Executive MBA BCC Warszawa

O Programie

Dlaczego program MBA?

Program Executive MBA GFKM w Warszawie realizowany jest we współpracy z Business Centre Club.

Executive Master of Business Administration to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne programy.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują biznesowe studia przypadku. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym.

Program Executive MBA to przepustka do najnowszej  i praktycznej wiedzy przekazywanej przez  ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu  „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Executive Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie programu z dyplomem Executive Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To znak najwyższej jakości w edukacji.

Executive MBA otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania programu. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Program Executive MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy i potwierdzenie najwyższych kompetencji.

Najlepsza motywacja do udziału w programie to chęć rozwoju i zdobycia przekrojowej, praktycznej wiedzy. Wzrost wynagrodzenia po programie Executive MBA to przyjemny bonus.

Menedżerowie z dyplomem Executive MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Dlaczego MBA w GFKM?

Program Executive MBA jest realizowany przez GFKM we współpracy z Business Centre Club, Uniwersytetem Gdańskim oraz RSM Erasmus University jako instytucją walidującą.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Instytucja walidującą Executive MBA BCC jest RSM Erasmus UniversityTo czołowa światowa szkoła biznesu, która jest częścią słynnego Erasmus University w Holandii. Uczelnia o znakomitym prestiżu – nowoczesna, międzynarodowa, kształcąca menedżerów z całego świata. Nazwana przez Financial Times „najbardziej międzynarodową szkołą biznesu w Europie”.

RSM jest jedną z nielicznych szkół biznesu na świecie posiadających potrójną akredytację:

 • europejską: European Foundation for Management Development – EQUIS
 • amerykańską: AACSB
 • brytyjską: Association of MBAs – AMBA

Dlaczego warto u nas?

 1. W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.
 2. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach.
 3. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 4. Interaktywna forma zajęć.
 5. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 6. W trakcie trwania programu uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej – RSM Erasmus University.
 7. Po ukończeniu programu Executive MBA istnieje możliwość wstąpienia do Klubu Absolwentów MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.

Opinie absolwentów

“O tym, że program Executive MBA w GFKM pozwala na poszerzenie wiedzy biznesowej i umiejętności strategicznego myślenia mówią wszyscy. Dla mnie najważniejsze było sprawdzenie tego w praktyce, kiedy zaproponowano mi rozwój firmy na trudnym rynku – Ukrainie. Budowanie właściwych struktur czy też ich usprawnianie, oraz wyznaczenie odpowiedniej strategii to duże wyzwanie. Staje się to łatwiejsze, gdy jest się absolwentem MBA GFKM.

Rozpoczynając Executive MBA nie miałem do końca świadomości, jak ważna jest wymiana doświadczeń – zarówno z prowadzącymi, jak i współuczestnikami. Program Executive MBA ugruntowały oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat funkcjonowania skutecznego menedżera.

Polecam wszystkim program Executive MBA w GFKM. Wszystkim, którym zależy na własnym rozwoju oraz na najcenniejszym aspekcie – wymianie doświadczeń z osobami pracującymi w bardzo różnorodnych branżach”.

Wojciech Maciejewski, Dyrektor Zarządzający KONE Ukraina; Dyrektor ds. Rozwoju KONE Polska

“W czasie rozpoczęcia proramu Executive MBA w GFKM objęłam stanowisko kierownika wydziału, którego kompetencje nie były precyzyjnie określone, a wykonywane zadania w ramach jednego procesu były rozproszone w całej organizacji. Dotychczasowe procesy wymagały ułożenia i ujednolicenia. Wiedza oraz umiejętności, które pozyskałam w trakcie MBA, pozwoliły mi na sprawne przeprowadzenie założonych zmian, które zakończyły się pełnym sukcesem. A to dopiero początek wprowadzania w życie nauki zdobytej podczas studiowania. Co równie ważne, poznałam wspaniałych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i z którymi utrzymuję kontakt do dziś”.

Marta Popek, Kierownik Wydziału Zarządzania Umowami, Energa Obrót SA

Program

Informacje organizacyjne

Program trwa 4 semestry (2 lata, 21 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

 • Piątek: 11:00-19:00
 • Sobota: 08:30-16:30
 • Niedziela: 08:30-16:30

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2019 roku

Miejsce zjazdów – siedziba Business Centre Club w Warszawie

Forma zajęć

 • biznesowe studia przypadku
 • gry decyzyjne i symulacyjne
 • wykłady
 • ćwiczenia
Semestr I120
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zarządzanie strategicznePK, E36
Ekonomiczne aspekty zarządzaniaPK, E18
LogistykaA9
Zachowania w organizacjiA18
Społeczna odpowiedzialność biznesuA9
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowaA27
Kierowanie zespołemA18
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr II138
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zarządzanie finansowePK, E36
Rachunkowość zarządczaPK, E27
Zarządzanie marketingowePK, E36
Biznes globalnyA9
Zarządzanie jakością i procesemGPD27
Metodologia projektu dyplomowegoObowiązkowy2
Strategiczne studium przypadku IA9
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr III120
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zarządzanie zasobami ludzkimiPK, E36
Biznes globalnyPK18
Systemy informacyjne biznesuA18
Podstawy prawa gospodarczegoPK, E18
Elementy prawa międzynarodowegoA9
Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji.E18
Zarządzanie projektemE18
Strategiczne studium przypadku IIA18
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr IV168
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Przywództwo i zarządzanie zmianąA27
Gra strategicznaA27
Przedmiot do wyboru - zaliczenie IA27
Przedmiot do wyboru – zaliczenie IIA27
Przedmiot do wyboru IA27
Przedmiot do wyboru – IIA27
Projekt dyplomowy – konsultacjeA27
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Razem585

Profil studenta

Rekrutacja

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA BCC

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Proces rekrutacji

Rekrutacja do programu Executive MBA BCC w Warszawie trwa do 30 września 2019 r.

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Dyplom

Po pomyślnym ukończeniu programu słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • RSM Erasmus University
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

FAQ

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji tylko z licencjatem, jednak przypadki zakwalifikowania kandydata w takiej sytuacji są niezmiernie rzadkie.

Czy program należy ukończyć w ciągu dwóch lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry (dwa lata). W trakcie realizowania programu Executive MBA dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu Executive MBA do uzyskania dyplomu nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku studiów.

Czy istnieje możliwość wpłaty czesnego na raty?

Czesne za semestr powinno być wniesione w całości przed rozpoczęciem każdego semestru. W uzasadnionych przypadkach Zarząd GFKM może wyrazić, po złożeniu pisemnej prośby, zgodę na wpłatę czesnego w ratach.

Jakie usługi obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach i konsultacjach oraz otrzymują materiały dydaktyczne, podstawowe podręczniki, obiady, kawę, napoje w trakcie sesji dydaktycznych.

Jak duży jest udział języka angielskiego podczas studiów?

Wszystkie, z wyjątkiem prawa gospodarczego, prace kontrolne mogą być napisane po angielsku. Prace egzaminacyjne mogą być napisane w całości lub częściowo po angielsku. Projekt dyplomowy może być napisany po polsku lub po angielsku. Wykłady wizytujących wykładowców zagranicznych odbywają się bez pomocy tłumacza.

Czy przewiduje się możliwość organizowania praktyk zagranicznych?

Studenci, przy wsparciu GFKM, mogą ubiegać się o takie praktyki indywidualnie.

W jakiej formie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w formie comiesięcznych trzydniowych sesji zajęciowych, które trwają od piątku do niedzieli.

Jakie są formy zajęć prowadzonych w ramach programu?

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, biznesowe studia przypadku, prezentacje, gry menedżerskie i warsztaty.

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązanie praktycznego problemu ze sfery zarządzania.

Na czym polega procedura kwalifikacyjna?

Procedura kwalifikacyjna obejmuje rozmowę z komisją kwalifikacyjną.

Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż trzy lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat winien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. Preferowane jest doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem.

Czy możliwe jest studiowanie w trybie indywidualnym?

Regulamin programu Executive MBA nie przewiduje tzw. indywidualnego toku studiów.

Jaki jest charakter dyplomu przyznawanego absolwentom programu Executive MBA BCC?

Absolwenci programów Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów otrzymują dyplom podpisywany przez 3 współpracujące instytucje:

 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 • Uniwersytet Gdański
 • RSM Erasmus University.

Dyplom ten stanowi potwierdzenie, że absolwent programu zdobył wiedzę i umiejętności w pełni porównywalne z zakresem programów Executive MBA na świecie. Informacja powyższa jest istotną przesłanką dla pracodawców podejmujących decyzje o zatrudnianiu i awansach pracowników.

Cena

11 900 zł /semestr

 • Wpłata wnoszona jest przed rozpoczęciem semestru (plus 23% VAT)
 • Cena za semestry pierwszy i drugi jest gwarantowana.
 • Za semestry trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Pekao S.A., IV O/Gdańsk

54 1240 1271 1111 0000 1491 5637

NIP: 584-030-46-15

Kontakt

Halina Frątczak
Kierownik Programu Executive MBA, GFKM
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

 

Andrzej Świderski
Dyrektor Handlowy, Business Centre Club
Tel.: +48 22 582 61 30
E-mail: andrzej.swiderski@bcc.org.pl

 

Iwona Serkis
Dyrektor ds. Projektów, Business Centre Club
Tel.: +48 22 582 61 34
E-mail: iwona.serkis@bcc.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.

FreshMail.pl