Dorota Godlewska-Werner

Dorota Godlewska-Werner

Powrót do kadry

Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów budowania zespołu oraz kompetencji przywódczych i komunikacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym oceny pracowników czy obsługi klienta.

Jest zastępcą Dyrektora ds. Dydaktycznych i pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pełniła rolę trenera w projektach doradczo-szkoleniowych, min. „Kobieta i Mężczyzna liderami pomorskich przedsiębiorstw”, „Kwalifikacje budujące konkurencyjność firm GKB” czy „Nowe technologie kierunkiem rozwoju pracowników i firmy”. Jej kariera zawodowa obejmuje również projektowanie i koordynowanie sesji Assessment/Development Centre oraz prowadzenie sesji doradztwa indywidualnego i coachingu karier dla pracowników 45+.

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Posiada uprawienia pedagogiczne. Ukończyła wiele różnorodnych szkoleń, w tym. „Trener jako moderator zmiany i rozwoju w organizacji biznesowej”, „Szkolenie certyfikujące EXTENDED DISC”, „Coaching – skuteczna metoda pracy z klientem”, „Indywidualny Plan Działania” czy „Warsztat pracy Doradcy zawodowego”.

Od 2012 roku współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach prowadzenia zajęć na studiach MBA z zakresu Psychologicznych aspektów zarządzania i Zarządzania zasobami ludzkimi. Była promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in.:

Stora Enso, Grupa Bumar, PKP Intercity, Wielkopolska Spółka Gazownictwa, BAT, Generali.

Co mówią o niej klienci?

Klienci zwracają uwagę na duże zaangażowanie i profesjonalizm Doroty. Dzięki przygotowaniu pedagogicznemu wiedza przekazywana jest w sposób łatwy i przystępny dla wszystkich uczestników, a zajęcia prowadzone według sprawdzonej struktury.

Dorota Godlewska-Werner jest autorem i współautorem licznych artykułów i rozdziałów z zakresu psychologii pracy i organizacji. W tym między innymi w zakresie badania kompetencji zawodowych, stresu menedżerskiego czy work-life balance.

Publikacje:

– Nieckarz Z., Celińska-Nieckarz S., Godlewska-Werner D. (2013) „Psychologia coachingu biznesowego” Gdańsk: Harmonia Universalis

– Godlewska-Werner D., Szulc. W. (2013) „Test Talentów – diagnoza potencjału edukacyjno-zawodowego młodych matek” w ramach projektu unijnego „Pomysł dla mamy”

– Zawadzka A.M., Niesiobędzka  M., Godlewska-Werner D. (red). (2015)”Kultura konsumpcji – wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska”. Warszawa: Wydawnictwo LiberiLibri

 

Uwielbia podróżować – jej pasją jest odwiedzanie nowych miejsc fizycznie, a także poprzez strony książek oraz podróże kulinarne i fotografia.