Wiktor Małaszek

Wiktor Małaszek

Powrót do kadry

Prowadzi aktywną działalność szkoleniową i doradczą z wielu obszarów logistyki i produkcji – przeszkolił kilka tysięcy uczestników. Specjalizuje się nie tylko w szkoleniach, ale przede wszystkim w łączeniu teorii z praktyką w działaniach doradczych. Cechą wyróżniającą go na tle innych doradców jest fakt, że chętnie podejmuje tematy zgłaszane przez uczestników szkolenia i odnosi się do zgłaszanych rzeczywistych zagadnień.

Jest praktykiem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich w zakładach przemysłowych i handlowych. Swoją ogromną wiedzę logistyczną potrafi przenieść na rzeczywiste, racjonalne rozwiązania. Swoje doświadczenie i warsztat praktycznych rozwiązań wykorzystuje w czasie projektów doradczych w firmach różnych branż, gdzie z powodzeniem wykazuje skuteczność i efekt synergii rozwiązań z obszarów logistyki i LEAN. Jest autorem i współautorem wielu projektów logistycznych z zakresu magazynowania i zarządzania zapasami, a także projektów dotyczących logistyki produkcji (w tym prac optymalizacyjnych przy produkcji wielkoseryjnej).

Jego pasje to nie tylko logistyka – jest aktywnym kajakarzem, prezesem klubu kajakowego, gdzie łączy kompetencje zarządcze konieczne przy prowadzeniu klubu i organizacji wypraw kajakowych.