Efektywna Komunikacja

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

26.06.24

Zakończenie

27.06.24

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2250 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Jednym z najistotniejszych elementów budujących kulturę organizacyjną jest styl porozumiewania się pracowników. Ten styl buduje współpracę i zaufanie, lub przeciwnie prowadzi do konfliktów. Ich wynikiem jest obniżenie wydajności pracy, pogorszenie atmosfery i stres. Nauka skutecznej komunikacji to jedna z najlepszych inwestycji. Pracownicy, którzy potrafią efektywnie przekazywać informacje, przekonywać innych do swoich pomysłów, przełamywać bariery w relacjach z innymi działami są jednym z najcenniejszych zasobów w firmie.

Szkolenie, które proponujemy pomaga w budowaniu pozytywnej współpracy w organizacji, poprawia efektywność realizacji celów  biznesowych firmy.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów wszystkich szczebli, handlowców, członków zespołów projektowych, osób poszukujących skutecznych metod komunikacji interpersonalnej.

Program szkolenia

Co decyduje o skutecznej komunikacji w organizacji?

 • Bezpieczeństwo psychologiczne i postawa win-win jako warunek efektywnej komunikacji i współpracy w zespole
 • Budowanie zaufania w relacjach biznesowych
 • Formułowanie konstruktywnych celów w komunikacji

 Mój osobisty styl komunikowania się i budowania relacji

 • Jak się komunikuję – diagnoza osobistego stylu komunikowania się w obszarze czterech stylów: ekspresji, działania, porządkowania i harmonii
 • Określenie potencjału i ryzyk w obszarze każdego ze stylów komunikowania się
 • Różnice w stylu komunikowania się w zespole – różnorodność jako siła zespołu
 • Budowanie relacji i ścieżki dotarcia do współpracowników o odmiennym stylu komunikowania

Skuteczna komunikacja – techniki i zasady

 • Wykorzystanie wiedzy o mowie ciała do zwiększenia perswazyjności własnego przekazu oraz rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez partnerów w rozmowie
 • Zasady i techniki aktywnego słuchania – zadawanie pytań, parafraza, klaryfikacja
 • Wykorzystanie modelu uszu von Thun’a do lepszego odczytywania różnych poziomów komunikatu i intencji rozmówcy
 • Konstruktywna Informacja zwrotna – metodą FUO oraz metodą informacji zwrotnej opartej o pytania (questioning feedback)

Komunikacja w sytuacjach konfliktowych w organizacji

 • Rodzaje konfliktów: konflikt relacji, interesów, wartości, danych – jak je rozpoznać, co pomaga w ich rozwiązywaniu
 • Bariery i zniekształcenia poznawcze pojawiające się w sytuacjach konfliktowych
 • Sposoby przełamywania trudności w komunikacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji – dochodzenie do rozwiązań ponad podziałami, negocjacje zespołowe
 • Elementy komunikacji asertywnej: jak odmówić, jak postawić granicę, jak radzić sobie z agresywnym rozmówcą

Asertywna postawa w procesie komunikacji

 • Postawa agresywna, uległa i asertywna – ich przejawy w komunikacji
 • Obrona własnych granic –  sztuka odmawiania.
 • Budowanie niekonfrontacyjnych komunikatów w sytuacji presji, krytyki i manipulacji

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu jego uczestnicy będą potrafili:

 • budować relacje oparte na zaufaniu,
 • wykorzystywać swój styl interpersonalny i wynikające z niego potencjał i ryzyka,
 • budować relacje z partnerami o odmiennym stylu komunikowania się,
 • udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej na bazie metodą FUO i metody informacji zwrotnej opartej o pytania (questioning feedback),
 • rozpoznawać bariery w komunikacji oraz umieć je przełamywać,
 • skuteczniej komunikować się w sytuacjach trudnych, wymagających konsensusu i negocjacji.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie treningu umiejętności z wykorzystaniem:

 • ćwiczeń grupowych,
 • negocjacyjnego case-study,
 • prezentacji wprowadzających i podsumowujących zagadnienia,
 • krótkich ćwiczeń (gry, mini symulacje) wprowadzające temat,
 • analiz przypadków w małych grupach.

Uczestnicy ćwiczyć będą umiejętności komunikowania się w przygotowanych symulacjach trudnych sytuacji komunikacyjnych. Dokonana zostanie diagnozy indywidualnych stylu komunikowania się i słuchania za pomocą testów (test uszu von Thune’a, test stylów interpersonalnych).

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top