Grzegorz Ilnicki

Grzegorz Ilnicki

Powrót do kadry

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zatrudnienia cywilnego oraz prawa kontraktowego. W ramach swojej praktyki sądowej posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z dyskryminacją w zatrudnieniu, mobbingiem i molestowaniem seksualnym, zwolnieniami, czasem pracy, wynagrodzeniami za pracę oraz wewnątrzzakładowymi aktami prawa pracy.

Zajmuje się obsługą prawną instytucji i podmiotów gospodarczych. Współpracuje także z zarządami spółek kapitałowych jako Doradca Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Mobbingowych
i Dyskryminacyjnych lub jako Ombudsman ds. Równego Traktowania. Był członkiem zespołu negocjacyjnego w procesie transformacji Banku BPH S.A. Wspierał także organizacje w procesie zwolnień grupowych w branży farmaceutycznej, offshore’owej i finansowej. Co więcej, pełnił funkcję Koordynatora Komisji Wyjaśniającej w ENERGA S.A. Pracuje w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „ Aval-Consult” w Gdańsku.

Ukończył międzynarodowy kurs doradztwa równościowego organizowany przez Böll-Stiftung
i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Ukończył również kurs certyfikacyjny dla doradców antymobbingowych Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Szkolił pracowników m.in. dla: Narodowego Banku Polskiego, Euro Banku S.A., PLL LOT S.A., Konfederacji LEWIATAN, Lloyd’s Register Polska Sp. z o.o., DORACO S.A., Nyborg-Mawent S.A., AVIKO Sp. z o.o., Banku PeKaO S.A. Sony Pictures Global Business Services Sp. z o.o.