Systemy płacowe i premiowe

Ocena prawna, motywacja, zaangażowanie, nowoczesne rozwiązania

Zakres usługi

 • analiza struktury i ryzyk systemu wynagradzania pracowników z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa
 • wartościowanie stanowisk pracy
 • opracowanie rekomendacji zmian – kierunki i główne założenia
 • opracowanie kierunków  obiektywizacji zasad płacowych
 • wsparcie przy budowie atrakcyjnego systemu motywowania płacowego

Dla kogo

Dla firm, które:

 • szukają możliwości wyjścia z tzw „historycznych systemów wynagradzania”
 • planują wprowadzenie atrakcyjnych systemów motywacyjnych i zasad wynagradzania elastycznych w stosunku do sytuacji rynkowej
 • wprowadzają zmiany rozwojowe, zmieniają sposób prowadzenia polityki personalnej

Przebieg

Analiza wstępna i wartościowanie stanowisk pracy
 • wstępna ocena systemów wynagradzania i premiowania (analiza prawna i systemowa)
 • wartościowanie konkretnych stanowisk pracy
Przygotowanie rekomendacji i głównych założeń
 • przygotowanie wniosków i rekomendacji
 • opracowanie kierunków zmian i głównych założeń dla nowych systemów
Wsparcie wdrożeniowe
 • opracowanie nowych systemów
 • wsparcie wdrożeniowe

Korzyści

 • prowadzenie polityki płacowej, która uwzględnia czynniki motywacyjnej, sprawdzalność zasad i oraz obiektywność jej kryteriów
 • posiadanie przejrzystego i czytelnego systemu płacowego
 • stosowanie obiektywnych kryteriów premiowych, które są dozwolone przez prawo
 • możliwość wiązania wyników pracy z różnicowaniem wynagrodzeń
 • posiadanie siatki płac, która uwzględnia charakter pracy w poszczególnych grupach pracowniczych
 • zapewnienie takiego modelu wynagradzania, które będzie elastyczny względem sytuacji rynkowej

Efekty

 • zwiększenie efektywności i wydajności pracy
 • wsparcie nowoczesnych metod zarządzania firmą
 • oparcie zasad wynagradzania na obowiązującym prawie i orzecznictwie

Kontakt

Prowadzący

Back to top