Rekrutacja i selekcja pracowników

Jak rekrutować najlepszych pracowników.

Opis

Dobór właściwej strategii w procesie rekrutacji i selekcji pracowników jest kluczowy dla sukcesu każdej organizacji. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga od osób odpowiedzialnych za proces pozyskiwania nowych pracowników proaktywnego podejścia. Znajomość nowoczesnych technologii IT wspierających proces rekrutacji oraz wykorzystywanie mediów społecznościowych jako źródła kandydatów to podstawa „know-how” współczesnego rekrutera.

Jak pokazują badania, nawet poziom technicznych i menedżerskich kompetencji nie decyduje o sukcesie rekrutacji.  Decydują o niej w dużym stopniu  postawa, poziom motywacji i zaangażowania czy też posiadanie kompetencji społecznych określanych również jako inteligencja emocjonalna. Rozwój umiejętności diagnozy i oceny tych czynników u kandydata za pomocą efektywnych metod i narzędzi selekcyjnych to klucz do pozyskania efektywnych i zaangażowanych pracowników. Rekrutacja i selekcja pracowników to istotny proces wyboru najlepszego kandydata.

Dla kogo

 • Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla
 • Właściciele firm
 • Pracownicy działów personalnych

Program szkolenia

PRZYGOTOWANIE PROCEDURY DOBORU PRACOWNIKÓW

 • analiza stanowiska pracy, czyli identyfikowanie kluczowych wymagań
 • konstruowanie profilu kandydata
 • zasady konstruowania ogłoszeń w zależności od rodzaju kandydatów
 • media społecznościowe jako źródło kandydatów
 • nowoczesne technologie IT wspierające proces rekrutacji

ANALIZA APLIKACJI KANDYDATA POD KĄTEM ROZPOZNANIA KRYTERIÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy

PRZEGLĄD STOSOWANYCH METOD I NARZĘDZI SELEKCJI

 • użyteczność testów psychologicznych w ocenie poszczególnych grup pracowniczych
 • testy wiedzy i zadania próbne
 • Assessment Center – nowoczesne narzędzie do oceny kompetencji i rozpoznawania potencjału kierowniczego
 • obserwacja dynamiki grupowej jako narzędzie doboru całych zespołów pracowniczych
 • konkurs jako metoda doboru na stanowiska menedżerskie

ZASADA PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

 • typy rozmów kwalifikacyjnych
 • korzyści i zagrożenia stosowania każdej z nich
 • rodzaje pytań zadawanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • błędy oceny popełniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

 • informacje zwrotne dla kandydatów
 • adaptacja nowego pracownika w organizacji

Korzyści dla uczestników

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem doboru pracowników
 • Rozwój umiejętności prowadzenia profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami wspierającymi proces selekcji pracowników

Metody szkolenia

Warsztat i wykład realizowany przy wykorzystaniu  zaangażowania uczestników i ich dotychczas zdobytej wiedzy. Pomocą  jest prezentacja multimedialna.  Zajęcia realizowane są w formie  wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy stosują metody, techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top