Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

Powrót do aktualności

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Spełnisz wymogi PARP dotyczące rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP (d. Rejestrze Usług Rozwojowych), co pozwoli Ci świadczyć dla swoich klientów usługi dofinansowane z EFS.

 

SUS