Znajdź dofinansowanie dla siebie!

Powrót do aktualności

Istnieje szereg sposobów na dofinansowanie szkoleń oraz programu MBA. Pracownicy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z przyjemnością wesprą Cię w zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych a także w poszukiwaniu najkorzystniejszego dla Ciebie sposobu dofinansowania. Poniżej znajduje się lista aktualnych dofinansowań oferowanych przez różne instytucje. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a także do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS – Powiatowy Urząd Pracy

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: maksymalne 300% średniego wynagrodzenia, mikroprzedsiębiorstwa do 100% ceny programu rozwojowego, pozostałe przedsiębiorstwa do 80% ceny programu rozwojowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy. Dofinansowania udziela Powiatowy Urząd Pracy. Więcej informacji o dofinansowaniu znajdziecie Państwo na stronie odpowiedniego dla powiatu urzędu pracy lub telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tutaj znajduje się lista Powiatowych Urzędów Pracy wraz z ich stronami internetowymi.

 

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

– PARP

Region: województwa Lubelskie i Mazowieckie

Wysokość dofinansowania: 80% ceny programu rozwojowego.

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

 

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

PARP

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: 80% ceny programu rozwojowego.

Dofinansowanie dla sektora IT oraz sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej na szkolenia i programy MBA.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

 

Nowy start – oferta dla przedsiębiorców – PARP

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: 100% ceny programu rozwojowego.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

Pożyczki na kształcenie – PARP

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: nieoprocentowana pożyczka w wysokości 100% ceny programu rozwojowego z możliwością umorzenia do 25% kwoty pożyczki (20% pożyczki umarzane jest za samo ukończenie programu rozwojowego).

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty.

Więcej informacji: https://inwestujwrozwoj.pl/

Podmiotowy System Finansowania – PARP

Region: wszystkie województwa oprócz pomorskiego i mazowieckiego

Wysokość dofinansowania: od 50% do 80% ceny programu rozwojowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy a także osoby fizyczne. Dofinansowania udziela Operator Podmiotowego Systemu Finansowania przypisany do danego regionu.  Więcej informacji o dofinansowaniu znajdziecie Państwo na stronie Operatora danego regionu.

Poniżej wykaz Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania dla poszczególnych regionów:

Województwo dolnośląskie:

Województwo kujawsko-pomorskie:

Województwo lubelskie:

Województwo lubuskie:

Województwo łódzkie:

Województwo małopolskie:

Województwo opolskie:

Województwo podkarpackie:

Województwo podlaskie:

  • subregion suwalski (m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski) – Miasto Suwałki
  • subregion łomżyński (m. Łomża, powiat bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski) – Miasto Łomża
  • subregion białostocki (m. Białystok, powiat białostocki, sokólski) – Powiat Sokólski

Województwo śląskie:

Województwo świętokrzyskie:

Województwo warmińsko-mazurskie:

Województwo zachodniopomorskie: