Kroki w drodze do równości i różnorodności

Zespoły bardziej różnorodne są bardziej efektywne i bardziej bezpieczne. Co zrobić, by takie założenia nie tylko przyjąć, ale i wprowadzić w życie? Dzisiaj omówimy kroki w drodze do równości i różnorodności!

Zasady równości są wspierane 

Pamiętajmy, że w tej chwili w całej Unii Europejskiej wdraża się różnego rodzaju programy pomocowe, stypendialne i subsydialne. By z nich korzystać, w wielu przypadkach trzeba spełniać zasady równości, np. gender equality plans. W Niemczech, w spółkach skarbu państwa już wprowadzono zasadę, że top management musi spełniać zasadę równości płci. Jakie trzy kroki można podjąć by stać się organizacją otwartą na różnorodności, by móc przyciągać różnorodne talenty?  

Trzy kroki w drodze do równości i różnorodności

Proponujemy trzy następujące kroki:  

  • 1 krok: docenienie, deklaracja, że chcemy różnorodności, np. podpisanie europejskiej karty różnorodności.
  • 2 krok: równość szans dojścia do pozycji / stanowisk / ról czyli stosowanie narzędzi, które przeciwdziałają wykluczeniu.
  • 3 krok: partycypacja czyli obecność grup wykluczanych w gronach decyzyjnych. Uważa się, że powinno być to około 20 procent.  
Inkluzywność równa się bezpieczeństwo 

Ważne też, by osoby, które w jakiś sposób się różnią, miały poczucie, że mogą być w naszej organizacji nie inne, a wyjątkowe. Taka inkluzywność, przełoży się na bezpieczeństwo i na efektywność. Pamiętać też należy, że do 2025 roku, pokolenie Y, które do równości przykłada ogromną wagę będzie stanowiło około 75 procent siły roboczej.  

Ogromna luka płacowa 

Otwarcie na różnorodne środowiska wpływa nie tylko na postrzeganie naszej organizacji. Dzięki temu mamy większą szansę przyciągnąć talenty, osoby doświadczone, które często wykluczane są ze względu na to, że należą na przykład do środowisk mniejszościowych. Warto też dbać o zamykanie luki płacowej, która wciąż w Europie wynosi około 20 procent.   

Wdrażanie takich zasad powinno przebiegać etapami. Ważne jednak, by pomyśleć i o tym, jak będziemy postrzegani i jak zadbamy o przyszłość firm. 

Po więcej informacji zapraszamy do poprzedniego artykułu z cyklu: Co daje zespołom równość i różnorodność?

Więcej informacji znajdziesz w zapisie webinaru dr. hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej na naszym kanale na YouTube:

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe w GFKM: Polityka CSR w Firmie – zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna

Strefa wiedzy