Prezeska GFKM z Gryfem Pomorskim z okazji 25-lecia samorządu!

Powrót do aktualności

Samorząd Województwa Pomorskiego obchodzi 25-lecie! Z tej okazji 22 marca 2024 roku odbyła się specjalna gala, podczas której kilkudziesięciu przedsiębiorców otrzymało statuetkę Gryfa Pomorskiego. Wśród laureatów i laureatek znalazła się Prezeska GFKM Jolanta Szydłowska.

Gala Gryfów Gospodarczych

22 marca 2024 roku w Akademii Muzycznej w Gdańsku ponad trzydzieści przedstawicieli i przedstawicielek pomorskiego biznesu zostało uhonorowanych za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego. Ta wyjątkowa gala, zorganizowana z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu województwa, stanowiła symboliczny moment docenienia trudu i zaangażowania osób, które przyczyniły się do kształtowania gospodarczego krajobrazu regionu. To wydarzenie stanowiło platformę do wyróżnienia tych, którzy swoim przedsiębiorczym duchem, innowacyjnością oraz nieustającym dążeniem do doskonałości przyczynili się do dynamicznego rozwoju Pomorza. Wśród laureatów znaleźli się przedsiębiorcy, menedżerowie oraz ekonomiści, którzy nie tylko przyczyniają się do wzrostu gospodarczego regionu, ale również tworzą nowe miejsca pracy oraz podnoszą jego konkurencyjność na międzynarodowej arenie.

 

– Musimy pamiętać, że bez przedsiębiorców trudno sobie wyobrazić rozwój naszego regionu. Ich innowacyjne pomysły, ciężka praca i zaangażowanie nie tylko generują wzrost gospodarczy, ale także tworzą nowe miejsca pracy i zwiększają konkurencyjność regionu na rynku globalnym. Pragnę wszystkim serdecznie za to podziękować! – powiedział na początku gali marszałek Mieczysław Struk.

Statuetka dla Prezeski GFKM

Wśród osób, które otrzymały Gryfy Gospodarcze od marszałka Mieczysława Struka oraz przewodniczącego sejmiku Jana Kleinszmidta znalazła się Jolanta Szydłowska – menedżerka i aktywistka społeczna, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Forum Pracodawców Północy, przewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet oraz wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ponadto statuetkę otrzymała także Irena Muszkiewicz-Herok – działaczka społeczna zaangażowana w promocję przedsiębiorczości i walkę z bezrobociem, która przez kilkanaście lat zasiadała w Radzie Fundacji GFKM.