Nieformalne docenienie 

Nieformalne docenienie to warunkowe, ukierunkowane, szczere (autentyczne) wyrażenie aprobaty i uznania dla pracy pojedynczej osoby lub grupy.

Warunkowe, to znaczy dotyczące konkretnego zachowania, które miało wpływ na sukces w danej grupie. Ukierunkowane, czyli musi dotyczyć konkretnej osoby, nie grupy.  

Musi być szczere, czyli emocjonalnie prawdziwe*.  

Władza uwiarygadnia 

Warto pamiętać, że efektywniejsze wzmocnienie osiągniemy jeśli będzie ono od osoby posiadającej władzę. Chyba że – to ważny wyjątek – popłynie od osoby, która stanowi wewnętrzny autorytet w zespole lub organizacji. Nieformalne docenienie ma o wiele większą wartość i siłę od tego, które wiąże się z formalnymi programami motywacyjnymi.  

Nieformalne docenienie łatwiej zbadać, bo bez względu na branże mają one podobny charakter, natomiast w innych środowiskach programy motywacyjne, nawet w tej samej branży mogą mieć zupełnie inny charakter. 

Jak skuteczne jest nieformalne docenienie 

Skuteczność nieformalnego docenienia wynosi – według metaanalizy (Stojakovic, Luthans w 2003 roku) około 17 procent. Jeśli zaś wzmocnimy działanie także o motywację finansową, jej skuteczność wzrośnie do 45 procent.  

Zaobserwowano też, że nieformalne docenienie skuteczniejsze jest w branży produkcyjnej niż np. w usługowej. Tu zdecydowanie łatwiej wyłapać dobre zachowania, jak i te złe i docenić pracownika lub przekazać informację zwrotną mówiącą o popełnianych błędach.   

Docenienie a rotacja 

Warto zwrócić też uwagę na odpowiedź na pytanie, które pojawiło się w ankiecie Gallupa: „W ciągu ostatnich 7 dni otrzymałem uznanie lub pochwałę za to, co robię”. Przebadano tu ponad 100 tysięcy osób, i uzyskano dużą korelację z przychodami, produktywnością firmy oraz satysfakcją klienta. Nie przełożyło się to natomiast na zmniejszenie rotacji pracowników.  

* – żródło: Handbook of Principles od Organizational Behavior (2008) 

Więcej na temat motywowania pracowników przeczytasz w poprzednim artykule: Produktywność pracowników – finansowa lub niefinansowa motywacja? 

Strefa wiedzy