Executive MBA Sektor Ochrony Zdrowia

O Programie

Dlaczego MBA?

Program Master of Business Administration to interdyscyplinarne program integrujące kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia czy programy.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym.

Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez  ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu  „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie programu z dyplomem Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To jak znak najwyższej jakości w edukacji.

Program Executive MBA otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania programu. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Executive MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy  i potwierdzenie wysokich kompetencji.

Najlepszą motywacją do podjęcia programu to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po MBA to przyjemny bonus.

Menedżerowie z dyplomem MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Dlaczego MBA w GFKM?

Program Executive MBA GFKM jest realizowany we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową.

Dlaczego warto u nas?
 1. Program jest dostosowany do potrzeb menedżerów średnich i wyższych szczebli zarządzania w branży medycznej.
 2. W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów MBA w Polsce.
 3. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach.
 4. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 5. Interaktywna forma zajęć.
 6. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 7. W trakcie trwania programu uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej.
 8. Klub Absolwentów MBA GFKM –  po ukończeniu programu MBA, możliwość dołączenia do posiadaczy dyplomu MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.

Opinie absolwentów

„O tym, że program Executive MBA w GFKM pozwala na poszerzenie wiedzy biznesowej i umiejętności strategicznego myślenia mówią wszyscy. Dla mnie najważniejsze było sprawdzenie tego w praktyce, kiedy zaproponowano mi rozwój firmy na trudnym rynku – Ukrainie. Budowanie właściwych struktur czy też ich usprawnianie, oraz wyznaczenie odpowiedniej strategii to duże wyzwanie. Staje się to łatwiejsze, gdy jest się absolwentem MBA GFKM.

Rozpoczynając Executive MBA nie miałem do końca świadomości, jak ważna jest wymiana doświadczeń – zarówno z prowadzącymi, jak i współuczestnikami. Program Executive MBA ugruntowały oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat funkcjonowania skutecznego menedżera.

Polecam wszystkim program Executive MBA w GFKM. Wszystkim, którym zależy na własnym rozwoju oraz na najcenniejszym aspekcie – wymianie doświadczeń z osobami pracującymi w bardzo różnorodnych branżach”.

- Wojciech Maciejewski, Dyrektor Zarządzający KONE Ukraina; Dyrektor ds. Rozwoju KONE Polska

„W czasie rozpoczęcia proramu Executive MBA w GFKM objęłam stanowisko kierownika wydziału, którego kompetencje nie były precyzyjnie określone, a wykonywane zadania w ramach jednego procesu były rozproszone w całej organizacji. Dotychczasowe procesy wymagały ułożenia i ujednolicenia. Wiedza oraz umiejętności, które pozyskałam w trakcie MBA, pozwoliły mi na sprawne przeprowadzenie założonych zmian, które zakończyły się pełnym sukcesem. A to dopiero początek wprowadzania w życie nauki zdobytej podczas studiowania. Co równie ważne, poznałam wspaniałych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i z którymi utrzymuję kontakt do dziś”.

- Marta Popek, Kierownik Wydziału Zarządzania Umowami, Energa Obrót SA

Program

Informacje organizacyjne

Studia trwają 4 semestry (2 lata, 21 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

 • Piątek: 11:00 – 19:00
 • Sobota: 08:30 – 16:30
 • Niedziela: 08:30 – 16:30

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023 roku.

Miejsce zjazdów – Katowice

Forma zajęć
 • case studies,
 • gry decyzyjne i symulacyjne,
 • wykłady,
 • ćwiczenia.

Semestr I

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa w służbie zdrowia A 27
Zachowania w organizacji A 18
Zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia PK, E 27
Strategia zarządzania i podstawy negocjacyjne w służbie zdrowia A 9
Ekonomiczne aspekty zarządzania PK 18
Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji A 9
Kierowanie zespołem A 18
Etyka w biznesie A 9
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr II

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Rachunkowość zarządcza PK, E 36
Zarządzanie procesami i jakością PG 27
Zarządzanie finansowe PK, E 36
Zarządzanie marketingowe i PR PK, E 27
Metodologia projektu dyplomowego A 3
Sesja panelowa – Praktycy Praktykom A 6
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr III

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Systemy informacyjne biznesu PK 18
Zarządzanie zasobami ludzkimi PK, E 36
Zarządzanie projektem PK 18
Ekonomika w ochronie zdrowia i farmakoekonomika PK 18
Standardy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej A 9
Prawo gospodarcze i medyczne PK, E 36
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr IV

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Gra strategiczna – konkurencyjność w służbie zdrowia A 27
Przywództwo i zarządzanie zmianą A 27
Przedmiot do wyboru – Programy profilaktyczne, zdrowie publiczne, promocja zdrowia i zdrowie publiczne A 27
Przedmiot do wyboru – Psychologiczne aspekty zarządzania A 27
Przedmiot do wyboru – Negocjacje w biznesie A 27
Przedmiot do wyboru – Kontraktowanie i zamówienia publiczne A 27
Projekty dyplomowe – konsultacje A 18
Razem 180
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Razem 585

Kadra

Rekrutacja

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA

Rekrutacja do 2 czerwca 2024 r.!

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Proces rekrutacji

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (plus 23% VAT)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej
Dyplom

Po pomyślnym ukończeniu programu słuchacze otrzymują dyplom MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

FAQ

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji tylko z licencjatem, jednak kandydat musi posiadać szczególnie bogate doświadczenie zawodowe.

Czy studia należy ukończyć w ciągu trzech lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry (dwa lata). W trakcie programu dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu do uzyskania dyplomu nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku każdego rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku programu.

Czy istnieje możliwość wpłaty czesnego na raty?

Czesne za semestr powinno być wniesione w całości przed rozpoczęciem każdego semestru. W uzasadnionych przypadkach Zarząd GFKM może wyrazić, po złożeniu pisemnej prośby, zgodę na wpłatę czesnego w ratach.

Jakie usługi edukacyjne obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach, konsultacjach i otrzymują materiały dydaktyczne oraz podręczniki.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

Piątek: 11:00 – 19:00
Sobota: 08:30 – 16:30
Niedziela: 08:30 – 16:30

W jakiej formie są prowadzone zajęcia?

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie, warsztaty oraz seminaria.

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązania praktycznego problemu ze sfery zarządzania.

Na czym polega procedura kwalifikacyjna?

Proces wygląda następująco:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. Przesłanie dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu, zdjęcie legitymacyjne)
 3. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł (plus 23% VAT)
 4. Po weryfikacji dokumentów, zostaje uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej
Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż dwa lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat powinien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.

Czy jest możliwe studiowanie w trybie indywidualnym?

Regulamin programu Executive MBA nie przewiduje tzw. indywidualnego toku nauczania.

Jaki jest charakter dyplomu przyznawanego absolwentom programu MBA?

Absolwenci programu Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów otrzymują dyplom podpisywany przez 2 współpracujące instytucje:

 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Dyplom ten stanowi potwierdzenie, że absolwent programu zdobył wiedzę i umiejętności w pełni porównywalne z zakresem programów MBA na świecie. Informacja powyższa jest istotną przesłanką dla pracodawców podejmujących decyzje o zatrudnianiu i awansach pracowników

Cena

Cena za udział w programie Executive MBA Sektor Ochrony Zdrowia:
Nowe, poniższe ceny obowiązują od 1 kwietnia 2024.

 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
 • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

Cena za program Cena za rok Cena za semestr Rata
Płatność jednorazowa 39 000 zł
Płatność w 2 ratach 41 000 zł 20 500 zł
Płatność w 4 ratach semestralnych 43 000 zł 10 750 zł
Płatność w 20 ratach 45 000 zł 2 250 zł
Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Pekao S.A., IV O/Gdańsk,

54124012711111000014915637

Numer NIP: 584-030-46-15

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Halina Frątczak

Dyrektor ds. Organizacji MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top