FreshMail.pl

Znajdź dofinansowanie dla siebie!

BUR Baza Usług Rozwojowych

GFKM została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP. Rejestracja w bazie daje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych do Programu MBA, studiów podyplomowych i szkoleń.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O środki KFS może ubiegać się Pracodawca który zamierza przeznaczyć je na finansowanie kształcenia pracowników i kształcenie własne.

Pożyczki/finansowania

Dostępna jest nieoprocentowana pożyczka finansowana z środków UE, na pokrycie kosztów udziału w programie MBA, studiach podyplomowych i szkoleniach. Z oferty skorzystać mogą zarówno kandydaci oraz ci, którzy rozpoczęli już MBA, studia lub szkolenia.

Aktualności

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!

Wyślij mi swój biuletyn (można zrezygnować w dowolnym momencie).

FreshMail.pl