Podsumowanie działań non-profit w 2023 roku

Powrót do aktualności

Działalność non-profit stanowi jeden z najważniejszych obszarów zaangażowania Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Co roku skrupulatnie planujemy, organizujemy, realizujemy i raportujemy działania skierowane do obecnych i przyszłych liderów. W 2024 roku po raz pierwszy mamy przyjemność przedstawić wszystkim interesariuszom raport z działań non-profit i działalności CSR.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów powstała w okresie rozpoczynających się zmian rynkowych, przekształceń własnościowych i poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze zarządzania. Twórcy Fundacji – Fundatorzy, chcieli stworzyć w Trójmieście szkołę biznesu, która będzie kształcić przygotowanych do działania w gospodarce rynkowej menedżerów.

Cele statutowe GFKM

Zgodnie ze Statutem GFKM realizuje następujące cele:

 • rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia,
 • kształcenie kadr kierowniczych w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej,
 • przygotowanie kadr do współpracy z zagranicą,
 • wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej,
 • wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw i promocja przedsiębiorczości,
 • wspieranie włączania gospodarki polskiej do gospodarki zjednoczonej Europy,
 • wspieranie wzrostu konkurencyjności regionu.

Głównym założeniem w obszarze non-profit Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów jest stworzenie inicjatyw skierowanych nie tylko do obecnych, ale także przyszłych liderów i liderek. W planie działań uwzględniane są potrzeby otoczenia. GFKM chce towarzyszyć przyszłym przywódcom i przywódczyniom na ścieżce ich kariery od samego początku, a także wspierać dalszy rozwój już doświadczonych kadr zarządzających. Wszystkie działania Fundacji z poprzedniego roku zostały podsumowane w ogólnodostępnym raporcie, który możecie pobrać korzystając z przycisku poniżej!

 

pobierz raport

 

W 2023 roku udało się kontynuować i rozwijać projekty, zawiązywać nowe partnerstwa oraz tworzyć kolejne inicjatywy:

 

 

 

Z raportu dowiesz się:

 • Jakie projekty non-profit organizowała GFKM w poprzednim roku?
 • Z kim Fundacja współpracuje w ramach realizacji celów statutowych?
 • Które Cele Zrównoważonego Rozwoju implementuje w swojej działalności?
 • Gdzie możesz znaleźć najnowszą wiedzę dotyczącą biznesu i przywództwa?
 • Jakimi osiągnięciami może pochwalić się Fundacja za 2023 rok?

pobierz raport