Podsumowanie 12. Forum Inicjowania Rozwoju

Powrót do aktualności

Kolejna edycja Forum Inicjowania Rozwoju zakończona sukcesem! W tym wyjątkowym wydarzeniu, które organizowała Up Foundation wzięło udział ponad 160 osób z całego regionu. Tematem przewodnim 12 edycji FIR była RÓŻNORODNOŚĆ. GFKM miała przyjemność być partnerem wydarzenia.

Czym jest Forum Inicjowania Rozwoju?

Forum Inicjowania Rozwoju jest platformą, która już od 2011 roku łączy trzy sektory, promując współpracę międzysektorową, dają inspiracje do działania w obszarze celów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, a także inspiruje do zmiany i daje wymierne efekty w postaci inicjatyw międzysektorowych. To już 12. edycja tego wydarzenia, która co roku integruje osoby reprezentujące biznes, samorząd i organizacje pozarządowe na Pomorzu. Społeczność Forum Inicjowania Rozwoju tworzą ludzie, którzy chcą mieć wpływ na rozwój odpowiedzialnych społecznie działań w regionie.

Ponad 160 osób z różnych sektorów i branż spotkało się 14 listopada 2023 roku na 12. Forum Inicjowania Rozwoju w gdańskim AmberExpo, żeby rozmawiać o różnorodności w aspekcie odpowiedzialności społecznej. To spotkanie było okazją do inspiracji, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji, które mogą zaowocować współpracami na rzecz lepszej, bardziej różnorodnej przyszłości.

Przebieg wydarzenia

Po oficjalnym otwarciu wydarzenia przez władze samorządowe regionu oraz przedstawicielki organizatorów rozpoczęła się gala wręczenia grantów w 9. edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju. Osiem inicjatyw otrzymało wsparcie finansowe na rozwijanie międzysektorowych projektów społecznych. Łącznie przyznano 150 000 zł na działania o charakterze prospołecznym na Pomorzu. Więcej o wyróżnionych projektach przeczytacie na stronie Up Foundation.

Podczas paneli dyskusyjnych zrobiono przegląd aktualnych trendów i rozmawiano o potencjale różnorodności, jako siły wpływającej na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny naszego regionu. Podczas wydarzenia poruszone były następujące tematy:

  • Dlaczego różnorodność jest ważna dla biznesu?
  • Jak zarządzać różnorodnością, na podstawie doświadczeń pomorskich firm: LPP, POLPHARMY i ERGO Hestii.
  • Jak wprowadzać równość do mainstreamu? O skutecznej komunikacji włączającej.
  • Neuroróżnorodność. Jak czerpać z unikatowego potencjału osób neuroatypowych?
  • Liderki społeczne – siła napędowa społeczności lokalnych, podsumowanie kampanii Bohaterki Codzienności.
  • Kobiece przywództwo, czyli jak zmieniać świat w zgodzie ze sobą.
  • Gdańsk Miastem Równości – dialog między samorządem a biznesem.
  • Dobre usługi – jak projektować dostępne usługi?