MBA IGG

O Programie

Dlaczego studia MBA?

Program Executive MBA dla firm Sektora Gazowniczego, Energetycznego, Paliwowego i Ciepłowniczego realizowany jest we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa.

Program Master of Business Administration to interdyscyplinarne studia integrujące kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym.

Studia Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez  ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu  „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie studiów z dyplomem Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To jak znak najwyższej jakości w edukacji.

Executive MBA otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania studiów. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Studia MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy  i potwierdzenie wysokich kompetencji.

Najlepszą motywacją do podjęcia studiów to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po studiach MBA to przyjemny bonus.

Menedżerowie z dyplomem MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Dlaczego MBA w GFKM?

Studia menedżerskie Executive MBA GFKM są realizowane we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa i Uniwersytetem Gdańskim oraz są walidowane przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille (przy Uniwersytecie Paula Cezanne’a  w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu (20% studiujących to studenci zagraniczni z 50 krajów) i oferuje 3 programy MBA, w tym jeden międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi uczelniami. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje dla  Programów MBA – EQUIS wydawany przez European Foundation for Management Development  i akredytację The Association of MBAs.

Dlaczego warto u nas?

 1. Program studiów dostosowany do potrzeb menedżerów średnich i wyższych szczebli zarządzania w branży gazowniczej, energetycznej, paliwowej i ciepłowniczej. Zawiera sesje poświęcone w całości zarządzaniu, pozostałe sesje nawiązują do funkcjonowania tych sektorów.
 2. W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów MBA w Polsce.
 3. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach.
 4. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 5. Interaktywna forma zajęć.
 6. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 7. W trakcie trwania studiów uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej – RSM Erasmus University.
 8. Stowarzyszenia Absolwentów MBA GFKM –  po ukończeniu programu MBA,  możliwość dołączenia do posiadaczy dyplomu MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.

Opinie absolwentów

“Dwa lata po zakończeniu Studiów Executive MBA w GFKM staję przed nowym wyzwaniem – stworzeniem i rozwojem struktur działającej na globalnym rynku firmy Matsuu, specjalizującej się w budowie aplikacji mobilnych skrojonych pod potrzeby klienta biznesowego i ich rozwoju w zwinnej metodyce. Wiedza i umiejętności, które pozyskałem w trakcie studiów MBA, będą bardzo pomocne na moim nowym stanowisku”.

Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu, Matsuu Sp. z o.o.

Program

Informacje organizacyjne

Studia trwają 4 semestry (2 lata, 21 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

 • Czwartek: 11:00 – 19:00
 • Piątek: 08:30 – 16:30
 • Sobota: 08:30 – 16:30

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 roku

Forma zajęć

 • case studies,
 • gry decyzyjne i symulacyjne,
 • wykłady,
 • ćwiczenia.
Semestr I135
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowaA27
Zachowania w organizacjiPK, E18
Zarządzanie organizacją i zarządzanie strategiczneE34
Ekonomiczne aspekty zarządzaniaPK, E18
Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacjiA9
Kierowanie zespołemA18
CSR i etyka w biznesiePK9
Live Case – Praktyczne aspekty zarządzania – Wystąpienie eksperta i praktyka branży GEPC2
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr II135
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Rachunkowość zarządczaPK, E34
Zarządzanie procesami i jakościąPK27
Zarządzanie finansowePK, E36
Zarządzanie marketingowePK, E27
Metodologia projektu dyplomowegoA9
Live Case – Praktyczne aspekty zarządzania – Wystąpienie eksperta i praktyka branży GEPC2
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr III135
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Systemy informacyjne biznesuPK18
Zarządzanie zasobami ludzkimiPK, E34
Zarządzanie projektemE18
Biznes globalnyPK27
Podstawy prawa gospodarczegoPK, E27
Elementy prawa międzynarodowegoPK9
Live Case – Praktyczne aspekty zarządzania – Wystąpienie eksperta i praktyka branży GEPC2
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr IV180
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa cz. IIA27
Przywództwo i zarządzanie zmianąA27
Przedmiot do wyboru – Psychologiczne aspekty zarządzaniaA27
Przedmiot do wyboru – Negocjacje w biznesieA27
Przedmiot do wyboru – Sesja specjalistycznaA27
Przedmiot do wyboru – Sesja specjalistycznaA27
Projekt dyplomowy – konsultacjeA18
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Razem585

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia Executive MBA

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Proces rekrutacji

Rekrutacja na Studia Executive MBA dla Sektora Gazowniczego trwa do 30 czerwca 2019 r.

Aby zakwalifikować się na studia należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Dyplom

Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacze otrzymują dyplom MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • Institut d’Administration des Enterprises d’Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

FAQ

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji tylko z licencjatem, jednak kandydat musi posiadać szczególnie bogate doświadczenie zawodowe.

Czy studia należy ukończyć w ciągu trzech lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry (dwa lata). W trakcie studiów dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia studiów do uzyskania dyplomu nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku każdego rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku studiów.

Czy istnieje możliwość wpłaty czesnego na raty?

Czesne za semestr powinno być wniesione w całości przed rozpoczęciem każdego semestru. W uzasadnionych przypadkach Zarząd GFKM może wyrazić, po złożeniu pisemnej prośby, zgodę na wpłatę czesnego w ratach.

Jakie usługi edukacyjne obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach, konsultacjach i otrzymują materiały dydaktyczne oraz podręczniki.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (czwartek-sobota) w godzinach:

 • Czwartek: 11:00 – 19:00
 • Piątek: 08:30 – 16:30
 • Sobota: 08:30 – 16:30

W jakiej formie są prowadzone zajęcia?

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie, warsztaty oraz seminaria.

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązania praktycznego problemu ze sfery zarządzania.

Na czym polega procedura kwalifikacyjna?

Proces wygląda następująco:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. Przesłanie dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu, zdjęcie legitymacyjne)
 3. Po weryfikacji dokumentów, zostaje uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż dwa lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat powinien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.

Czy jest możliwe studiowanie w trybie indywidualnym?

Regulamin studiów MBA nie przewiduje tzw. indywidualnego toku studiów.

Jaki jest charakter dyplomu przyznawanego absolwentom programu MBA?

Aktualnie obowiązująca Ustawa o Szkolnictwie Wyższym powstała w okresie w którym nie oferowano jeszcze w kraju programów MBA. Stąd dyplom ten nie jest uznawany w rozumieniu tej ustawy.
Absolwenci programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów otrzymują dyplom podpisywany przez 3 współpracujące instytucje:

 • Uniwersytet Gdański
 • IAE Aix-En-Provence
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżera

Dyplom ten stanowi potwierdzenie, że absolwent programu zdobył wiedzę i umiejętności w pełni porównywalne z zakresem programów MBA na świecie. Informacja powyższa jest istotną przesłanką dla pracodawców podejmujących decyzje o zatrudnianiu i awansach pracowników

Cena

8700 zł / semestr

 • Wpłata wnoszona jest przed rozpoczęciem semestru (plus 23% VAT)
 • Cena za semestry pierwszy i drugi jest gwarantowana.
 • Za semestry trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji

Dane do przelewu

Kontakt





Halina Frątczak

Kierownik Programu MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!

Wyślij mi swój biuletyn, można zrezygnować w dowolnym momencie.

FreshMail.pl