Executive MBA BCC Warszawa

O Programie

Dlaczego program MBA?

Program Executive MBA GFKM w Warszawie realizowany jest we współpracy z Business Centre Club i IAE Aix–Marseille jako instytucją walidującą.

Executive Master of Business Administration to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne programy.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują biznesowe studia przypadku. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym.

Program Executive MBA to przepustka do najnowszej  i praktycznej wiedzy przekazywanej przez  ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu  „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Executive Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie programu z dyplomem Executive Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To znak najwyższej jakości w edukacji.

Executive MBA otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania programu. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Program Executive MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy i potwierdzenie najwyższych kompetencji.

Najlepsza motywacja do udziału w programie to chęć rozwoju i zdobycia przekrojowej, praktycznej wiedzy. Wzrost wynagrodzenia po programie Executive MBA to przyjemny bonus.

Menedżerowie z dyplomem Executive MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Dlaczego MBA w GFKM?

Program Executive MBA jest realizowany przez GFKM we współpracy z Business Centre Club, Uniwersytetem Gdańskim oraz IAE Aix–Marseille jako instytucją walidującą.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

 

Instytucja walidującą Executive MBA BCC jest Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille (przy Uniwersytecie Paula Cezanne’a  w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu (20% studiujących to studenci zagraniczni z 50 krajów) i oferuje 3 programy MBA, w tym jeden międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi uczelniami. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje dla  Programów MBA – EQUIS wydawany przez European Foundation for Management Development  i akredytację The Association of MBAs.

Universite Aix Marseille logo

Dlaczego warto u nas?
 1. W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.
 2. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach.
 3. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 4. Interaktywna forma zajęć.
 5. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 6. W trakcie trwania programu uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej – możliwość wzięcia udziału w wybranych sesjach Executive MBA Porto Business School w ramach programu wymiany uczestników.
 7. Po ukończeniu programu Executive MBA istnieje możliwość wstąpienia do Klubu Absolwentów MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.

Opinie absolwentów

“O tym, że program Executive MBA w GFKM pozwala na poszerzenie wiedzy biznesowej i umiejętności strategicznego myślenia mówią wszyscy. Dla mnie najważniejsze było sprawdzenie tego w praktyce, kiedy zaproponowano mi rozwój firmy na trudnym rynku – Ukrainie. Budowanie właściwych struktur czy też ich usprawnianie, oraz wyznaczenie odpowiedniej strategii to duże wyzwanie. Staje się to łatwiejsze, gdy jest się absolwentem MBA GFKM.

Rozpoczynając Executive MBA nie miałem do końca świadomości, jak ważna jest wymiana doświadczeń – zarówno z prowadzącymi, jak i współuczestnikami. Program Executive MBA ugruntowały oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat funkcjonowania skutecznego menedżera.

Polecam wszystkim program Executive MBA w GFKM. Wszystkim, którym zależy na własnym rozwoju oraz na najcenniejszym aspekcie – wymianie doświadczeń z osobami pracującymi w bardzo różnorodnych branżach”.

- Wojciech Maciejewski, Dyrektor Zarządzający KONE Ukraina; Dyrektor ds. Rozwoju KONE Polska

“W czasie rozpoczęcia proramu Executive MBA w GFKM objęłam stanowisko kierownika wydziału, którego kompetencje nie były precyzyjnie określone, a wykonywane zadania w ramach jednego procesu były rozproszone w całej organizacji. Dotychczasowe procesy wymagały ułożenia i ujednolicenia. Wiedza oraz umiejętności, które pozyskałam w trakcie MBA, pozwoliły mi na sprawne przeprowadzenie założonych zmian, które zakończyły się pełnym sukcesem. A to dopiero początek wprowadzania w życie nauki zdobytej podczas studiowania. Co równie ważne, poznałam wspaniałych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i z którymi utrzymuję kontakt do dziś”.

- Marta Popek, Kierownik Wydziału Zarządzania Umowami, Energa Obrót SA

“Dwa lata po zakończeniu Studiów Executive MBA w GFKM staję przed nowym wyzwaniem – stworzeniem i rozwojem struktur działającej na globalnym rynku firmy Matsuu, specjalizującej się w budowie aplikacji mobilnych skrojonych pod potrzeby klienta biznesowego i ich rozwoju w zwinnej metodyce. Wiedza i umiejętności, które pozyskałem w trakcie studiów MBA, będą bardzo pomocne na moim nowym stanowisku”.

- Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu, Matsuu Sp. z o.o.

Program

Informacje organizacyjne

Program trwa 4 semestry (2 lata, 21 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

 • Piątek: 11:00-19:00
 • Sobota: 08:30-16:30
 • Niedziela: 08:30-16:30

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2020 roku

Miejsce zjazdów – siedziba Business Centre Club w Warszawie

Forma zajęć
 • biznesowe studia przypadku
 • gry decyzyjne i symulacyjne
 • wykłady
 • ćwiczenia

Semestr I

PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zarządzanie strategicznePK, E36
Ekonomiczne aspekty zarządzaniaPK, E18
LogistykaA9
Zachowania w organizacjiA18
Społeczna odpowiedzialność biznesuA9
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowaA27
Kierowanie zespołemA18
Razem120
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr II

PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zarządzanie finansowePK, E36
Rachunkowość zarządczaPK, E27
Zarządzanie marketingowePK, E36
Biznes globalnyA9
Zarządzanie jakością i procesemGPD27
Metodologia projektu dyplomowegoObowiązkowy2
Strategiczne studium przypadku IA9
Razem138
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr III

PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zarządzanie zasobami ludzkimiPK, E36
Biznes globalnyPK18
Systemy informacyjne biznesuA18
Podstawy prawa gospodarczegoPK, E18
Elementy prawa międzynarodowegoA9
Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji.E18
Zarządzanie projektemE18
Strategiczne studium przypadku IIA18
Razem120
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr IV

PrzedmiotZaliczenieGodziny
Przywództwo i zarządzanie zmianąA27
Gra strategicznaA27
Przedmiot do wyboru - zaliczenie IA27
Przedmiot do wyboru – zaliczenie IIA27
Przedmiot do wyboru IA27
Przedmiot do wyboru – IIA27
Projekt dyplomowy – konsultacjeA27
Razem168
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Razem585

Kadra

Rekrutacja

Rekrutacja do 15 czerwca 2021.
Warunki przyjęcia do programu Executive MBA BCC
 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Proces rekrutacji

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

FAQ

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji tylko z licencjatem, jednak przypadki zakwalifikowania kandydata w takiej sytuacji są niezmiernie rzadkie.

Czy program należy ukończyć w ciągu dwóch lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry (dwa lata). W trakcie realizowania programu Executive MBA dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu Executive MBA do uzyskania dyplomu nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku studiów.

Czy istnieje możliwość wpłaty czesnego na raty?

Tak, istnieje możliwość płatności w ratach. Czesne za semestr powinno być wniesione w całości przed rozpoczęciem każdego semestru.

Jakie usługi obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach i konsultacjach oraz otrzymują materiały dydaktyczne, podstawowe podręczniki, obiady, kawę, napoje w trakcie sesji dydaktycznych.

Jak duży jest udział języka angielskiego podczas studiów?

Wszystkie, z wyjątkiem prawa gospodarczego, prace kontrolne mogą być napisane po angielsku. Prace egzaminacyjne mogą być napisane w całości lub częściowo po angielsku. Projekt dyplomowy może być napisany po polsku lub po angielsku. Wykłady wizytujących wykładowców zagranicznych odbywają się bez pomocy tłumacza.

Czy przewiduje się możliwość organizowania praktyk zagranicznych?

Studenci, przy wsparciu GFKM, mogą ubiegać się o takie praktyki indywidualnie.

W jakiej formie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w formie comiesięcznych trzydniowych sesji zajęciowych, które trwają od piątku do niedzieli.

Jakie są formy zajęć prowadzonych w ramach programu?

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, biznesowe studia przypadku, prezentacje, gry menedżerskie i warsztaty.

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązanie praktycznego problemu ze sfery zarządzania.

Na czym polega procedura kwalifikacyjna?

Proces wygląda następująco:
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. Przesłanie dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu, zdjęcie legitymacyjne)
4. Po weryfikacji dokumentów, zostaje uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż trzy lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat winien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. Preferowane jest doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem.

Czy możliwe jest studiowanie w trybie indywidualnym?

Regulamin programu Executive MBA nie przewiduje tzw. indywidualnego toku studiów.

Jaki jest charakter dyplomu przyznawanego absolwentom programu Executive MBA BCC?

Absolwenci programów Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów otrzymują dyplom podpisywany przez 3 współpracujące instytucje:

 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 • Uniwersytet Gdański
 • Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille

Dyplom ten stanowi potwierdzenie, że absolwent programu zdobył wiedzę i umiejętności w pełni porównywalne z zakresem programów Executive MBA na świecie. Informacja powyższa jest istotną przesłanką dla pracodawców podejmujących decyzje o zatrudnianiu i awansach pracowników.

Cena

CENA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE EXECUTIVE MBA BCC w Warszawie

Cena za programCena za semestrRata
Płatność jednorazowa41 664 zł
Płatność w 4 ratach semestralnych44 800 zł11 200 zł
Płatność w 20 ratach47 936 zł2 396,8 zł

 

 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • We wszystkich przypadkach wpłata (bądź wpłata pierwszej raty) następuje do dnia poprzedzającego odbycie pierwszej sesji w pierwszym semestrze
 • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Pekao S.A., IV O/Gdańsk

54 1240 1271 1111 0000 1491 5637

NIP: 584-030-46-15

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Halina Frątczak

Kierownik Programu MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top