Sukcesja

Trwałość tradycji, ciągłość zarządzania, rozwój, strategia przyszłości

Zakres usługi

 • definiujemy oczekiwania i możliwości właściciela dotyczące sukcesji
 • precyzujemy wzajemne oczekiwania w relacji nestor – sukcesor
 • wybieramy najkorzystniejszy sposób i opracowujemy strategię przeprowadzenia sukcesji
 • dokonujemy wyceny wartości przedsiębiorstwa
 • zajmujemy się obsługą prawną procesu
 • doradzamy ścieżkę finansowania sukcesji oraz prowadzimy proces pozyskania finansowania
 • wspieramy procesy zarządcze i prowadzimy proces pozyskania finansowania po przeprowadzeniu sukcesji
 • prowadzimy szkolenia przygotowujące pracowników, właścicieli, sukcesorów do realizacji procesu sukcesji
 • doradzamy na każdym etapie procesu
 • przeprowadzamy analizy kompetencji osób zainteresowanych sukcesją
 • opracowujemy założenia polityki komunikacyjnej sukcesji, przygotowujemy i wspieramy proces komunikacji z pracownikami

Dla kogo

Dla wszystkich podmiotów gospodarczych, których dotyczy problem sukcesji – związany z przekazaniem firmy kolejnym pokoleniom, pracownikom lub grupie menedżerów albo ze sprzedażą. W każdej sytuacji, w której właściciel chce oddać firmę w dobre ręce, zabezpieczyć tradycję, doświadczenie i dorobek swojego życia oraz zagwarantować rozwój w przyszłości.

Dla: firm rodzinnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego i innych podmiotów.

Przebieg

Przygotowanie procesu
 • analiza sytuacji przedsiębiorstwa
 • ocena sytuacji finansowej
 • zdefiniowanie oczekiwań nestora/właściciela
 • analiza możliwych rozwiązań w zakresie przekazania przywództwa
 • rozmowy z pracownikami
Wnioski i rekomendacje
 • opracowanie dokumentu zawierającego analizę sytuacji przedsiębiorstwa (wartość, finanse, kwestie podatkowe, organizacyjne, pracownicze)
 • przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwych scenariuszy sukcesji
 • przygotowanie długoterminowego scenariusza (stopniowe wdrażanie)
Wdrożenie
 • wprowadzenie w życie przyjętego planu sukcesji
 • wsparcie w procesie zmian
 • monitorowanie przebiegu procesu
 • szkolenia pracowników

Korzyści

 • pozyskanie niezależnej, eksperckiej diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa i oceny jego wartości
 • czynny udział w budowaniu przyszłości przedsiębiorstwa
 • wzmocnienie wizerunku pracodawcy dbającego o sprawne i płynne funkcjonowanie oraz przekazanie przywództwa właściwym osobom
 • przeprowadzenie sukcesji w sposób płynny, utrwalający wartość firmy z zachowaniem dotychczasowych relacji z klientami i otoczeniem

Efekty

 • skuteczne przeprowadzenie procesu sukcesji na podstawie analiz i w oparciu o indywidualne oczekiwania nestora

Kontakt

Back to top