Rok Lidera 2023 – raport z badania polskich menedżerów i menedżerek

Powrót do aktualności

Wyniki projektu badawczego Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów – „Rok Lidera” – są już dostępne. Jakie są kompetencje, potrzeby rozwojowe oraz wyzwania menedżerów i menedżerek zatrudnionych w Polsce? Jak liderzy podsumowują 2023 rok? Pobierz bezpłatny raport już teraz!

Pod koniec poprzedniego roku Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów zdecydowała się na kontynuowanie innowacyjnego projektu – „Rok Lidera”. To badanie, które ma na celu diagnozę potrzeb rozwojowych, kompetencji oraz wyzwań menedżerów zatrudnionych w Polsce.

Teraz, dzięki trzeciej edycji badania można jeszcze lepiej poznać zmiany na polskim rynku pracy oraz perspektywy osób liderujących w organizacjach. W tym roku wzięło w nim udział 400 menedżerów (50 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn) z różnych organizacji – 150 z małych, 150 ze średnich i 100 z dużych przedsiębiorstw z całej Polski. Dodatkowo, aby sprawdzić co o swoich liderach uważają ich pracownicy, Fundacja przebadała 800 osób zatrudnionych w kilkudziesięciu firmach z całej Polski.

Idea raportu

Celem badania było zweryfikowanie wyzwań oraz potrzeb menedżerów. Przede wszystkim uwzględniono perspektywę roli liderów, którą pełnią na co dzień, ale także po raz pierwszy sprawdzono jak na zadania osób na wysokich stanowiskach patrzą ich pracownicy. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.: samoocena szefów, rozczarowania w przywództwie 2023, sztuczna inteligencja w biznesie, oczekiwania i potrzeby liderów oraz ich błędy. Udało się także zidentyfikować 5 kierunków cennych dla rozwoju menedżerów i menedżerek, czyli: (1) większa efektywność zespołowa, (2) innowacyjność i kreatywność, (3) wzmocnienie odporności i budowa wytrwałości, (4) dobra organizacja pracy oraz (5) poprawa skuteczności indywidualnej. Ważną kwestią uwzględnioną w badaniu jest również odporność psychiczna liderów, której nie można bagatelizować w kontekście ich odpowiedzialnych stanowisk i presji, która się z nimi wiąże.

Zwieńczeniem całego projektu jest ogólnodostępny raport, który możecie pobrać korzystając z przycisku poniżej! Oprócz analiz i wniosków znajdują się tam także komentarze wykładowców, trenerów i ekspertów Szkoły Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego.

Z raportu dowiesz się:

  • Jak Liderzy podsumowują 2023 rok – co było dla nich wyzwaniem, a co ich rozczarowało
  • Jakie nadzieje i wyzwania czekają na Liderów w roku 2024?
  • Jakich umiejętności będą potrzebować najbardziej?
  • Jakie błędy osoby na stanowiskach kierowniczych popełniają najczęściej
  • Co napawa Liderów optymizmem w nadchodzącym roku?
  • Jak polscy menedżerowie podchodzą do zwiększającej się roli AI w biznesie?
  • Jak polskich Liderów i Liderki postrzegają ich pracownicy?

pobierz raport „rok lidera” 2023

Jakie wyniki są najbardziej zauważalne?

Pytani o ogólne podsumowanie 2023 roku menedżerowie i menedżerki mówili, że był to rok ciężki, trudny i stresujący. Mimo wszystko liderzy coraz lepiej oceniają ostatnie lata z punktu widzenia własnych osiągnięć. Poprzedni rok jest postrzegany najczęściej jako taki sam (53%) lub lepszy (39%) wobec 2022. Pracownicy najczęściej odczuwali zadowolenie i optymizm, ale także zniechęcenie. Do pracy najbardziej motywowało ich: wysokie wynagrodzenie, stabilizacja i bezpieczeństwo oraz robienie tego, co lubią. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyników? Pobierz raport!