Przywództwo i Kierowanie Zespołem

Obudź w sobie lidera

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

17.06.24

Zakończenie

19.06.24

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Wiele osób staje się menedżerami z mianowania lub nadania, co w wielu przypadkach sprowadza się do pełnienia przez nich funkcji formalnego przełożonego – zarządcy. Jednakże pozycję lidera zdobywa się podczas codziennej pracy z ludźmi, zdobywając ich akceptację, zaufanie i autorytet. To bardzo odpowiedzialna rola, a jej istotą jest praca zespołowa. Jak zauważył bowiem Mahatma Ghandi „Dawniej przywództwo wynikało z siły mięśni. Dzisiaj oznacza dogadywanie się z ludźmi”.

 

Dla kogo

Dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, menedżerów przygotowujących się do objęcia kluczowych funkcji w organizacji.

 

Program szkolenia

LIDER I JEGO ZNACZENIE DLA ZESPOŁU

 • funkcje menedżera, lidera, przywódcy w zespole
 • różnice pomiędzy menedżerem, liderem a coachem
 • profil osobowościowo-kompetencyjny lidera
 • obszary działania lidera
 • źródła autorytetu lidera
 • zachowania lidera wobec otoczenia zespołu
 • podstawowe działania, umiejętności i nastawienia lidera

ZROZUMIEĆ ZESPÓŁ

 • rodzaje zachowań i ich wpływ na efekt działań zespołu
 • interakcje wewnątrz zespołu
 • wpływ stosunków interpersonalnych na pracę zespołu
 • różnice pomiędzy grupą i zespołem
 • typowe sytuacje na poszczególnych etapach pracy z grupą
 • etapy budowania zespołu
 • działania przywódcze wspierające procesy zespołowe w praktyce

ROLA LIDERA W BUDOWANIU SKUTECZNOŚCI ZESPOŁU

 • po co zespołowi lider
 • rola przywódcy w budowaniu zespołu
 • powiązanie działań szefa z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami uwarunkowaniami pracy zespołu
 • zachowania przywódcze na różnych etapach rozwoju zespołu

STYLE PRZYWÓDZTWA I KONTROLOWANA ELASTYCZNOŚĆ W ICH STOSOWANIU

 • analiza skuteczności stylów przywódczych
 • czynniki wpływające na dobór stylu przewodzenia
 • analiza konsekwencji zastosowania konkretnego stylu w różnych sytuacjach
 • analiza własnych predyspozycji w odniesieniu do stylu kierowania
 • doskonalenie umiejętności dostosowywania stylu kierowania do poziomu dojrzałości pracowników i etapu budowania zespołu

ZASADY WYTYCZANIA CELÓW I BUDOWANIA STRATEGII DZIAŁANIA

 • zasady skutecznego wytyczania celów
 • czynniki wpływające na skuteczność realizacji celów zespołowych
 • korelacja celów indywidualnych z celami zespołowymi
 • elementy delegowania
 • monitoring efektów
 • rozliczanie z zadań i celów

SKUTECZNE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI  W PRACY LIDERA ZESPOŁU

 • algorytmy ważnych rozmów
 • prowadzenie „rozmowy na dywaniku”
 • udzielanie pochwały na co dzień
 • nagradzanie i karanie
 • przekazywanie niepopularnych informacji

TRUDNE SYTUACJE LIDERSKIE

 • zaufanie w zespole
 • wzajemne uczciwość
 • lider w obliczu kłopotów wewnętrznych
 • style zachowań w sytuacjach konfliktowych
 • lider, czyli sędzia, mediator czy motywator
 • w krzywym zwierciadle – błędy, które możesz popełnić
 • pułapki, których należy się wystrzegać

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą potrafili:

 • stosować zasady skutecznego zarządzania zespołem,
 • budować zespoły i unikać błędów przy ich tworzeniu,
 • stosować różne style zarządzania zespołem,
 • rozpoznawać i wpływać na dynamikę i etapy działania zespołu,
 • stawiać cele, delegować, monitorować oraz rozliczać pracę zespołu,
 • świadomie budować i wykorzystywać swój autorytet,
 • zarządzać konfliktem i radzić sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich.

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu eksperckiego, podczas którego stosowane są takie narzędzia jak: burza mózgów, dyskusja kierowana, zadania i symulacje – indywidualne i zespołowe, turniej umiejętności pozyskiwania klienta. Warsztat kończy podsumowanie odpowiedzi na pytania i problemy zgłoszone przez uczestników na początku szkolenia oraz wytyczenie tzw. mapy drogowej, czyli indywidualnego planu działania.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top