Virtual Reality (VR) na sesji Executive MBA!

Powrót do aktualności

Virtual Reality jest technologią coraz częściej wykorzystywaną w edukacji.

W trakcie sesji w Katowicach słuchacze Executive MBA ćwiczyli w środowisku wirtualnym rozpoznawanie emocji u siebie i u podwładnych. Dzięki realistycznej symulacji i możliwości wielokrotnego powtarzania scenek, uczestnicy testowali własne zachowania oraz rozwijali świadomość własnych emocji w odpowiedzi na zachowanie pracownika. Pierwsza próbka trzygodzinnych zajęć z wykorzystaniem gogli okazała się ogromnym sukcesem, planujemy wdrożyć tę technologię również do zajęć w ramach innych programów Executive MBA GFKM.

VR pomaga stać się lepszym liderem!

Virtual Reality executive mba