Tomasz Kalinowski

Tomasz Kalinowski

Powrót do kadry

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz Niemiec jako najważniejszego partnera gospodarczego Polski.

Jest doktorem nauk ekonomicznych, członkiem Senatu i senior adviser Rektora w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Jest również profesorem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych i Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego. Wcześniej jako dyplomata był radcą-ministrem, kierownikiem Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie, radcą, z-cą kierownika Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Berlinie oraz kierownikiem Obszaru Badawczego IA (UE, Niemcy) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Poza tym prowadził liczne szkolenia dla menedżerów (Grupa Siemens Polska, GPEC, Orlen, Nordea, mbank, LOTOS, PKP, Energa), samorządowców oraz spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych, w tym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

GFKM prowadzi od kilkunastu lat zajęcia na programach MBA. Uczestnicy szkoleń w GFKM w swoich ocenach podkreślają wysoki poziom interakcji w czasie zajęć oraz ich mocno użyteczny charakter, oparty na praktycznych przykładach ze środowiska biznesu międzynarodowego.

Jego pasją jest kuchnia tradycyjna i modernistyczna oraz enologia.

 

Ostatnie publikacje:

Współautor publikacji pod red. B. Wyżnikiewicza, Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy. IBnGR, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2014

Deglomeracja instytucji władz federalnych oraz działalności gospodarczej w Niemczech, (w:) Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej. Kancelaria Senatu RP, 2015

Kalinowski T., Sadowska-Cieślak E., Negocjacje umowy o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne, TTIP) – MSZ, 2015

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Polish Perspective against the German Background. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2016.

Współautor książki pod redakcją O. Martyniuk, Financial reporting of micro and small enterprises (MSE) in transition economies of Central and Eastern Europe, PWE, Warszawa 2020.