Stowarzyszenie Absolwentów MBA i GFKM podejmują współpracę!

Powrót do aktualności

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów nawiązuje współpracę ze Stowarzyszeniem Absolwentów MBA! Jej założeniem jest integracja środowisk absolwentów programów MBA, przekazywanie aktualnej wiedzy i najnowszych trendów w zarządzaniu i nauce. 

Czym jest Stowarzyszenie Absolwentów MBA (SA MBA)?

Stowarzyszenie Absolwentów MBA (SA MBA) jest organizacją działającą w Trójmieście od 2013 roku. Zrzesza absolwentów Programów Executive MBA z różnych uczelni. To, co łączy wszystkich członków to wspólny kierunek studiów, chęć dalszego rozwoju i otwartość na nowe relacje. Członkowie SA MBA to właściciele firm, prezesi i menedżerowie różnych branż.

„Stanowimy zespół ekspertów/praktyków z branży zarządzania, HR, konsultingu, produkcji, IT, medycznej, transportu, usług, edukacji, sprzedaży, outsourcingu itd. W gronie specjalistów dzielimy się swoją wiedzą ekspercką oraz doświadczeniami.” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie stowarzyszenia.

Jak dołączyć do SA MBA?

Członkiem SA MBA może zostać każdy absolwent, niezależnie od uczelni, na której realizował Program Executive MBA. Stowarzyszenie jest również otwarte na przyjmowanie obecnych studentów MBA. Ta różnorodność uczelni, środowisk i doświadczeń to wielka wartość SA MBA!

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, należy zapoznać się ze statutem SA MBA i procedurą przyjmowania członków, a następnie oraz przesłać wypełnioną Deklarację członkowską na adres: zarzad@mba-absolwenci.pl. Jeśli nie wiesz, kogo masz wpisać jako członków wprowadzających, zostaw wolne miejsce. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia.

Członkostwo wiąże się ze zobowiązaniem do uiszczania składki w wysokości 200 zł/rok. Dzięki temu Stowarzyszenie może organizować wiele wydarzeń i spotkań. Udział w nich jest dla członków całkowicie bezpłatny!

Jakie korzyści przynosi networking absolwentów MBA?

Budowanie sieci kontaktów, nawiązywanie relacji, wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc oraz inspiracja to najważniejsze założenia MBA, jak również ogromna korzyść z udziału w Programie. Poznawanie nowych osób z branży (jak i z poza) to szansa na odkrycie nowych rozwiązań, wypracowanie skuteczniejszych metod czy możliwości rozwoju i współpracy międzysektorowej. Poza tym jest to okazja do spotkania ludzi, z którymi po prostu wiele nas łączy.

Nasi absolwenci to osoby pełne pasji i chęci dalszego rozwoju, szukające szansy, by stawać się coraz lepszymi liderami i liderkami! Chcemy im w tym pomóc i zapewnić narzędzia, dzięki którym mogą rozwijać umiejętności i kompetencje przywódcze.

Jakie są założenia współpracy GFKM z SA MBA?

Głównym założeniem współpracy jest integracja środowisk absolwentów MBA. Stowarzyszenie funkcjonuje od 2013 roku i łączy absolwentów Trójmiejskich uczelni i Szkół Biznesu. Oprócz samego networkingu zależy nam na przekazywaniu aktualnej wiedzy biznesowej i najnowszych trendów w zarządzaniu i nauce. Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów zależy na umożliwianiu budowania marki osobistej swoich absolwentów, jak i rozwijaniu ich sieci kontaktów i organizowaniu rozwijających wydarzeń, także po ukończeniu Programu. Mamy nadzieję, że współpraca będzie owocna w wiele ciekawych wydarzeń i projektów! Do zobaczenia!

logo samba