Adam Chmielewski

Adam Chmielewski

Powrót do kadry

Coach, trener, konsultant i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2®, MSP®, PRINCE2® i M_o_R® Approved Trainer. Członek Project Management Institute oraz International Institute of Business Analysis.

Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz analizy biznesowej. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów od fazy analizy przedwdrożeniowej do oceny korzyści poprojektowych.

Współpracuje z praktykami, rozwijając ich potencjał drogą treningu coachingu zorientowanego na wyniki. Wdraża rozwiązania zarządcze, dostosowując je do kontekstu organizacji oraz jej bieżącego i pożądanego poziomu rozwoju.

Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach i programach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Współpracuje z największymi organizacjami w branżach energetycznej, informatycznej oraz sektora publicznego. Przeprowadził kilka tysięcy dni szkoleń i doradztwa w obszarze zarządzania.

Zainteresowania badawcze to: zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, analiza biznesowa.