Kroki w drodze do równości i różnorodności

Zespoły bardziej różnorodne są bardziej efektywne i bardziej bezpieczne. Co zrobić, by takie założenia nie tylko przyjąć, ale i wprowadzić w życie?  

Zasady równości są wspierane 

Warto pamiętać, że w tej chwili w całej Unii Europejskiej wdrażane są różnego rodzaju programy pomocowe, stypendialne i subsydialne. By z nich korzystać, w wielu przypadkach trzeba spełniać zasady równości, np. gender equality plans. W Niemczech, w spółkach skarbu państwa już wprowadzono zasadę, że top management musi spełniać zasadę równości płci. Jakie trzy kroki można podjąć by stać się organizacją otwartą na różnorodności, by móc przyciągać różnorodne talenty?  

Trzy kroki w dobrą stronę  

Proponowane są trzy kolejne kroki:  

Krok 1: docenienie, deklaracja, że chcemy różnorodności, np. podpisanie europejskiej karty różnorodności. 

Krok 2: równość szans dojścia do pozycji / stanowisk / ról czyli stosowanie narzędzi, które przeciwdziałają wykluczeniu.  

Krok 3: partycypacja czyli obecność grup wykluczanych w gronach decyzyjnych. Uważa się, że powinno być to około 20 procent.  

Inkluzywność równa się bezpieczeństwo 

Ważne, by osoby, które w jakiś sposób się różnią, miały poczucie, że mogą być w naszej organizacji nie inne, a wyjątkowe. Taka inkluzywność, przełoży się na bezpieczeństwo i na efektywność. Pamiętać też należy, że do 2025 roku, pokolenie Y, które do równości przykłada ogromną wagę będzie stanowiło około 75 procent siły roboczej.  

Ogromna luka płacowa 

Otwarcie na różnorodne środowiska wpływa nie tylko na postrzeganie naszej organizacji. Mamy większą szansę na to, by przyciągnąć talenty, osoby doświadczone, które często wykluczane są ze względu na to, że należą np. do środowisk mniejszościowych.  Warto też dbać o zamykanie luki płacowej, która wciąż w Europie wynosi około 20 procent.   

Wdrażanie takich zasad powinno przebiegać etapami. Ważne jednak, by pomyśleć i o tym, jak będziemy postrzegani i jak zadbamy o przyszłość firm. 

Po więcej informacji zapraszamy do poprzedniego artykułu z cyklu: Co daje zespołom równość i różnorodność?

Strefa wiedzy