GFKM

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

GFKM Szkoła Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego

sylwetka profesora wojciecha rybowskiegoJesteśmy fundacją i jednocześnie jedną z największych, najstarszych, najbardziej renomowanych instytucji edukacyjnych wspierających rozwój menedżerów w Polsce.

Specjalizujemy się w szkoleniach i kompleksowych projektach rozwojowych dla kadry kierowniczej oraz pracowników średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych.

W naszych programach Executive MBA wzięło już udział około 4000 menedżerów. Ze szkoleń i studiów podyplomowych  skorzystało około 50 000 osób.

Towarzysząc menedżerom na ścieżce rozwoju – od pierwszych kroków, gdy rodzą się ich biznesowe zarządcze pasje, po role dojrzałych przywódców – oferujemy im zarówno wiedzę i doświadczenie naszych trenerów oraz wykładowców-praktyków, jak i wysokiej klasy, eksperckie usługi doradcze.

Synergia doświadczenia, priorytetowo traktowanej jakości i jednocześnie nieustanego pozyskiwania najnowszej wiedzy oraz najnowocześniejszych i najefektywniejszych metod i narzędzi nauczania czyni z nas partnera pierwszego wyboru dla wielu firm – średnich i dużych, polskich i międzynarodowych.

Dekady działalności na rynku edukacji menedżerskiej pozwoliły nam wypracować sieć relacji i partnerstw z wieloma uznanymi szkołami, instytucjami i trenerami, tak z Polski, jak i z zagranicy. Naszą kadrę stanowią praktycy z wieloletnim doświadczeniem, a trenerzy wybierani są w oparciu o wewnętrzne procedury mające na celu gwarantowanie najwyższego poziomu kształcenia i rozwoju.

Nasza oferta odpowiada na współczesne wyzwania permanentnie zmieniającego się świata i przynosi wymierne korzyści naszym klientom, którzy inwestując w rozwój zyskują praktyczną wartość i otwierają przed sobą wiele nowych możliwości.

Naszą działalność opieramy na czterech Celach Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030: Dobra jakość edukacji, Równość płci, Wzrost gospodarczy i godna praca oraz Partnerstwo na rzecz celów. We wszystkim, co robimy, kierujemy się wartościami. Jesteśmy otwarci, budujemy relacje i dbamy o nie, niezwykle istotne są dla nas równość i etyka działania.

GFKM Fundacja

GFKM – Fundacja inspirująca do rozwoju

Jesteśmy fundacją i jako taka prowadzimy wiele projektów, które służą upowszechnianiu nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania i podnoszeniu kompetencji menedżerskich.

Jest to możliwe dzięki środkom wypracowanym z działalności komercyjnej, z której cały zysk przeznaczamy na przedsięwzięcia non-profit.

Filozofią naszego działania jest towarzyszenie menedżerom na każdym etapie ich rozwoju. Od „narodzin”, kiedy często jeszcze jako nastolatkowie w szkołach średnich lub jako studenci poznają smak przewodzenia różnym inicjatywom, ich kreowania i wcielania w życie – i gdy istotne jest pobudzenie ich zainteresowania gospodarką i przedsiębiorczością. Przez pierwsze zawodowe role i zdobywanie kolejnych szczebli profesjonalnej kariery. Aż po menedżerskie szczyty, na których aktualizacja wiedzy i wymiana doświadczeń również mają niebagatelne znaczenie.

W naszej działalności  pamiętamy też o wsparciu edukacyjnym i doradczym dla  menedżerów i działaczy organizacji pozarządowych.

W ostatnich latach GFKM, w partnerstwie z ekspertami i trenerami  – w ramach inicjatyw własnych oraz wydarzeń organizowanych przez różne instytucje otoczenia biznesu – podzieliła się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z kilkoma tysiącami osób.

Ważną częścią naszego towarzyszenia menedżerom na ich rozwojowej drodze są  projekty badawcze, które stanowią źródło wiedzy o istotnych zjawiskach związanych ze sferą zarządzania i przywództwa. Wyniki badań nie tylko służą nam do aktualizowania i wzbogacania oferty edukacyjnej i doradczej. Przede wszystkim nieodpłatnie dzielimy się nimi z szeroką publicznością – publikując je nie tylko na naszej www, ale także udostępniając je mediom i innym zainteresowanym.

Poznaj nasze projekty

GFKM Masters: Pomorski turniej gier decyzyjnych

To przedsięwzięcie, w którym 36 czteroosobowych zespołów złożonych z uczniów szkół średnich województwa pomorskiego rywalizuje na platformie symulacji biznesowej, którą GFKM wykorzystuje podczas programów MBA. Na wirtualnym rynku uczestnicy tworzą własną markę, podejmują kluczowe decyzje i obserwują, jak ich firma prosperuje na tle działań konkurencji. Celem wydarzenia jest promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży oraz wspieranie i edukowanie młodych talentów w zakresu zarządzania.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską im. prof. Małgorzaty Czerskiej

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac magisterskich z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości. Celem konkursu jest promowanie wyróżniających się absolwentów szkół wyższych, a także popularyzacja perspektywy młodych adeptów biznesu w tych obszarach.

Akademia Młodego Lidera

5-dniowe warsztaty z zakresu przywództwa, zarządzania projektami, podstaw finansów, rekrutacji i komunikacji w zespole. Mają na celu podniesienie kompetencji osób działających w fundacjach i stowarzyszeniach oraz menedżerów w młodych mikro i małych firmach. Są również doskonałą okazją, by nawiązać nowe relacje i wymienić się doświadczeniami.

Mindhub

Spotkania edukacyjne dla młodych przedsiębiorców i adeptów sztuki zarządzania. Prowadzone są w warsztatowej formie pod okiem trenerów GFKM i zaproszonych gości. Stanowią też idealną przestrzeń  wymiany myśl i doświadczeń zawodowych uczestników.

Przywódcze webinary

Pigułki aktualnej wiedzy z zakresu przywództwa, zarządzania, marketingu, finansów i wielu innych dziedzin niezbędnych w codziennej pracy menedżera. Podane przez ekspertów i trenerów GFKM w formie wykładu online, a więc dostępne dla każdego zainteresowanego bez względu na miejsce, w którym akurat przebywa.

Dla absolwentów i biznesu

Angażujemy się w relacje z absolwentami programów MBA, organizujemy spotkania i warsztaty w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem GFKM Leadership Conference – cyklu konferencji, które wychodzą naprzeciw potrzebom menedżerów wielu branż. W każdej edycji – w ramach eksperckich prelekcji oraz paneli dyskusyjnych – poruszamy tematy związane z aktualnymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu. Konferencje są też doskonałą okazją do networkingu, budowania relacji i rozmów w kuluarach.

Chcesz wiedzieć, co organizujemy i w jakie inicjatywy się włączamy, śledź koniecznie nasze Aktualności.

Chcesz być na bieżąco informowany – zamów Newsletter.

Poznaj nasze projekty badawcze

 • Badanie dotyczące równości praw kobiet i mężczyzn, opracowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku (link)
 • Badanie pt. Przemysł 4.0. Kompetencje menedżera przyszłości, dotyczące gotowości kadr zarządzających na zmiany związane z czwartą rewolucją przemysłową (link)
 • Badanie Jak firmy radziły sobie w pandemii i czego obawiają się pracownicy?, dotyczące działań podejmowanych przez organizacje w związku z epidemią Covid-19 (link)
 • Badanie Rok Lidera 2021, podsumowujące z perspektywy menedżerów kolejny pandemiczny rok pod kątem największych wyzwań, sukcesów i bolączek oraz opisujące wyzwania i potrzeby na kolejny rok (link)

Chcesz być na bieżąco informowany o wynikach naszych badań – zamów Newsletter.

Partnerzy

Gwarancja jakości

Instytucje walidujące

Universite Aix Marseille logo

Akredytacje i partnerstwa

EFMD

Patron Szkoły Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego

sylwetka profesora wojciecha rybowskiegoProfesor Wojciech Rybowski przez blisko 25 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Był inicjatorem międzynarodowych relacji, ekonomistą i wykładowcą, sportowcem oraz założycielem Gdańskiego Klubu Biznesu. Inspirował ludzi innowacyjnymi pomysłami, zarażał pasją, zawsze pewnie dążył do celu. Posiadał niezwykły talent do zjednywania ludzi wokół siebie.

W swojej karierze wykształcił całe pokolenia menedżerów, którzy odnosili sukcesy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W 1971 ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1975 uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, a w 1984 nadano mu stopień doktora habilitowanego.

W swojej karierze naukowej pracował na wielu różnych uczelniach w krajach na całym świecie. Był starszym asystentem, adiunktem i docentem na Uniwersytecie Gdańskim (1974–87). Później jako Senior Lecturer na Uniwersytecie Południowego Pacyfiku w Fiji (1987–90), Visiting Assiociate Professor na University of Louisville w USA (1991), Senior Lecturer na James Cook University w Australii (1991–93). W latach 1997–2014 był przewodniczącym rady nadzorczej Banku Komunalnego S.A., a następnie Nordea Bank Polska. Wcześniej, w latach 1993–1997, był członkiem tej rady. W latach 1998–2006 pełnił funkcję prezesa STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, a w latach 2007–2010 przewodniczącego rady nadzorczej STBU. Od 2001 do 2019 był sekretarzem generalnym European League for Economic Cooperation, Poland.

W 2015 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało przyznane za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy naukowej. Jest laureatem m.in. „Złotej Żyrafy” (w 2002 i 2006), Medalu Prezydenta Gdańska (2005), „Orła Pomorskiego” (2005). Został mianowany „Biznesmenem Roku 2006”, a w 2011 przyznano mu Honorowy Medal Europejski.

Wspomnienie Prezesa Rybowskiego
Jak wspominają Prezesa Wojciecha Rybowskiego pracownicy?

„Był wspaniały człowiekiem i świetnym menedżerem.”
„Miał niezwykłą umiejętność dążenia do celu. Potrafił organizować wokół siebie ludzi i pobudzał ich do działania. Miał niezwykłą siłę i witalność, która pozwalała mu osiągać cele niemożliwe do osiągnięcia przez innych.”
„Profesor Wojciech Rybowski był bardzo dobrym szefem i wspaniałym człowiekiem. Miał wielu przyjaciół, znajomych i nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Zawsze znajdował czas dla swoich pracowników, interesowały go ich problemy i potrzeby. Będzie nam go brakowało…”
„Profesor Rybowski to uosobienie taktu, elegancji, pozytywnego stosunku do każdego i ogromnej erudycji.”
„Prof. Wojciech Rybowski zawsze inspirował mnie nowymi pomysłami. Pomagał uatrakcyjniać wykłady dla Słuchaczy Programu Executive MBA poprzez zapraszanie znanych i mądrych ludzi ze świata biznesu.”
Zawsze pozostanie w mojej pamięci jako osoba, która utworzyła wspaniały i ambitny zespół pracowników GFKM, z którymi miałam ogromną przyjemność współpracować jako koordynator MBA.”

Jak działamy?

W GFKM stawiamy na nowoczesne i praktyczne rozwiązania szkoleniowe. Nie stosujemy jednak określonych metod dla samego ich stosowania – liczy się uzyskanie optymalnego dla założonego celu rezultatu. Narzędzia wykorzystywane podczas zajęć na Executive MBA, w czasie sesji programów rozwojowych, doradczych bądź szkoleń zostaną dobrane tak, aby zmaksymalizować korzyści wyniesione z zajęć przez uczestników.
Wśród wykorzystywanych przez nas narzędzi znajdują się m. in.:

Activity Based Learning

Szkolenia w GFKM prowadzone są intensywnymi interaktywnymi metodami, z dużą ilością case’ów, ćwiczeń, przykładów praktycznych, pokazów video, symulacji komputerowych. Podstawowym zaleceniem metodycznym jest stosowanie przez zespół trenerów metody Activity Based Learning (uczenie w oparciu o aktywność) podczas wszystkich zajęć.

Celem metody ABL jest zmiana roli trenera. Ważniejsze od bycia autorytetem posiadającym określoną wiedzę, jest teraz wspieranie uczestnika szkolenia w zdobywaniu wiedzy. Kiedy ktoś zaczyna się czymś interesować, niezależnie od tego czy jest to zagadnienie, sport, czy inna aktywność, wówczas nic nie powstrzyma takiej osoby przed dowiedzeniem się na dany temat wszystkiego co tylko możliwe. Tematy szkoleniowe również mogą być przedstawione w atrakcyjnej formie, gdzie gry i eksperymenty są bramą do nauki.

Metoda Activity Based Learning przeznaczona jest dla osób dorosłych, które uczą się najczęściej w jakimś bardzo praktycznym celu, żeby prawidłowo wykonać określone zadanie. Metoda polega na podporządkowaniu przebiegu szkolenia wybranej, konkretnej aktywności. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadania (mini-projektu) i podczas szkolenia wykonują to zadanie.

ABL jest metodą powszechnie uznawaną za najbardziej odpowiednią dla szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

SDI – Strength Development Inventory

est narzędziem, które zapewnia uzyskanie cennych informacji o tym, co motywuje człowieka w dwóch okolicznościach:

 • kiedy wszystko idzie dobrze oraz
 • w sytuacji konfliktowej, sprzeciwu lub stresu.

Jest to kluczowa informacja, bo pozwala nam zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie mają na nas wpływ oraz jak my możemy wpływać na nich! Ponadto uczymy się jak rozpoznawać prawdziwe mechanizmy działające w obszarze stosunków międzyludzkich oraz jak dopasować nasz język stosownie do komunikatu w sposób bardziej elastyczny i efektywny.

Konsultanci Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów zostali przeszkoleni przez brytyjską firmę w ramach skutecznego szkolenia w oparciu o metodę SDI.
W trakcie prowadzonych przez nich warsztatów, każdy z uczestników wypełnia indywidualny kwestionariusz, który jest odzwierciedleniem zachowań danej osoby i stanowi bazę do zrozumienia metodologii.

Profil Insights Discovery®

jest narzędziem, które wesprze rozwój Twojej organizacji i poszczególnych osób. To kwestionariusz badający styl działania Twój i innych w otoczeniu zawodowym.
Możesz go stosować w:

 • Procesie rekrutacji
 • Usprawnianiu komunikacji pomiędzy pracownikami
 • Pomaga w zrozumieniu klientów – dobrze się sprawdza przy strategiach handlowych
 • Wspiera Szefa w efektywnym motywowaniu podwładnych oraz w procesie budowania zespołu.

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialność społeczna

GFKM prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, opierając się o międzynarodową normę ISO 26000:2010. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy, zgodność z obowiązującym prawem, spójność z międzynarodowymi normami postępowania oraz jest zintegrowane z działaniami organizacji i prak­tykowane w jej relacjach, które dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływań.

Kwestie odpowiedzialności biznesowej są integralną częścią misji i wartości GFKM, która jest nie tylko Szkołą Biznesu, ale także Fundacją, której działalność jest realizowana w oparciu o Statut GFKM. Każdego roku pracownicy Fundacji opracowują zarówno Plan, jak i Raport Działań Non-Profit i Działalności CSR, w których uwzględniają szerszy kontekst społeczny i wykorzystują potencjał organizacji do realnego wpływu na otoczenie i promowania wartości społecznej odpowiedzialności biznesu.

Główne obszary zaangażowania

Misja GFKM to „Inspirujemy do rozwoju”. Zgodnie z wizją aspirujemy do tego, aby GFKM była liczącym się podmiotem na rynku programów MBA w Polsce z wysoką jakością kształcenia opartą na praktyczności nauczania i kontaktach międzynarodowych.

Dążymy do tego, aby nasze usługi, produkty i sposób w jaki je dostarczamy były odpowiedzialne, zgodne z zasadami etyki i transparentności. Wśród kluczowych wartości organizacji, wskazanych w Kodeksie etycznym znajdują się: współpraca, wsparcie, rozwój, otwartość i szacunek. Dbamy o kwestie równości i różnorodności, a także o wsparcie społeczności lokalnej, podejmując liczne partnerstwa na terenie województwa Pomorskiego.

Zrównoważony Rozwój

W naszej działalności implementujemy i realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z Agendą 2030. Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa.

Aby Cele mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Biznes też musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy. Wybraliśmy te, które są spójne z naszym statutem i bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i non-profit.

 • Cel 4. Dobra jakość edukacji.
 • Cel 5. Równość płci.
 • Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca.
 • Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów.

Jak działamy

Zarząd kadencji 2021 - 2025

Rada GFKM

Rada Fundacji:

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Przewodniczący Rady Fundacji

dr Jan Kuligowski

Małgorzata Makiewicz – Członek Zarządu Fundacji Gospodarczej w Gdyni

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

 

Rada Naukowo-Programowa:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańsk

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

dr hab. Dariusz Filar, prof. UG,

dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG.

Back to top