Zmieniajmy świat razem! 9. edycja Konkursu Grantowego – Fundusz Inicjowania Rozwoju

Powrót do aktualności

GFKM jako partner Funduszu Inicjowania Rozwoju zaprasza do udziału w 9. edycji konkursu grantowego. To kompleksowy program wsparcia dla najlepszych pomorskich partnerstw odpowiadających na aktualne potrzeby społeczne. Na realizację wspólnej inicjatywy mogą otrzymać nawet 25 tysięcy złotych. Kto w tym roku podejmie wyzwanie i otrzyma grant?

Główne założenie Funduszu to połączenie trzech światów: organizacji pozarządowych, biznesu i samorządu, które wspólnie składają koncepcję na projekt społeczny. Konkurs jest pomorską odpowiedzią na globalną inicjatywę 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), zgodnie z Agendą 2030 przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. ”Od organizacji uczestniczących w programie oczekujemy, aby w swoich zgłoszeniach opisały, w jaki sposób projekt odpowiada na co najmniej jeden z celów zrównoważonego rozwoju” – opowiada o konkursie Natalia Siuda-Piotrowska, przedstawicielka Operatora, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

Etapy konkursu

Konkurs Grantowy składa się z trzech etapów: złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forumrozwoju.org.pl, zrealizowania kampanii crowdfundingowej oraz prezentacji przed komisją konkursową. Liderem projektu jest organizacja pozarządowa z Pomorza, która składa wniosek. Wymogiem jest podpisanie porozumienia z partnerem publicznym i partnerem prywatnym na etapie wysyłania formularza zgłoszeniowego. ”Bardzo ważny jest dla nas, kontekst współpracy międzysektorowej. Wszystkie organizacje zachęcamy do dialogu i budowania relacji poprzez stworzenie takiej inicjatywy, w której zaangażowani są wszyscy partnerzy” – wyjaśnia Patrycja Zbytniewska, liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego w LPP SA, reprezentantka Partnera Strategicznego Funduszu.

Na zgłoszenia czekamy do 28 sierpnia. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni podczas 12. Forum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie się w listopadzie 2023 roku. Maksymalna kwota jednego grantu to 25 000 zł. Zwycięskie projekty będą realizowane od stycznia 2024 roku.

Akcelerator Innowacji Międzysektorowych

Fundusz Inicjowania Rozwoju to nie tylko wniosek o grant. Uczestniczki i uczestnicy konkursu mają możliwość udziału w Akceleratorze Innowacji Międzysektorowych, który na każdym etapie wspiera organizacje. Dzięki programowi, podmioty realizujące inicjatywy w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju, stają się częścią coraz większej społeczności, w której wzajemnie się wspierają, sieciują i wymieniają doświadczeniami.

Fundusz Inicjowania Rozwoju to jedyny tego typu konkurs grantowy w Polsce. Powstał 9 lat temu z inicjatywy kilkunastu pomorskich firm, instytucji i organizacji, aby wspierać współpracę, dzięki której skuteczniej można zmieniać rzeczywistość. Opiera się na zaufaniu i dialogu m.in. takich firm jak Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, LPP SA, Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego, Ergo Hestia SA, Farm Frites Poland SA czy Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

„Dotychczas w ramach Funduszu przekazaliśmy ponad milion złotych dla najlepszych partnerstw międzysektorowych z województwa pomorskiego” – mówi Monika Hinc, inicjatorka Funduszu, wieloletnia prezeska Up Foundation, a obecnie członkini Rady Fundacji.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Forum Inicjowania Rozwoju.