Przywództwo w kryzysie – czego oczekują zespoły?

Lider w trudnej sytuacji, a niewątpliwie obecna do nich należy, musi mierzyć się z zupełnie innymi wyzwaniami. Jak możemy przeczytać w „Handbook of Research on Crisis Leadership in Organization” – „w sytuacjach kryzysowych przywództwo nabiera szczególnego znaczenia”. To czas, kiedy członkowie zespołu uważniej obserwują swoich przywódców, dlatego też ci ostatni muszą szukać nowych rozwiązań, które pozwolą im na przeprowadzenie zespołu przez kryzys.

Czego więc oczekują zespoły od swoich liderów podczas kryzysu? Tomasz Owczarek wskazuje na dziewięć takich obszarów:

  1. Dawanie nadziei opierającej się na budowaniu optymistycznej wizji, która choć wydaje się trudna do osiągnięcia, jest możliwa, a co ważne jest udziałem nas wszystkich;
  2. Obecność – lider jako osoba, która bezpośrednio jest zaangażowana w to, z czym mierzy się zespół, nie chowa się, nie zostawia ludzi samych, ale jest z nimi;
  3. Decyzyjność – jako szczególne zadanie lidera w sytuacji kryzysowej, bo zespół czeka na jego decyzje, ale ta kompetencja łączy się z umiejętnym wykorzystaniem pauzy decyzyjnej oraz przyjęciem przez lidera pewnej prawdy dotyczącej zmiany w obszarze kontroli zespołu;
  4. Zarządzanie emocjami, czyli w dużym uproszczeniu odbiór i wpływ na emocje ludzi, którzy mają podążać za liderem;
  5. Współpraca – inteligencja zbiorowa w sytuacji kryzysowej nabiera nowego wymiaru, co ma wpływ na współpracę w zespole;
  6. Elastyczność rozumiana jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby, które mogą pojawić się w trakcie sytuacji kryzysowej;
  7. Odporność budowana przede wszystkim za pomocą pewnych struktur i rytuałów dających poczucie kontroli zarówno liderowi, ale i członkom zespołu, którzy chcą, by ich lider tę kontrolę miał;
  8. Dbanie o siebie – jeśli jako liderzy nie będziemy dbać o siebie, nie będziemy też w stanie dbać o innych;
  9. Poczucie humoru rozumiane jako światełka w tunelach, które pozwalają wszystkim poczuć się lepiej.

 

Każdy lider może też wypracować swoje własne rozwiązanie na czas kryzysu, do czego prowadzący gorąco zachęca, zostawiając na swojej liście pusty punkt dziesiąty. Wiele bowiem zależy od naszej znajomości zespołu i kreatywności.

Przeczytaj również: Przywództwo w kryzysie – redefinicja zadań lidera

Strefa wiedzy