II Konkurs GFKM na najlepszą pracę magisterską ROZSTRZYGNIĘTY!

Powrót do aktualności

W poniedziałek, 20 marca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podczas Uroczystej Gali ogłoszono wyniki i rozdano nagrody Laureatkom II Konkursu GFKM na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. prof. Małgorzaty Czerskiej.

Jednym z głównych założeń działalności GFKM jest tworzenie inicjatyw skierowanych nie tylko do obecnych, ale także przyszłych liderów. Chcemy towarzyszyć im na ścieżce kariery od samego początku i wspierać w rozwoju osobistym. Pragniemy też motywować studentów do podejmowania w pracach dyplomowych aktualnych i ważnych tematów z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości.

Organizując Konkurs GFKM na najlepszą pracę magisterską chcemy wesprzeć najzdolniejszych studentów oraz wyróżnić najambitniejsze prace absolwentów i absolwentek.

Patronką konkursu jest prof. dr hab. Małgorzata Czerska (1946-2020) – naukowczyni, nauczycielka akademicka, wybitna specjalistka z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i przywództwa w organizacji.

Kapituła Konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagród za II i III miejsce.

Laureatem III miejsca została absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Agnieszka Jastrzębska, autorka pracy „Benefity w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w przedsiębiorstwie XYZ”, której promotorem był prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dyrektor Instytutu Zarządzania i Finansów. W pracy magisterskiej poruszono tematykę motywowania pracowników, budowania zaangażowania i spełniania oczekiwań pracowniczych na przykładzie firmy z branży energetycznej.

Laureatką II miejsca (ex-aequo) została absolwentka Politechniki Gdańskiej Jagoda Goll. Promotorem pracy „Rola strategii wyłaniających się w przetrwaniu restauracji w Polsce” był prof. dr hab. inż. Krzysztof Zięba. W swojej pracy autorka przeprowadziła analizę ekonomiczną sektora zakwaterowania i gastronomii w Polsce, w celu ukazania skali negatywnego wpływu pandemii COVID-19 i strategii związanych z jego przetrwaniem.

Laureatką II miejsca (ex-aequo) została absolwentka Politechniki Gdańskiej Martyna Gonsiorowska, autorka pracy „Zarządzanie ryzykiem związanym z wiedzą w polskich organizacjach”, której promotorem była prof. dr hab. inż. Małgorzata Zięba. W pracy autorka skupiła się na tematyce świadomości potencjalnych zagrożeniach dla wiedzy, na które narażone są organizacje, ich potencjalnych skutkach oraz sposobach ochrony.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Arnold Kłonczyński, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Mirosław Szreder, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej prof. Małgorzata Gawrycka, Dziekan Wydziału Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku prof. Anna Kalinowska-Żeleźnik oraz członkowie Kapituły Konkursowej: prof. Halina Czubasiewcz i Lucjan Śledź. W uroczystości uczestniczył także pan Zenon Czerski – małżonek Patronki konkursu.

Serdecznie gratulujemy Laureatkom i dziękujemy także wszystkim zaproszonym gościom oraz absolwentom, którzy zdecydowali się na udział w II Konkursie GFKM na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. prof. Małgorzaty Czerskiej.

(fot. Agata Dąbrowska)