Tomasz Owczarek

Tomasz Owczarek

Powrót do kadry

Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, coachingu, prezentacji oraz inspiracyjnych wystąpień. Wspiera menedżerów, w formie treningów grupowych i indywidualnych, w obszarze tzw. osobistej efektywności.

Jako konsultant, trener i coach realizował projekty w kilkunastu branżach, współpracując z ponad setką organizacji. Współrealizował konferencje i wydarzenia rozwojowe dla największych polskich firm, występując również jako keynote speaker. Realizował filmy instruktażowe i rozwojowe z zakresu prezentacji i wizerunku. Współpracował ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej współtworząc podyplomową Akademię Trenerów.

Z wykształcenia magister psychologii, certyfikowany coach ICC, ukończył czteroletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz wiele kursów z zakresu rozwoju. Certyfikowany moderator Design Thinking, uczestnik kursów z zakresu metod zwinnych w zarządzaniu zespołem, ekonomii behawioralnej, customer experience.

Od wielu lat współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Jest wykładowcą programu Executive MBA, prowadzi zajęcia z: Kierowania zespołem, Przywództwa i coachingu oraz Psychologicznych aspektów zarządzania.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla firm:

Grupa Żywiec, Bank PKO S.A, Bank PKO BP, Bank BPH, Hestia, Raiffeisen Polbank S.A., Marcopol, Asseco, T-Mobile, Plus, Grupa ENERGA i Grupa LOTOS.

Zdaniem uczestników szkoleń Tomka wyróżnia:

„Duża wiedza merytoryczna i praktyczna poparta wieloma konkretnymi przykładami z życia i literatury.”

„Ogromne oczytanie i znajomość współczesnych trendów w zarządzaniu.”

Uwielbia muzykę i książki. Aktywnie zajmuje się kilkoma dyscyplinami sportu.