Konkretnie, praktycznie i biznesowo o procedurze antymobbingowej – bezpłatne warsztaty

Powrót do aktualności

Już 24 stycznia w Inkubatorze Starter zorganizujemy warsztat na temat mechaniki, skuteczności i organizacyjnych rozwiązań dotyczących systemu zgłaszania zachowań negatywnych! Współorganizatorem wydarzenia jest Divercity+ 

System przeciwdziałania zachowaniom negatywnym uznaje się za skuteczny gdy rocznie wpływa 10 zgłoszeń na każdy 1000 osób pracujących. Przyjdź na warsztat i dowiedz się co zrobić, żeby udrożnić i uszczelnić system, który funkcjonuje w Twojej organizacji!

Z warsztatu szczególnie skorzystają osoby reprezentujące kadrę zarządzającą średniego i wyższego szczebla oraz osoby z działów HR, Compliance, prawnych oraz rzeczniczki_cy etyki, osoby zaufania oraz te, które już pełnią funkcję w komisjach antymobbingowych.

ZAPRASZAMY!

Co przed nami:

 • 2,5h warsztatu w formule Task force
 • Bezpłatne uczestnictwo
 • Kameralna grupa
 • Bezpieczna i przyjazna atmosfera
 • Praca w oparciu o najnowsze orzecznictwo i najlepsze praktyki rynkowe
 • Sesja Q&A
 • Możliwość indywidualnych konsultacji po spotkaniu

40,6% osób zgłosi zachowania negatywne, ale anonimowo. Na warsztacie dowiesz się co zrobić, żeby zapewnić funkcjonalność rozpatrywaniu takich zgłoszeń.

Podczas spotkania znajdziemy odpowiedź na  pytania:

 • co decyduje o funkcjonalności systemu antymobbingowego?
 • kto powinien rozpatrywać zgłoszenia mobbingu stosowanego przez Dyrektora HR, członka komisji, zespół compliance albo dział prawny?
 • ile trwa postępowanie wyjaśniające?
 • kto (nie)powinien być w składzie komisji i dlaczego?
 • jakie kompetencje powinny mieć osoby zaufania?
 • jak praktycznie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające po zgłoszeniu anonimowy?
 • jak zespolić rozwiązania z procedury antymobbingowej z tematami etyki i whistleblowingu?
 • w jaki sposób pracować z zespołem po doświadczeniu mobbingu?
 • o co może, a o co powinien zadbać jego lider_ka?

Warsztat poprowadzi: Dominika Sadowska (Divercity+)

Dominika Sadowska to założycielka i ekspertka Divercity+. Specjalizuje się w tematyce prawa i polityki antydyskryminacyjnej oraz zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia (DE&I). Projektuje i wdraża strategie i polityki DEI w biznesie, miastach i metropoliach.

Polska doradczyni przedakcesyjna we wspólnotowych projektach realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w latach 2000-2005 w zakresie prawa i standardów antydyskryminacyjnych. Autorka pierwszego Krajowego programu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji i licznych raportów Polski z realizacji konwencji antydyskryminacyjnych do organów traktatowych ONZ. Reprezentowała Polskę na sesjach OBWE, ONZ i Agencji UE.

Zrealizowała ponad 7000 godzin szkoleniowych m. in. z obszaru wzmacniania dobrych relacji pracowniczych, zarządzania różnorodnością, zarządzania konfliktami w organizacji, przeciwdziałania dyskryminacji i mikronierównościom oraz przeciwdziałania, identyfikowania i reagowania na mobbing dla różnych grup odbiorców – od największych międzynarodowych marek do małych, rodzinnych przedsiębiorstw.

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi zrealizowała m. in. dla koncernów mediowych, przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, agencji reklamowych, IT, logistyki, wymiaru sprawiedliwości, bankowości, organów ścigania, administracji centralnej i wojewódzkiej i in. Specjalizuje się w szkoleniach HR, compliance, liderów, od 15 lat kompleksowo przygotowuje do działania wewnątrzorganizacyjne komisje antymobbingowe.

Przeprowadziła ponadto kilkadziesiąt audytów organizacji pod kątem występowania w nich przejawów dyskryminacji lub mobbingu i skonsultowała ponad setkę wewnątrzorganizacyjnych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, a także przeprowadziła liczne postępowania wyjaśniające dotyczące występowania mobbingu w organizacji jako zewnętrzna ekspertka wspierająca prace komisji wewnątrzorganizacyjnej lub jako ekspertka indywidualna.

BRAK MIEJSC – LISTA REZERWOWA

Ze względu na brak miejsc, zapraszamy do zapisywania się na listę rezerwową. Koordynatorem wydarzenia jest Patryk Wardziński (p.wardzinski@gfkm.pl)

 

24 stycznia 2023, godz.: 14:00 - 16:30

Zapisz się
Dominika Sadowska
Założycielka i ekspertka Divercity+. Specjalizuje się w tematyce prawa i polityki antydyskryminacyjnej oraz zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia (DE&I). Projektuje i wdraża strategie i polityki DEI w biznesie, miastach i metropoliach. Zrealizowała ponad 7000 godzin szkoleniowych m. in. z obszaru wzmacniania dobrych relacji pracowniczych, zarządzania różnorodnością, zarządzania konfliktami w organizacji, przeciwdziałania dyskryminacji i mikronierównościom oraz przeciwdziałania, identyfikowania i reagowania na mobbing dla różnych grup odbiorców – od największych międzynarodowych marek do małych, rodzinnych przedsiębiorstw.