5% firm już się zamyka, 43% wytrzyma jeszcze 1-2 miesiące

Powrót do aktualności
  • 75% firm uważa, że brak jasnej strategii odmrażania działalności gospodarczej ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.
  • 60% przedsiębiorstw zaangażowało oszczędności, aby poradzić sobie w bieżącej sytuacji.
  • 5% już podjęło działania w kierunku likwidacji firmy, 43% wytrzyma jeszcze 1-2 miesiące, a przetrwanie 3-4 miesięcy deklaruje 20%  – wynika z badania Konfederacji Lewiatan przeprowadzonego wśród 302 przedsiębiorstw.

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. Niestety, 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. A 49% firm podkreśla, że brak współpracy administracji  rządowej i samorządowej utrudnia zarządzanie sytuacją kryzysową.

Na pytanie, „jakie działania podjęła firma, aby poradzić sobie w bieżącej sytuacji”, 67% respondentów odpowiedziało, że wprowadziło nadzwyczajne oszczędności, a 60% zaangażowało oszczędności (rezerwy kapitału). Zdaniem 51% badanych firm ich sytuacja, w porównaniu do okresu sprzed pandemii zdecydowanie się pogorszyła.

Przedsiębiorcy mają coraz większe problemy z prowadzeniem biznesu. Obawiają się, że dalsze zamrożenie gospodarki negatywnie wpłynie na funkcjonowanie firm. Już obecnie 5% badanych nie jest w stanie utrzymać firmy i podjęła działania w kierunku jej likwidacji, 43% wytrzyma jeszcze 1-2 miesiące, a  20% przetrwa 3-4 miesiące.

– W walce z pandemią zdrowie zawsze powinno  być na pierwszym  miejscu. Nie możemy jednak zapominać, że zamrożenie gospodarki przynosi  wymierne straty  i przekłada się na pogorszenie kondycji firm, zwolnienia pracowników czy obniżanie wynagrodzeń. Z naszego badania wynika, że coraz więcej firm boi się, że może sobie nie poradzić, jeśli stan zamrożenia gospodarki będzie się przedłużał – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan i dodaje:

Konfederacja Lewiatan jest współautorem licznika strat spowodowanych restrykcjami związanymi z walką z koronawirusem. Wynika z niego, że codziennie polska gospodarka traci ponad 2 mld zł. Te straty urosły już do niemal 107 mld zł. Dlatego tak ważne i pilne jest odmrażanie, w sposób bezpieczny, działalności gospodarczej. Firmy oczekują na zdecydowane i spójne działania rządu i współpracę z  samorządami. Poglądy polityczne nie mają tu żadnego znaczenia.  Najważniejsza jest przyszłość gospodarki. Z badania wynika, że przedsiębiorcy nastawieni są przede wszystkim na utrzymanie swoich firm i zespołów. Większość wprowadza oszczędności i angażuje swoje oszczędności, relatywnie niewielu decyduje się na zwolnienia i obniżki wynagrodzeń. Jednak bez wsparcia z zewnątrz nie są w stanie wytrzymać długo. Dlatego z niecierpliwością czekają na środki z tzw. Tarczy Finansowej oraz na pozytywne decyzje o wsparciu przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej. Niestety, z sygnałów jakie otrzymujemy od firm, uzyskanie obiecanego wsparcia jak dotąd, nie jest ani tak szybkie, ani tak łatwe, jak zapowiadano. Konfederacja Lewiatana badanie online przeprowadziła w dniach 27-30 kwietnia 2020 r. na próbie 302 przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan