MS Project – aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami

Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu. Szkolenie realizowane w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

22.06.24

Zakończenie

23.06.24

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2250 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Dzięki MS Project zbudujesz realizowalny plan Twojego projektu – harmonogram i budżetu. Określisz w nim działania i ich czasy trwania. Ustalisz kto je realizuje. Otrzymasz przejrzysty plan projektu zaprezentowany w różnych formach (np. wykres Gantta, koszty z podziałem na działania i zasoby, daty kamieni milowych, etc).

Dzięki MS Project będzie mógł dokładnie kontrolować postęp prac Twojego projektu, analizować odchylenie realizacji w stosunku do planu oraz sprawnie wprowadzać do niego zmiany.

MS Project to łatwe w użyciu narzędzie, które pomoże Ci sprawnie zrealizować projekt.

Dla kogo

Program przeznaczony jest dla menedżerów, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych oraz dla kierownictwa tworzącego i monitorującego system realizacji projektów w firmach.

Program szkolenia

TWORZENIE PLANU PROJEKTU

 • rozpoczęcie projektu
 • ustalenie kalendarza projektu
 • wpisywanie zadań
 • utworzenie struktury zakresu projektu
 • tworzenie sieci powiązań zadań
 • wpisywanie zadań cyklicznych i kamieni milowych
 • utworzenie listy zasobów
 • dopisywanie zasobów do zadań
 • eliminowanie przeciążenia zasobów
 • wyznaczanie ścieżki krytycznej
 • zachowanie planu bazowego projektu

REALIZACJA I KONTROLA PRAC W PROJEKCIE

 • symulacje realizacji projektów
 • zapisywanie rzeczywistych kosztów zadań
 • zapisywanie rzeczywistych czasów trwania zadań
 • zapisywanie rzeczywistych nakładów pracy w zadaniach
 • śledzenie postępu prac w projekcie (harmonogram, budżet, nakłady pracy) – analiza realizacji vs plan projektu
 • określanie stopnia zawansowania prac w projekcie
 • analiza wariantów przyspieszenie prac w projekcie
 • analiza tabel usprawniających kontrolę prac w projekcie
 • analiza raportów

Korzyści dla uczestników

W trakcie szkolenia uczestnicy posiądą wiedzę z zakresu:

 • Przygotowania spójnego planu projektu używając MS Project.
 • Efektywnego wykorzystania MS Project w fazie realizacji projektu.
 • Efektywnego wykorzystania możliwości MS Project w zakresie kontroli postępu prac i wprowadzania zmian w projekcie.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego i komputerów, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Program jest oparty na wykorzystaniu studiów przypadków, podczas których uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy stosując poznane metody pracy w MS Project.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 16:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top