Zielone Innowacje: Pomorskie Forum Międzysektorowe

Powrót do aktualności

17 października odbyło się Pomorskie Forum Międzysektorowe w Gdańsku – podsumowanie projektu Zielone Innowacje, który udowodnił, że współpraca międzysektorowa to skuteczne rozwiązanie lokalnych wyzwań ekologicznych. Organizatorem projektu i wydarzenia jest Up Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju.

Przebieg wydarzenia

Wydarzenie otworzyła Katarzyna Weremko – dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP i Natalia Siuda-Piotrowska – prezeska UP Foundation. Mówczynie podzieliły się wnioskami z prowadzenia projektu, który zakładał połączenie międzysektorowej współpracy, działań proekologicznych i metodyki design thinking. Najważniejszym punktem programu były prezentacje projektów zielonych innowacji w gminach, które wzięły udział w projekcie. Dziękujemy Ambasadorom i Ambasadorkom projektów za ich zaangażowanie i udział w procesach. Wśród omawianych projektów znalazły się:

  • Park Chrobrego i nowe trasy edukacyjno-sensoryczne w Lęborku,
  • Gminna Fabryka Zielonych Innowacji i Społeczny Ogród w gminie Pruszcz Gdański,
  • Zielona Dostępność i prototyp projektu “Kaczy Dołek” w Malborku,
  • Kampania Społeczna na temat samowoli budowlanej na terenach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo w gminie Kościerzyna.

Współpraca międzysektorowa

Forum mocno skupiało się na tym, jak zacząć współpracę na płaszczyźnie biznes–samorząd–ngo i razem projektować ekologiczne zmiany. Swoimi doświadczeniami podzieliły się Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP. Dodatkowo Bartosz Rief z Europejskiego Centrum Solidarności i Marta Szadowiak z Goyki 3 Art Inkubator opowiedzieli o tym, dlaczego warto tworzyć sieć Zielonych Instytucji. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia zostali ponadto zaproszeni do uczestnictwa w dwóch warsztatach do wyboru:

  • „Mozaika klimatyczna – narzędzie do identyfikowania lokalnych wyzwań ekologicznych”, którą prowadziły Monikę Hinc i Anna Desogus
  • „Warsztaty projektowania wolontariatu pracowniczego metodą Design Thinking”, prowadzone przez Natalię Siudę-Piotrowską i Agatę Ciesielską

 

Spotkaliśmy się w pięknej sali Polskie Niebo, udostępnionej dzięki uprzejmości UMWP. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele/lki samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, lokalnej społeczności, biznesu i mediów. Goście zadeklarowali, że dalej będą diagnozować potrzeby i realizować projekty odpowiadające na lokalne potrzeby poprzez współpracę międzysektorową – relacjonuje Natalia Siuda-Piotrowska, Prezeska Up Foundation.

Dialog i wsparcie

Projekt “Dialog i współpraca motorem wdrażania zielonych innowacji w regionie” realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP Foundation z Gdańska. Organizacja ma 12-letnie doświadczenie w budowaniu relacji między środowiskiem samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Działania fundacji pozwalają tworzyć partnerstwa na rzecz wyzwań społecznych i ekologicznych.

Jedną z Ambasadorek projektu Zielone Innowacje była Prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów – Jolanta Szydłowska. Więcej o projekcie na stronie: upfoundation.pl/projekty/zielone-innowacje/