Skuteczne zarządzanie projektami

Poznaj zasady, narzędzia i techniki

Opis

Sprawne zarządzanie projektami to wyzwanie. Wpływ na sukces projektu ma wiele czynników. Konieczne są między innymi: wsparcie interesariuszy (stakeholders), dobra współpraca w zespole, efektywnie stosowane techniki i narzędzia. Każdy z tych elementów ma przynajmniej kilka ważnych składowych.

Podczas szkoleniu dowiesz się, jak zdefiniować, wybrać, zaimplementować i połączyć wszystkie niezbędne elementy, aby skutecznie zarządzać projektem.

Dla kogo

Dla zarządzających i realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz dla tych, którzy przygotowują się do prowadzenia projektów.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • najważniejsze obszary zarządzania projektami: zarządzanie czasem, kosztami i pracownikami zaangażowanymi w projekt
 • kluczowe osoby zaangażowane w projekt i ich role (Project Stakeholders)
 • cykl życia projektu (PLC – Project Life Cycle)

INICJOWANIE PROJEKTU

 • zebranie wymagań do projektu
 • analiza wstępnych założeń projektu: celu, zakresu, KPI – mierników projektu, głównych ryzyk
 • zadanie zespołowe – zapisanie Karty Projektu

PLANOWANIE PROJEKTU

 • kick-off meeting
 • WBS – logiczne narzędzie zapisania zakresu projektu
 • zadanie zespołowe – zdefiniowanie zakresu projektów (WBS)
 • RACID – metoda planowania, które osoby będą zaangażowane (i w jakim stopniu) w realizację działań
 • zadanie zespołowe – ustalenie osób zaangażowanych w realizacje działań (RACID)
 • szacowanie czasu trwania działań projektowych
 • zadanie zespołowe – oszacowanie czasu trwania działań
 • Metoda Ścieżki Krytycznej z elementami Metody Łańcucha Krytycznego – metoda harmonogramowania projektu (ustalenie zależności między działaniami – schemat sieciowy projektu)
 • ustalenie Kamieni Milowych projektu
 • zadanie zespołowe – zbudowanie schematu sieciowego i ustalenie kamieni milowych projektów
 • wykres Gantta – metoda wizualizacji harmonogramu projektu
 • szacowanie kosztów działań projektowych i stworzenie budżetu projektu
 • zadanie zespołowe – oszacowanie kosztów działań
 • analiza ryzyka i wdrożenie planów przeciwdziałania ryzyku
 • zadanie zespołowe – analiza ryzyka projektu
 • plan komunikacji w projekcie

REALIZACJA I KONTROLA PROJEKTU

 • narzędzia analizy postępu prac – budowanie podejścia NASZ PROJEKT, raportowanie, spotkania zespołu projektowego
 • tablica KANBAN – alternatywne narzędzie wizualizacji postępu prac
 • Metoda Łańcucha Krytycznego – analiza buforów
 • wprowadzanie zmian do projektu

ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 • zebranie wniosków z doświadczeń
 • opracowanie End Report – dokumentu kończącego projekt
 • celebrowanie sukcesu

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • dysponują wiedzą niezbędną, by profesjonalnie zarządzać projektem
 • rozumieją złożony charakteru projektu
 • wiedzą, jak skutecznie stosować tradycyjne i nowoczesne techniki i narzędzia zarządzania projektami
 • potrafią efektywnie inicjować projekt
 • wiedzą, jak tworzyć możliwy do realizacji plan projektu, którym można zarządzać – kontrolować postęp prac, analizować potencjalne ryzyka i wprowadzać zmiany
 • wiedzą, jak kontrolować harmonogram w trakcie realizacji projektu i jak wprowadzać zmiany
 • znają zasady zarządzania ryzykiem w projekcie
 • znają metody przyspieszania realizacji zadań projektowych
 • potrafią zamknąć projekt w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Uczestnicy podzieleni są na zespoły projektowe i pracują w nich stosując narzędzia i techniki zarządzania projektami w przykładowym projekcie. Wyniki tych prac są omawiane na forum. Prowadzący szkolenie trener zachęca też uczestników do wzajemnej wymiany własnych doświadczeń związanych z zarządzaniem i udziałem w realizacji projektów.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top