Grzegorz Ilnicki

Zajmuje się obsługą prawną instytucji i podmiotów gospodarczych. Współpracuje z zarządami spółek kapitałowych jako Doradca Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Mobbingowych i Dyskryminacyjnych lub jako Ombudsman ds. Równego Traktowania. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z prowadzeniem zwolnień grupowych. W 2016 roku był członkiem zespołu negocjacyjnego w procesie transformacji Banku BPH S.A. Wspierał także organizacje w procesie zwolnień grupowych w branży farmaceutycznej, offshore’owej i finansowej. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami pracodawców oraz związkami zawodowymi w indywidualnych i zbiorowych sprawach ze stosunku pracy.

Prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2011 roku pracuje w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów “Aval -Consult” w Gdańsku. W latach 2011-2013 wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Koordynatora Komisji Wyjaśniającej w ENERGA S.A.

Pełnomocnik procesowy w sprawach z zakresu prawa pracy, zatrudnienia cywilnego oraz prawa kontraktowego. W ramach swojej praktyki sądowej posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z dyskryminacją w zatrudnieniu, mobbingiem i molestowaniem seksualnym, zwolnieniami, czasem pracy, wynagrodzeniami za pracę oraz wewnątrzzakładowymi aktami prawa pracy. Zajmuje się także działalnością audytorską, w ramach której wspiera pracodawców w poprawie standardów HR-owych ich działalności.

W 2008 roku ukończył międzynarodowy kurs doradztwa równościowego organizowany przez Böll-Stiftung i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. W 2013 roku ukończył kurs certyfikacyjny dla doradców antymobbingowych Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Szkolił  pracowników m.in. dla: TAURON Ciepło Sp. z o.o., Narodowego Banku Polskiego, Euro Banku S.A., PLL LOT S.A., Poczty Polskiej S.A. OPZZ Konfederacja Pracy, Konfederacji LEWIATAN, Lloyd’s Register Polska Sp. z o.o., DCT S.A., DORACO S.A., Nyborg-Mawent S.A., AVIKO Sp. z o.o., Banku PeKaO S.A. Sony Pictures Global Business Services Sp. z o.o.

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.

FreshMail.pl