360

Opis metody

 • Badanie 360 stopni to pogodzenie potrzeby rzetelnego badania kompetencji oraz optymalizacji kosztów takiego projektu.
 • Opiera się na założeniu, że najlepsza informacja zwrotna to ta udzielona przez osoby mające na co dzień kontakt z osobą badaną oraz mające z nią różne perspektywy współpracy (jako przełożony, współpracownik lub podwładny).
 • Zakończona szczegółowym indywidualnym raportem dla uczestnika z konkretnymi wskazówkami rozwojowymi

Badanie 360 stopni polega na ocenie kompetencji uczestnika wykonanej przez przełożonego, współpracowników, podwładnych oraz samego uczestnika.

Badanie wykonywane jest on-line, za pomocą specjalnie przygotowanego do tego kwestionariusza

Na podstawie wyników generowany jest raport indywidualny zawierający szczegółową analizę kompetencji uczestnika wraz z rekomendacjami rozwoju.

Korzyści

Korzyści dla uczestnika:

 • Uzyskanie informacji zwrotnej na temat swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Uzyskanie informacji zwrotnej z różnych perspektyw (przełożony, współpracownicy, podwładni) i porównanie z samooceną.
 • Uzyskanie konkretnych wskazówek rozwojowych z różnych perspektyw.
 • Możliwość konsultacji uzyskanej informacji zwrotnej z dedykowaną osobą (konsultantem)

Korzyści dla organizacji:

 • Informacja na temat kompetencji menedżerów uzyskana z różnych perspektyw (przełożeni, współpracownicy, podwładni
 • Indywidualne plany rozwojowe dla pracowników.
 • Możliwość diagnozy talentów i zarządzania ich dalszym rozwojem.
 • Posiadanie mierzalnego narzędzia umożliwiającego porównywanie przyrostu kompetencji pracowników w dłuższym okresie czasu.
 • Tworzenie wizerunku pracodawcy dbającego o rozwój pracowników.

Efekty

Badanie 360 stopni kończy się sporządzeniem zbiorczego raportu dla Klienta, który zawiera:

 • Zbiorcze wyniki badania 360 stopni.
 • Wnioski z przebiegu projektu.
 • Wskazówki dotyczące dalszych działań rozwojowych dla kadry kierowniczej.
 • Wskazówki dotyczące proponowanych zmian systemowych w organizacji.

Kontakt

Joanna Gwiazda-Kozłowska

Dyrektor ds. Sprzedaży i Doradztwa Biznesowego

+48 58 558 58 58

+48 608 515 775

j.gwiazda@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top