Zarządzanie zasobami ludzkimi

Budowanie kompetencji działów HR.

Opis

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Budowanie kompetencji w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi jest ważne nie tylko w przypadku pracowników działów HR, ale również dla menedżerów. Zakres umiejętności i wiedzy wymaganych w celu  efektywnej realizacji funkcji personalnej  jest bardzo szeroki. Niezbędna jest wiedza nie tylko z obszaru rekrutacji i selekcji pracowników, szkoleń, rozwoju pracowników  czy też budowania systemów motywacyjnych.

Ważne są również psychologiczne aspekty powiązane z procesami zarządzania personelem takie jak np. rozpoznawanie predyspozycji pracowników do wykonywania różnych zadań czy też umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespołach. Budowanie partnerskiej relacji w relacjach z menedżerami będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli działy HR będą potrafiły udowodnić, że potrafią wspierać pracowników w realizacji celów biznesowych organizacji.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, menedżerów przygotowujących się do objęcia kluczowych funkcji w organizacji.

Program szkolenia

HR BUSSINES PARTNER – ROLA I CELE W ORGANIZACJI

 • Oczekiwania wobec HR BP wśród kadry kierowniczej
 • Oczekiwania wobec HR BP wśród pracowników
 • HR BP – między pracownikiem a zarządem
 • Dział HR a cele biznesowe organizacji
 • Budowa pozycji HR BP w organizacji

EMPLOYER BRANDING

 • Rola i funkcje EB
 • Łączenie działań EB ze strategią firmy
 • Tworzenie strategii EB
 • Jak budować wewnętrzny EB?
 • Jak budować zewnętrzny EB?
 • Pomiar efektywności działań EB

REKRUTACJA I ZATRUDNIENIE

 • Tworzenie profilu kandydata – metodyka i współpraca z klientem wewnętrznym
 • Kanały dotarcia do kandydatów
 • Selekcja kandydatów
 • Metody rekrutacji
 • Rozmowa telefoniczna – zasady prowadzenia
 • Rozmowa rekrutacyjna – zasady prowadzenia
 • Testy – rodzaje, wady i zalety poszczególnych testów
 • Assessment Center – wady i zalety metody, sposób przeprowadzenia

WDROŻENIE PRACOWNIKA

 • Przygotowanie firmy do zatrudnienia pracownika
 • Czynności formalne związane z zatrudnieniem pracownika
 • Pierwszy dzień pracy – elementy krytyczne
 • Szkolenie wdrażające – jak przygotować i poprowadzić?
 • Rola innych działów oraz współpraca z nimi podczas wdrożenia
 • Działania powdrożeniowe

OCENA OKRESOWA

 • Wady i zalety systemu ocen okresowych pracowników (SOOP)
 • Określanie celów i funkcji SOOP w organizacji
 • Tworzenie SOOP – kompetencje, KPI i inne kryteria oceny
 • Jak wdrożyć SOOP aby spełniało swoją funkcję i nie podważało pozycji HR w firmie?
 • Komunikacja, pilotaż, szkolenia, monitoring czyli elementy krytyczne wdrożenia SOOP do organizacji
 • Działania powdrożeniowe

SZKOLENIA I ROZWÓJ

 • Tworzenie strategii szkoleniowej w oparciu o cele biznesowe organizacji
 • Wybór dostawców szkoleń
 • Pozaszkoleniowe działania rozwojowe

WYNAGRODZENIA I MOTYWACJA

 • Tworzenie polityki wynagrodzeń
 • Zasady tworzenia systemu wynagrodzeń
 • Wartościowanie stanowiska pracy
 • Motywowanie pracowników – finansowe i niefinansowe
 • Zasady tworzenia i realizacja polityki benefitów w organizacji

DZIAŁ HR W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI

 • Aktualny rynek pracy – wyzwania i możliwości
 • Trendy w zakresie zarządzania
 • Trendy w zakresie HR
 • Elastyczność jako kluczowa kompetencja HR BP

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • Znać rolę i funkcję HR w firmie
 • Budować wewnętrzną pozycję w firmie
 • Umieć tworzyć i realizować strategię Employer Brandingu w firmie
 • Umieć wykorzystywać różne kanały komunikacji z kandydatami do pracy
 • Znać różne sposoby rekrutacji pracowników
 • Wiedzieć jak duże znaczenie ma proces wdrożenia pracownika i jak go zrealizować
 • Umieć tworzyć system ocen okresowych pracowników
 • Umieć budować strategię szkoleniową w organizacji
 • Znać zasady tworzenia systemu wynagrodzeń
 • Znać aktualne trendy HR na rynku

Metody szkolenia

Warsztat i wykład realizowany przy wykorzystaniu  zaangażowania uczestników i ich dotychczas zdobytej wiedzy. Pomocna jest prezentacja multimedialna.  Zajęcia realizowane są w formie  wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy stosują metody, techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top