Warsztaty Certyfikacyjne MindSonar®

Powrót do aktualności

Warsztaty Certyfikacyjne MindSonar® – edycja dla menedżerów, specjalistów HR oraz niezależnych konsultantów biznesowych

O MindSonar®:
MindSonar® to system używany na całym świecie, w biznesie i sporcie. To narzędzie badające systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia w kontekście. To pierwsze narzędzie psychologiczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach. Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw. Konsultanci MindSonar® tworzą międzynarodową, w tym polską społeczność profesjonalistów, którzy wymieniają się najnowszą wiedzą i pomysłami.

Nasze spojrzenie na style myślenia wypływa z systemowego podejścia. Zauważamy, że style myślenia zmieniają sią pod wpływem zmieniających się przekonań klienta; te zaś są wyrazem jego wartości. Dlatego w MindSonarze rozpoczynamy podróż z klientami po ich własnych systemach wartości w różnych kontekstach, a potem przyglądamy się stylom myślenia.
MindSonar® powstał w Holandii w Instiuut voor Eclectische Psychologie prowadzonym przez Dr. Jaapa Hollandera – znanego coacha i psychologa.

 

Dla Kogo:
Edycja obecnych Warsztatów certyfikacyjnych kierowana jest do menedżerów i specjalistów HR, a także do niezależnych konsultantów biznesowych, którzy chcą posiąść wiedzę na temat stylów myślenia, motywów działania i strategii mentalnych innych ludzi, aby móc precyzyjniej wpływać na ich postawy.
To narzędzie dające silne wsparcie w zarządzaniu:
• ułatwiające i komunikację w zespołach,
• pokazujące jak budować zespoły … skuteczne,
• ułatwiające zarządzanie – wskazuje na motywacje pracowników,
• powodujące, że wprowadzanie zmian w organizacji czy zespole nareszcie będzie miało pełną akceptację pracowników.

 

Dla osób pracujących w obszarze HR MindSonar®:
• pomoże precyzyjnie określić kulturę organizacyjną,
• przyspieszy proces coachingu,
• skutecznie pomoże w rozwiązywaniu konfliktów,
• ułatwi budowanie ścieżek rozwojowych,
• podniesie jakość profili stanowiskowych oraz rekrutacji.

Czas trwania warsztatów certyfikacyjnych: 40 h zegarowych (3 zjazdy)

Program:

A. Wiedza na temat składników stylów myślenia

• Synonimy,
• kombinacje składników stylów myślenia,
• niewerbalne wyrażanie stylów myślenia

B. Teoria Spiral Dynamics

• Systemy wartości i motywacje,
• kultura organizacyjna zespołów, firm i społeczności
• ewolucja wpływu

C. Umiejętności podstawowe

• Sesja przygotowawcza
• Interpretacja profilu
• Sesja interpretacyjna
• Wzmacnianie komunikacji i motywacji poprzez dostosowanie się do stylu myślenia

D. Coaching z MindSonarem

• Analiza problemowa (diagnostyka) na podstawie profili
• Uruchamianie zasobów
• Wyzwalacze i czynniki aktywujące
• Intensywne opisywanie celu (Coaching skoncentrowany na rozwiązaniu)

E. Budowanie zespołu z MindSonarem

• budowanie zespołu
• odświeżanie motywacji zespołu
• wykorzystywanie potencjału wszystkich członków zespołu
• rozwiązywanie konfliktów

F. Praca nad zmianą własną
• Zmiana własny strategii mentalnych na skuteczne w dowolnych kontekstach
• Praca nad własną misją

E. Zarządzanie projektami przy użyciu MindSonar®
• Ustalanie benchmarków (najlepszy profil dla danego stanowiska)
• selekcja najlepszych kandydatów
• budowanie własnych projektów przy udziale MindSonar®

SZCZEGÓŁY:

Informacje dotyczące certyfikacji:

Dominik Pieczewski d.pieczewski@gfkm.pl 

Prowadzący

Tomasz Zawadzki
Dyrektor generalny MindSonar® Polska. Wraz z ekspertami holenderskimi prowadzi warsztaty certyfikacyjne w metodzie.
Od 17 lat trener kompetencji miękkich ze specjalizacją w procesach sprzedaży współpracujący z globalnymi firmami szkoleniowymi jako facylitator.
Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W roli menedżera zarządzał sieciami w branżach: bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej. Współtworzył i wdrażał profile rekrutacyjne, modele coachingu dla sieci, standaryzację pracy, systemy wynagradzania, systemy raportowania.

Sesje on-line prowadzą:
Jaap Hollander
Twórca MindSonar®. Przez 5 lat z rzędu był honorowany nagrodą magazynu Quote przyznawaną najlepszym specjalistom w Holandii. Zaczynał karierę jako psycholog behawioralny. Spadkobierca intelektualny Franka Farelly, twórcy terapii prowokatywnej. Autor 10 książek. Wraz z żoną Anneke Meijer założyli Instytut Psychologii Eklektycznej, którego misją jest pomaganie ludziom w wykorzystywaniu i rozwijaniu wewnętrznych zasobów. Do dziś Instytut przeszkolił ponad 13000 specjalistów. Hollander prowadzi warsztaty w Holandii, Belgii, Anglii, Niemczech, Polsce, Rosji, USA, Kolumbii, Meksyku oraz Japonii.

Jennet Burghard
Od 1998 r. prowadzi szkolenia na temat narzędzi MindSonar, NLP, wystąpień publicznych i przywództwa. Jest trenerem i Dyrektorem Speaking Circles International (niesamowitej metody nauki wystąpień publicznych i pracy z grupami). Wspiera w zmianie prywatne i państwowe organizacje jako konsultant biznesowy. Od 2010 r. w pracy coachingowej przygotowuje holenderskie zespoły olimpijskie.

Dodatkowe bonusy:

Uczestnicy otrzymują:
– 20 darmowych profili (badań) MindSonar o wartości ponad 5000 PLN,
– 13 lekcji e-learningowych