GFKM na Ogólnopolskim Zjeździe MBA

Powrót do aktualności

W październiku odbył się Ogólnopolski Zjazd MBA, organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów MBA z siedzibą w Gdańsku. Była to okazja do świętowania 10-lecia istnienia stowarzyszenia. Wśród gości nie zabrakło także reprezentacji GFKM, z którą SA MBA współpracuje w ramach organizacji wydarzeń dla Absolwentów Programu MBA.

Stowarzyszenie Absolwentów MBA

Stowarzyszenie Absolwentów MBA (SA MBA) jest organizacją działającą w Trójmieście od 2013 roku. Zrzesza absolwentów Programów Executive MBA z różnych uczelni. To, co łączy wszystkich członków to wspólny kierunek studiów, chęć dalszego rozwoju i otwartość na nowe relacje. Członkowie SA MBA to właściciele firm, prezesi i menedżerowie różnych branż.

„Stanowimy zespół ekspertów/praktyków z branży zarządzania, HR, konsultingu, produkcji, IT, medycznej, transportu, usług, edukacji, sprzedaży, outsourcingu itd. W gronie specjalistów dzielimy się swoją wiedzą ekspercką oraz doświadczeniami.” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie stowarzyszenia.

Ogólnopolski Zjazd MBA

Zjazd, który upamiętniał 10-lecie Stowarzyszenie Absolwentów MBA w Gdańsku, odbył się w malowniczym sercu Kaszub w Hotelu Kiston. W ciągu dwóch dni Zjazdu MBA odbyły się inspirujące spotkania, rywalizacje sportowe, wspólne gry terenowe oraz głębokie dyskusje merytoryczne. Ponadto w trakcie wydarzenia Jarosław Bogusz, trener GFKM, poprowadził spotkanie na temat VUCA. W spotkaniu uczestniczyły także przedstawicielki Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów – prezeska GFKM Jolanta Szydłowska oraz dobrze znana wszystkim Słuchaczom i Absolwentom Dyrektor ds. Organizacji MBA Halina Frątczak.

Zjazd był także okazją do poszerzenia sieci kontaktów podczas spotkań networkingowych. Dodatkowo odbyły się spotkania zarządów uczestniczących stowarzyszeń i klubów MBA z Trójmiasta, Warszawy Torunia, Wrocławia czy Poznania. Mamy nadzieję, że skutkiem tej wymiany inspiracji są nowe pomysły, plany na przyszłość oraz nawiązane zostały cenne relacje towarzyskich i biznesowych. Serdeczne gratulacje dla wszystkich organizatorów, w szczególności dla Stowarzyszenia Absolwentów MBA z okazji 10-lecia. Dziękujemy za zaproszenie i nie możemy doczekać się kolejnych wspólnych inicjatyw!

„Pamiętajcie, że najważniejsze w tym wszystkim są nasze relacje. Reszta to tylko otoczka.” – podsumowała Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA.

Jak dołączyć do SA MBA?

Członkiem SA MBA może zostać każdy absolwent, niezależnie od uczelni, na której realizował Program Executive MBA. Stowarzyszenie jest również otwarte na przyjmowanie obecnych studentów MBA. Ta różnorodność uczelni, środowisk i doświadczeń to wielka wartość SA MBA!

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, należy zapoznać się ze statutem SA MBA i procedurą przyjmowania członków, a następnie oraz przesłać wypełnioną Deklarację członkowską na adres: zarzad@mba-absolwenci.pl. Jeśli nie wiesz, kogo masz wpisać jako członków wprowadzających, zostaw wolne miejsce. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia.