Przywództwo w kryzysie – redefinicja zadań lidera

Jeszcze niedawno wszyscy pochłonięci byli tym, jak zarządzać w świecie VUCA, którego cechy to zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Mówiono, że do funkcjonowania w tym świecie potrzebne są szczególne predyspozycje i kompetencje. Uczyliśmy menedżerów, że powinni być zwinni, szybcy, współpracujący. Gotowi do zmiany, elastyczni i szybko podejmujący decyzje. I choć dla wielu świat VUCA stanowi nadal wyzwanie, to można śmiało stwierdzić, że obecnie obserwujemy zjawisko, które Tomasz Owczarek określił światem MEGAVUCA. Jakie wymagania stawia nam ta nowa rzeczywistość? Na ile zwinność, szybkość i współpraca wystarczą, by być dobrym liderem?

Obserwujemy zjawisko redefinicji zadań lidera, które jest związane ze zmianą sytuacji, w jakiej przyszło nam wszystkim pracować. Obecnie menedżerowie potrzebują też kompetencji w zakresie działania zdalnego, nowych form mobilizowania, zarówno siebie, jak i zespołów, oraz postawy akceptującej wobec świata, w którym funkcjonujemy, a nad którym nie mamy kontroli. Z drugiej strony trudno o zalecenia dla działania w świecie, w jakim nikt z nas jeszcze nie był. Sytuacja, jaką teraz mamy, jest nowa dla wszystkich – to nasze wspólnotowe doświadczenie i nikt naprawdę nie wie, co się wydarzy.

Z jakiego powodu warto zajmować się zmianą sposobu zarządzania w sytuacji kryzysowej? Prowadzący, sięgając do pozycji „Handbook of Research on Crisis Leadership in Organization”, przytacza następujące, jego zdaniem kluczowe, stwierdzenia:

  • „W sytuacjach kryzysowych przywództwo nabiera szczególnego znaczenia”,
  • „Wpływ przywódców na zespoły jest znacznie silniejszy w czasie kryzysu”,
  • „Liderzy są bacznie obserwowani”.

W trudnej, kryzysowej sytuacji członkowie zespołu bardziej niż dotychczas kierują uwagę na lidera – jego zachowania, reakcje i decyzje. Dlatego też chcąc przeprowadzić zespół przez kryzys, trzeba sięgnąć po inne rozwiązania. Gdzie w takim razie szukać podpowiedzi?

Wiedzę możemy czerpać z przeszłych kryzysów. Obserwować, jak wtedy zachowywali się liderzy oraz jakie konsekwencje przyniosły im ich reakcje i decyzje. Drugim źródłem informacji jest według prowadzącego ludzka natura, czyli dotarcie do tego, co jego zdaniem jako psychologa, jest naszą główną potrzebą w sytuacji kryzysu. Zebrane w ten sposób i przedstawione w webinarze podpowiedzi dla liderów mają trzy źródła. Pierwszym są badania naukowe oraz nasuwające się z nich wnioski, drugim – rozmowy z liderami, którzy stawiają czoła obecnej sytuacji, a trzecim są własne refleksje dotyczące nowej rzeczywistości.

 

Zobacz więcej:

Strefa wiedzy