Badanie Jakości Programu MBA i Satysfakcji Słuchaczy 2022

Powrót do aktualności

W czerwcu tego roku przeprowadziliśmy ewaluację Programu Executive MBA. W badaniu wzięło udział 112 Słuchaczy i Słuchaczek z całej Polski! Jak wygląda nasz Program w oczach obecnych uczestników?

GFKM regularnie monitoruje jakość oferowanych usług oraz sposobu ich wykonania. W tym roku odbyła się kolejna ewaluacja Programu Executive MBA. W badaniu przeprowadzonym w czerwcu tego roku wzięło udział 112 obecnych Słuchaczy i Słuchaczek EMBA z różnych grup w całej Polsce. Wśród poruszanych kwestii znalazły się ogólna satysfakcja z udziału w programie, poziom zadowolenia z prowadzonych zajęć, wskaźnik rekomendacji czy mocne i słabe strony programu.

Ogólny poziom satysfakcji

Jednym z pytań do uczestników i uczestniczek było „W jakim stopniu polecił(a)byś program MBA realizowany przez GFKM znajomym?. Pytanie jest ogólne, bo dotyczy nie tylko jakości prowadzenia zajęć, ale także zadowolenia z materiałów, tematów, organizacji całego dwuletniego programu. Średni wynik na skali od 1 do 10 to 9,13! Niesamowite! Dla porównania, w zeszłym roku było to 8,38. Bardzo dziękujemy za tak wysokie oceny, zaufanie i cieszymy się, że udział w naszym Programie przynosi taką satysfakcję! 

Wskaźnik Rekomendacji

Aż 72%! Taki wskaźnik NPS ma nasz Program MBA. Czym jest NPS (Net Promoter Score)? To inaczej Wskaźnik Rekomendacji Netto. Jest najprostszym i najszybszym sposobem oceny lojalności klientów względem usługi. Jego wartość może wynosić od -100% do +100%. Biorąc pod uwagę zakres NPS wynik powyżej 0 jest uważany za „dobry”, + 50 za „doskonały”, a powyżej 70 za „world-class”! Nasz Program Executive MBA jest na światowym poziomie!

Realizacja celów zawodowych

76% osób badanych uznało, że Program Executive MBA przyczynił się do realizacji ich celów zawodowych! Ten wynik jest dla nas szczególnie ważny, z perspektywy głównego założenia całego programu. Ma on być przede wszystkim praktyczny. W GFKM zajęcia prowadzą praktycy biznesu. Trenerzy mają nie tylko świetny warsztat, ale posiadają także bogate doświadczenie biznesowe – są praktykami i ekspertami w różnych dziedzinach biznesu. Wszystkie zajęcia kładą nacisk na praktyczne aspekty zarządzania.

Spełnianie oczekiwań

Średnia ocena wszystkich zajęć realizowanych w ramach MBA na skali od 1 do 5 wynosi 4,4! Dodatkowo aż 91% uczestników badania uznało, że Program spełnił ich oczekiwania. Wśród mocnych stron znalazły się: doświadczona kadra, praktyczne prowadzenie zajęć, różnorodność zagadnień – poszerzenie perspektywy, pozostali uczestnicy i wymiana doświadczeń, wzmocnienie wizerunku osobistego poprzez udział w MBA oraz pomoc Dyrektor ds. Organizacji MBA Haliny Frątczak.

Bardzo dziękujemy uczestnikom za tak wysokie oceny, dziękujemy trenerom i wykładowcom za ich doświadczenie i ich staranność w umiejętnym przekazywaniu wiedzy. Poniżej znajdziecie kilka odpowiedzi uczestników na pytanie: dlaczego warto wziąć udział w naszym Programie Executive MBA.

  • Przede wszystkim uczestnictwo w programie zmieniło mój sposób myślenia o biznesie. Otworzyło u mnie dostrzeganie zagadnień z różnych perspektyw.
  • Wykładowcy i przede wszystkim Pani Halinka, która robi co może, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku.
  • Świetni wykładowcy (znają się na rzeczy), dobrze dobrana grupa, kolejność wykładanych przedmiotów dobrze skorelowana z integracją grupy w czasie, praca w grupach połączona ze stałą wymianą doświadczeń, super kontakt z koordynatorem programu. Całość oceniam bardzo dobrze.
  • Według mnie GFKM ma wiele mocnych stron m.in: doświadczona kadra tzn. ludzie prowadzący zajęcia są praktykami, wiedzą o czym mówią na zajęciach, posługują się konkretnymi przykładami z życia zawodowego, wszyscy prowadzący mają jednocześnie profesjonalne podejście do prowadzenia zajęć i luz, który przyciąga uwagę oraz sprawia, że zajęcia są odmienne od typowych zajęć akademickich. Najczęściej na zajęcia lub czasem przed dostarczane są ciekawe materiały zawierające artykuły, ćwiczenia czy narzędzia, które można wykorzystać również w codziennym życiu zawodowym. Bardzo mocną stroną i pomocną osobą jednocześnie jest p. Halinka (Dyrektor ds. Organizacji MBA), która wspiera we wszystkich kwestiach i pomaga rozwiązać pojawiające się problemy. Dla p. Halinki nie ma problemów nie do rozwiązania.
  • Poszerzenie horyzontów na funkcjonowanie organizacji we współczesnym świecie.
  • Przekrojowa tematyka dotycząca praktycznej strony działalności biznesowej.
  • Kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Silną stroną programu są wykładowcy GFKM. To niesamowite z jakim zaangażowaniem prowadzą zajęcia, jak potrafią zainteresować (bardzo bogate doświadczenie zawodowe), zainspirować nas do poszukiwania nowych wyzwań – pójścia dalej. Wydobywają z nas, w bardzo umiejętny sposób co najlepsze. Spowodowali, że mówimy otwarcie co myślimy, na dany temat, chętnie zabieramy głos w dyskusjach, nawiązujemy relacje.
  • Wiedza oparta na doświadczeniu, wymiana doświadczeń.
  • Zajęcia prowadzone w sposób dynamiczny, aktywizujący uczestników. Możliwość wymiany poglądów – jednak tylko w przypadku wybranych uczestników. Bardzo otwarta postawa wykładowców, pełnych zaangażowania podczas zajęć. Postawy wykładowców pełne szacunku do wypowiadanych poglądów, umiejętne kierowanie przebiegiem zajęć aby w jak największym stopniu wykorzystać doświadczenia i poglądy, w szczególności te kontrowersyjne; to bowiem najlepsze źródło eksploracji. Celujący dla trenerów!