Warsztaty Certyfikacyjne MindSonar®

Powrót do aktualności

Pracujesz na co dzień z ludźmi jako specjalist(k)a HR, trener(ka), konsultant(ka), psycholog(żka)? Mamy dla Ciebie narzędzie pozwalające skutecznie badać i pracować z wzorcami myślenia i motywacjami Twoich klientów i pracowników!

Czym jest MindSonar®?

Mindsonar (r) GFKMMindSonar® to system używany w biznesie na całym świecie. To narzędzie badające systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia w różnych kontekstach. Poprzez pomiar sposobu myślenia w konkretnych sytuacjach dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zachowań i postaw. Konsultanci MindSonar® tworzą międzynarodową (w tym polską) społeczność profesjonalistów, którzy wymieniają się najnowszą wiedzą i pomysłami.

Korzyści płynące z wykorzystania narzędzia

Umiejętność posługiwania się systemem MindSonar® w pracy z ludźmi pozwoli Ci na:

  • działanie z Twoimi klientami w obszarach takich jak: osiąganie rezultatów, lepsza komunikacja i współpraca, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i innych,
  • analizę jakie wzorce myślenia pomagają, a które przeszkadzają Twoim pracownikom lub klientom w ważnych dla nich obszarach życia lub pracy,
  • wzbogacenie sesji coachingowych o narzędzie pozwalające na precyzyjne poznanie mocnych stron i obszarów do rozwoju,
  • modyfikowanie wzorców myślenia i osobistych motywacji w celu lepszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
  • pracę z zespołami w celu lepszego zrozumienia indywidualnych motywacji i sposobów rozumienia otaczającego nas świata oraz promowanie różnorodności poznawczej,
  • wspieranie menedżerów w zarządzaniu zespołami i organizacjami,
  • diagnozowanie motywacji i wzorców myślenia kandydatów/tek do pracy.

Praktyczne informacje o warsztatach certyfikacyjnych

Szkolenie certyfikacyjne odbędzie się w październiku i listopadzie – po raz pierwszy w Gdańsku! Zajęcia poprowadzi Tomasz Zawadzki – dyrektor generalny w firmie MindSonar® Polska.

Terminy:

  • 20–21.11 (online)
  • 27–28.11 (Gdańsk)
  • 13–14.12 (Gdańsk)
Tomasz Zawadzki
Tomasz Zawadzki jest dyrektorem generalnym w firmie MindSonar® Polska. Wraz z ekspertami holenderskimi prowadzi warsztaty certyfikacyjne w tej metodzie badania systemów wartości ludzi i ich hierarchii wartości. Od 17 lat jest trenerem kompetencji miękkich. Specjalizuje się w procesach sprzedaży. Współpracuje...