Zarządzanie projektami dla wyższej kadry zarządzającej

Jak efektywnie wykonywać zadania wyższej kadry zarządzającej w firmowych projektach, żeby zakończyć projekt z sukcesem.

Opis

Biznes w dzisiejszym świecie jest coraz bardziej nieprzewidywalny oraz cechuje się dużą zmiennością i niepewnością. Realizacja projektów staje się wyzwaniem dla każdej firmy.

Realizacja projektów jest działaniem zespołowym. Ale nie tylko Kierownik Projektu i zespół projektowy decydują o sukcesie projektów. Żeby skutecznie realizować projekty nieodzowne jest odpowiednie zaangażowanie w nie wyższej kadry zarządzającej.

Powyższe stwierdzenie ma oparcie także w wynikach raportów Standish Group, która od wielu lat publikuje m.in. badania dotyczące krytycznych czynników sukcesu projektów. Jak zarządzać prpjektami i co powinno się o nim wiedzieć?

Dla kogo

Menedżerowie średniego i wyższego szczebla.

Program szkolenia

KAŻDY PROJEKT TO INWESTYCJA, CZYLI BUSINESS-DRIVEN PROJECT MANAGEMENT

 • Cykl Życia Projektu, czyli jakie są rzeczywiste fazy projektu
 • żelazny trójkąt zarządzania projektami vs. nowoczesne podejście
 • wpływ struktury organizacyjnej firmy na realizację projektów
 • wybór projektów do realizacji, czyli jak analizować propozycje projektów i ustalać ich priorytety

KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTU, CZYLI JAKIE ELEMENTY DECYDUJĄ O POWODZENIU PROJEKTÓW

 • System Zarządzania Projektami (SZP), czyli jakie zasady wprowadzić, aby zwiększyć skuteczność realizacji projektów
 • kluczowe elementy SZP
 • wdrożenie SZP, jako projekt zmian

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU, CZYLI JAKIE OSOBY (I W JAKIM ZAKRESIE) POWINNY BYĆ ZAANGAŻOWANE W PROJEKT

 • zakresy obowiązków i uprawnień osób zaangażowanych w projekty
 • w jakich rolach występuje wyższa kadra kierownicza w projektach
 • zakres współpracy wyższej kadry kierowniczej z realizatorami projektu (kierownik + zespół projektowy)

ZAANGAŻOWANIE WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH PROJEKTU

 • definiowanie / Inicjowanie, Planowanie, Realizacja i Kontrola, Zamknięcie,
 • decyzje w projektach, czyli kto powinien podejmować decyzje i w jakich sytuacjach
 • kluczowe punkty decyzyjne projektu
 • zmiany w projekcie (zmiany zakresu, zmiany wymagań), czyli jak analizować wartość zmian dla firmy i ich wpływ na realizację projektu
 • analiza efektywności, czyli kiedy rzeczywiście projekt kończy się sukcesem
 • przyczyny niepowodzeń projektów, czyli czego nie robić w projektach

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenie jego uczestnik:

 • Nabędzie wiedzę z zakresu nowoczesnego podejścia do zarządzania projektami – Business-driven Project Management
 • Uzyska wiedzę i umiejętności wpływania na zakończenie projektu z sukcesem
 • Będzie wiedział jakie zmiany w firmie są konieczne do wsparcia efektywności realizacji projektów
 • Będzie umiał zaangażować się w projekt w odpowiednim czasie jego przygotowania i realizacji

Metody szkolenia

Warsztat realizowany przy wykorzystaniu metodyki ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego i treningu umiejętności), uważanej za najskuteczniejszą metodę rozwijania praktycznej wiedzy i umiejętności menedżerskich.

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej. Uczestnicy stosują metody, techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych – w formie zadań zespołowych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top