • monitoring zachowań pracowników w celu  zapobiegania kryzysowi

PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

 • sztab antykryzysowy
 • scenariusze postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • informowanie o kryzysie

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM RESTRUKTURYZACYJNYM

 • dobór uczestników prac projektowych
 • kwalifikacje menedżera projektu
 • organizacyjne ulokowanie zespołu projektowego
 • uprawnienia zespołu i menedżera projektu

Korzyści dla uczestników

 • Rozwinięcie umiejętności diagnozowania sytuacji jako zagrażającą (lub nie zagrażającą) kryzysem
 • Uświadomienie sobie roli uczestników procesu zmiany wprowadzanej w warunkach zagrożenia kryzysem
 • Orientować się w wymaganiach stawianych kierowaniu zespołami projektującymi i realizującymi zmianę
 • Rozwijanie umiejętności oceny społeczno-motywacyjnych warunków radzenia sobie z kryzysem
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przesłanek kryzysu i analizy sytuacji w warunkach zagrożenia kryzysem
 • Poznanie reguł budowania scenariuszy przygotowujących pracowników i zarządzających na wypadek kryzysu
 • Zapoznanie uczestników z metodyką przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych podejmowanych w warunkach kryzysu
 • Identyfikacja indywidualnych, sytuacyjnych nastawień do zagrożeń

Metody szkolenia

Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności przywódczych, kierowniczych i menedżerskich.

Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania indywidualne i zespołowe itp.) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top