Zarządzanie projektami Metodą Łańcucha Krytycznego (CCPM)

Jak zrealizować projekt na czas?

Opis

Czy wiecie, że 88% projektów na świecie nie jest realizowanych w ustalonym czasie i budżecie ?

Dlaczego tak się dzieje ?

Na pewno projekty to skomplikowana materia. Wiele obszarów działań oraz ludzi musimy skoordynować, żeby skutecznie kończyć projekty. Także zastosować odpowiednie narzędzia. Metoda Łańcucha Krytycznego umożliwi realizację projektów na czas.

Dla kogo

Program przeznaczony jest dla specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Program szkolenia

TRADYCYJNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (TPM), A ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODĄ ŁAŃCUCHA KRYTYCZNEGO

 • efektywne narzędzia TPM, czyli jakie tradycyjne narzędzia zastosować, aby zastosować CCPM
 • zmienność w projektach – nowość, czy zawsze tak było ?
 • typowe błędy w projektach

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, A TEORIA OGRANICZEŃ (TOC)

 • zasady / filary ToC
 • wykorzystanie ToC w zarządzaniu projektami, czyli jakie są kluczowe ograniczenia w projektach

SZACOWANIE CZASU TRWANIA I REALIZACJA DZIAŁAŃ, CZYLI CO POWODUJE OPÓŹNIENIA W PROJEKTACH

 • prokrastynacja, czyli syndrom studenta
 • wielozadaniowość
 • Prawo Parkinsona
 • ograniczenia ludzkie, czyli jak sobie z nimi radzić

ZARZĄDZANIE BUFORAMI W PROJEKTACH

 • bufor projektu
 • bufor sekwencji (węzły w harmonogramie)
 • bufor zasobu
 • szacowanie buforów
 • zarządzanie buforami w trakcie realizacji projektu, czyli jak kontrolować postęp prac w projekcie

WDROŻENIE CCPM W FIRMIE

 • proces ciągłego doskonalenia zarządzania ograniczeniami
 • komunikacja, czyli jak komunikować się z zespołem projektowym i decydentami
 • zaangażowanie, czyli jak zmienić kulturę zarządzania projektami

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenie jego uczestnik:

 • Będzie znał założenia Teorii Ograniczeń i umiał je zastosować w praktyce projektowej
 • Nabędzie umiejętności skutecznego planowania i realizacji projektów na czas
 • Będzie znał ludzkie ograniczenia w podejściu do szacowania czasu i realizacji zadań
  projektowych oraz będzie umiał je przezwyciężyć
 • Nabędzie wiedzę w zakresie wdrożenia CCPM w firmie

Metody szkolenia

Warsztat realizowany przy wykorzystaniu metodyki ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego i treningu umiejętności), uważanej za najskuteczniejszą metodę rozwijania praktycznej wiedzy i umiejętności menedżerskich.
Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej. Uczestnicy stosują metody, techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych – w formie zadań zespołowych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top