Wyróżnienie w konkursie Pomorskiego Gryfu Gospodarczego 2021

Powrót do aktualności
Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation z Gdańska zostały wyróżnione w konkursie Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy w kategorii „Lider Odpowiedzialności Społecznej” w podkategorii małe i mikro przedsiębiorstwo, organizowanym przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości.

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy przyznawana jest nieprzerwanie od 2000 roku. Celem konkursu jest m.in. promocja przedsiębiorczości, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie. Nagroda w kategorii „Lider Odpowiedzialności Społecznej” w podkategorii małe i mikro przedsiębiorstwo została w tym roku przyznana po raz pierwszy.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów została doceniona przez kapitułę konkursu przede wszystkim za zaangażowanie w organizowanie wysokiej jakości, bezpłatnych form edukacji z zakresu przedsiębiorczości. W ocenie podkreślono, że GFKM opiera swoją działalność na czterech Celach Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030: Dobra jakość edukacji, Równość płci, Wzrost gospodarczy i godna praca oraz Partnerstwo na rzecz celów.

– Na działania non-profit przeznaczamy wszystkie zyski wypracowane przez GFKM z działalności gospodarczej. W tego rodzaju aktywnościach zależy nam szczególnie na dotarciu do młodzieży oraz młodych menedżerów, którzy są na początku swojej życiowej przygody z przedsiębiorczością i zarządzaniem. Na tym bowiem etapie kształtują się postawy i kompetencje, które w przyszłości będą owocowały wdrażaniem dobrych praktyk zarządczych i CSR-owych w biznesie – mówi Jolanta Szydłowska, Prezeska Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Wśród projektów non-profit GFKM, które zyskały uznanie kapituły znalazły się m.in: Akademia Młodego Lidera (cykl bezpłatnych szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i startupów, czyli organizacji, które mają ograniczony budżet na rozwój własny i pracowników), Mindhub (cykl otwartych wykładów z zakresu zarządzania), GFKM Leadership Conference (coroczna konferencja, podczas której prezentowane są najnowsze trendy w zarządzaniu oraz cykl bezpłatnych webinarów. Doceniono również bezpłatne udostępnianie raportów z badań prowadzonych przez GFKM (np. „Badanie równości praw kobiet i mężczyzn”, „Przemysł 4.0. Kompetencje menedżera przyszłości”, „Jak firmy radziły sobie w pandemii i czego obawiają się pracownicy?”)

GFKM angażuje się we współpracę z gminami (Konkurs Gdyński Biznesplan z Miastem Gdynia, Wakacyjny Staż z Miastem Gdańsk) i innymi organizacjami non-profit. Jedną z nich jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation – również wyróżniona w konkursie Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy w kategorii „Lider Odpowiedzialności Społecznej” w podkategorii małe i mikro przedsiębiorstwo. Pierwszym wspólnym projektem GFKM i UP Foundation był webinar „Zrównoważony biznes to opłacalny biznes i konieczność”. Eksperci obu organizacji opracowali też wspólnie nowatorski program studiów podyplomowych „Polityka CSR w firmie – zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna”.

gryf pomorski dla gfkm nagroda wyroznienie gryf pomorski