Tomasz Kalinowski

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i negocjacji z partnerami krajowymi
i zagranicznymi, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz Niemiec jako najważniejszego partnera gospodarczego Polski.

Jest profesorem Międzynarodowego Uniwersytetu w Kijowie, radcą-ministrem, kierownikiem Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie, radcą, z-cą kierownika Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Berlinie, kierownikiem Obszaru Badawczego IA (UE, Niemcy) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Poza tym prowadzi liczne szkolenia dla menedżerów, samorządowców wojewódzkich i lokalnych, spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych, w tym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W GFKM prowadzi od kilkunastu lat zajęcia w programach MBA.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla:
Siemens, GPEC, Orlen, Nordea, mbank, LOTOS.

Uczestnicy szkoleń w GFKM w swoich ocenach podkreślają wysoki poziom interakcji w czasie zajęć oraz ich mocno użyteczny charakter, oparty na praktycznych przykładach ze środowiska biznesu międzynarodowego.

Jego pasją jest kuchnia tradycyjna i modernistyczna oraz enologia.

 

 

Ostatnie publikacje:

Współautor publikacji pod red. B. Wyżnikiewicza, Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy. IBnGR, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2014

Deglomeracja instytucji władz federalnych oraz działalności gospodarczej w Niemczech, (w:) Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej. Kancelaria Senatu RP, 2015

Kalinowski T., Sadowska-Cieślak E., Negocjacje umowy o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne, TTIP) – MSZ, 2015

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Polish Perspective against the German Background. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2016.

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.

FreshMail.pl