Executive MBA Warszawa

O Programie

Dlaczego Executive MBA w Warszawie?
 • Program Executive MBA GFKM przygotowuje uczestników do pracy i zarządzania w dynamicznym biznesowym środowisku, w którym kluczem do sukcesu jest szybkie podejmowanie trafnych decyzji,
 • Rozwija kluczowe kompetencje z zakresu nowoczesnego zarządzania oraz poszerza wiedzę na temat procesów zachodzących we współczesnym biznesie, pozwala też zyskać nową perspektywę w postrzeganiu organizacji z całą jej złożonością,
 • Pomaga rozwijać kompetencje menedżerskie, wyznaczać nową ścieżkę kariery oraz daje satysfakcję wynikającą z ukończenia prestiżowego programu,
 • Dyplom Executive Master of Business Administration to potwierdzenie najwyższych kompetencji menedżerskich, wpierający rozwój osobistej marki, opartej na praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnego biznesu,
 • Ukończenie programu Executive MBA to także dowód przynależności do międzynarodowych liderów w zarządzaniu.

 

Dlaczego program Executive MBA w GFKM?
 • Podczas prowadzonych zajęć nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty zarządzania, dzięki czemu Uczestnicy mogą poznawać metody, które wykorzystają w codziennej pracy. Wykładowcy dzielą się doświadczeniem biznesowym i są cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach zarządzania,
 • Program Executive MBA GFKM to wszechstronny rozwój kompetencji przywódczych i menedżerskich, a także możliwość zdobywania unikalnej wiedzy z zakresu nowoczesnego biznesu,
 • Uczestnicy w trakcie zajęć stają się prawdziwymi liderami, wyposażonymi w narzędzia niezbędne do tego, żeby realizować konkretne cele biznesowe,
 • Interaktywna i dynamiczna forma zajęć pozwala Uczestnikom zdobywać nowe umiejętności menedżerskie, poznawać praktyczny wymiar zarządzania i testować innowacyjne rozwiązania,
 • W programie Executive MBA uczestniczą doświadczeni menedżerowie z różnych branż – dzięki temu dołączasz do prężnej i inspirującej społeczności, gdzie wzajemne relacje polegają na wymianie wiedzy i poznawaniu nowych rozwiązań,
 • Absolwenci programu MBA GFKM to osoby piastujące wysokie i prestiżowe stanowiska w polskich i międzynarodowych organizacjach – zdobycie dyplomu oznacza przynależność do grona najlepszej kadry zarządzającej na świecie,
 • Zakres merytoryczny Programu Executive MBA obejmuje całe spektrum różnorodnych zagadnień z zakresu współczesnego zarządzania, a Uczestnicy mogą dodatkowo brać udział w sesjach EMBA realizowanych przez partnerskie uczelnie zagraniczne.

Dbamy o najwyższy poziom kształcenia, czego potwierdzeniem jest między innymi prestiżowa akredytacja International Quality Accreditation (CEEMAN IQA), a także międzynarodowy tytuł Business School with Significant Impact (BMDA) i najwyższą Klasą Mistrzowską w Ratingu Programów MBA SEM FORUM. O jakości i skuteczności naszych działań świadczą rekomendacje i opinie naszych absolwentów, którzy wielokrotnie dawali wyraz satysfakcji z uczestnictwa w programie, wskazując na wysoką wartość merytoryczną zajęć, wymiar praktyczny pozyskanych kompetencji oraz zalety nowoczesnej formy nauczania. Kandydaci dołączający do programu Executive MBA GFKM w Warszawie, bazując na opiniach absolwentów zyskują przekonanie, że prowadzone przez nas zajęcia będą pomocne w budowaniu świadomej ścieżki kariery.


 

Partnerzy

W trosce o najwyższą jakość kształcenia Program Executive MBA realizowany jest we współpracy z ekspertami oraz wykładowcami Uniwersytetu Gdańskiego. Naszym partnerem jest także Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille (IAE), który jest instytucją walidującą.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu (20 proc. studiujących to studenci zagraniczni z 50 różnych krajów). Instytut oferuje 3 programy MBA, w tym jeden międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi uczelniami. Posiada także 2 międzynarodowe akredytacje dla Programów MBA – EQUIS, wydawanych przez European Foundation for Management Development oraz akredytację The Association of MBAs.

 

 

 • Univ Aix-Merseille
 • uniwersytet gdanski logo
Cele i metodologia studiów MBA

Program Executive MBA GFKM powstał w celu kształcenia liderów i kadry menedżerskiej wyposażonych w nowoczesne narzędzia zarządzające oraz kompetencje biznesowe. Nasi absolwenci to odpowiedzialni pracownicy wysokiego szczebla w polskich oraz międzynarodowych organizacjach, którzy dbają o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, także w kontekście odpowiedzialności biznesu w życiu społecznym. Uczestnicy programu są zapoznawani z nowoczesnymi formami zarządzania, zyskują też wszechstronną wiedzę, którą potrafią przełożyć na konkretne działania. Zajęcia pomagają odnaleźć się w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku biznesowym oraz wykorzystać w praktyce potencjał innowacyjnych rozwiązań.

Autorska metodyka myMBAexperience® pozwoliła stworzyć nam spójny program nauczania, wspierający rozwój kompetencji biznesowych Uczestników. Dzięki naszym staraniom, przyszli liderzy zarządzania mogą łatwiej osiągać i z powodzeniem realizować kolejne cele zawodowe. Układ tematyczny programu Executive MBA to przejrzysta struktura na zaawansowanym poziomie, która w połączeniu z efektywnymi metodami nauczania, pozwala osiągać Uczestnikom najlepsze efekty.

 

Program Executive MBA oparty jest na 4 filarach:

 1. Kluczowe zagadnienia biznesowe

Zdobywanie podstawowej wiedzy za zakresu profesjonalnego zarządzania to fundament wielu zajęć. W ramach tego modułu Uczestnicy zdobywają kompetencję z zarządzania strategicznego, zarządzania finansami oraz działań marketingowych. Tematyka zajęć obejmuje także aspekty związane z Prawem gospodarczym oraz międzynarodowym, Etyką czy Zachowaniami w ramach organizacji. Przyszli liderzy zapoznawani są również z modelem zarządzania zespołem.

 1. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane

Zajęcia realizowane w ramach tego filaru ukierunkowane są na poszerzanie wiedzy i doskonalenie zarówno kompetencji i umiejętności zarządczych, jak i typowo przywódczych. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach takich jak Digital marketing, Biznes globalny, Innowacyjny lider czy Zarządzanie projektami. Blok realizowany jest przez GFKM, ale może być poszerzany o moduły realizowane na zagranicznych uczelniach partnerskich.

 1. Wyzwania biznesowe

Tę część programu realizujemy w oparciu o szeroko rozumianą praktykę. Podczas realizacji modułu Uczestnicy poznają złożone wyzwania biznesowe w kontekście podejmowania decyzji menedżerskich. Dowiadują się też, jak radzić sobie z dylematami podczas realizowania funkcji zarządzających. W ramach filaru pokazywane są także dobre praktyki biznesowe – podczas wizyt w firmach Uczestnicy realizują projekty w zespole, rozwiązując prawdziwe problemy i ucząc się, jak radzić sobie z rzeczywistymi wyzwaniami (live cases). Wierzymy, że wiedza przekazywana przez praktyków jest niezwykle cenna, dlatego organizujemy również inspirujące spotkania z inspirującymi liderami biznesu.

 1. Program Rozwoju Osobistego PROLider

Bycie liderem biznesu to synonim efektywnego zarządzania. PROLider to personalizowane działania kładące nacisk na rozwój indywidualnych umiejętności przywódczych, prowadzone równolegle z pozostałymi modułami programu Executive MBA. Naszym celem jest wspieranie Uczestników w wykorzystywaniu potencjału na wielu płaszczyznach – dzięki temu zyskujemy pewność, że nasi absolwenci wyposażeni są w wiedzę merytoryczną, ale wiedzą też, jak wykorzystać osobiste cechy do osiągania celów biznesowych. Indywidualne element programu takie jak diagnoza 360⁰, MindSonar®, sesje coachingowe to doskonała okazja, żeby jeszcze lepiej poznać mocne i słabe strony oraz wyznaczyć optymalną ścieżkę rozwoju. Program Rozwoju Osobistego PROLiderto interaktywna formuła, dzięki której Uczestnicy mogą czerpać jeszcze więcej korzyści z Programu Executive MBA GFKM.

Wykłady mistrzowskie

Wykłady mistrzowskie w programie Executive MBA to szczególna okazja, podczas której renomowani eksperci i znani liderzy biznesu dzielą się swoim bogatym doświadczeniem. Spotkania w ramach sesji są unikalne, ponieważ oferują bezpośredni kontakt z wyjątkowymi postaciami ze świata biznesu, umożliwiając czerpanie z ich wiedzy i praktyk oraz stanowiąc inspirację dla Słuchaczek i Słuchaczy MBA. Uczestnicy mają niepowtarzalną szansę na networking, nawiązanie wartościowych relacji oraz wymianę pomysłów z profesjonalistami, którzy kształtują oblicze współczesnego biznesu. Wykłady są kluczowym elementem programu, podkreślając jego prestiż i praktyczne podejście do kształcenia liderów. Wśród zaproszonych gości specjalnych są między innymi:

prof. Dariusz Filar
Marzena Strzelczak
Bartosz Ciepluch

Zakres programu

Semestr I

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Strategiczna symulacyjna gra biznesowa PG 27
Zachowania w organizacji A 18
Strategia w organizacji E 27
Rachunkowość zarządcza PK 27
Sztuka prezentacji i prowadzenie spotkań A 9
Skuteczne kierowanie zespołem A 18
Etyka w biznesie A 9
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr II

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Makroekonomia - aspekty gospodarki rynkowej PK 18
Procesy i jakość w organizacji PG 27
Zarządzanie różnorodnością A 9
Współczesny marketing 5.0 PK 27
Innowacyjny lider - innowacyjny zespół A 27
Zarządzanie projektami PG 27
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr III

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Prawne aspekty działalności gospodarczej PK 18
Strategie personalne E 27
Przywództwo zorientowane na rezultaty A 18
Zarządzanie finansami E 27
Digital Marketing A 9
Prawo międzynarodowe w praktyce menedżera A 9
Nowoczesne technologie ICT - perspektywa menedżera PG 27
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr IV

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Strategiczna symulacyjna gra biznesowa II PG 27
Biznes globalny i różnice kulturowe PG 27
Zmiany w organizacji A 27
ESG A 27
Przedmiot do wyboru I: Psychologia efektywności - od relacji do dobrostanu. A 27
Przedmiot do wyboru II: Negocjacje w biznesie A 27
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Razem 540

Kadra

Informacje organizacyjne

Program trwa 4 semestry (2 lata, 20 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

 • Piątek: 11:00-19:00
 • Sobota: 08:30-16:30
 • Niedziela: 08:30-16:30

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024 roku.

Miejsce zjazdów – Warszawa

Po pomyślnym ukończeniu programu Executive MBA słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • IAE Aix-Marseille
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów

Warunkiem otrzymania dyplomu jest:

 • Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem
 • Uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta za projekt dyplomowy

 

Profil studenta

 

 

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 1 lipca 2024 r.!

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA:

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (plus 23% VAT)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Cena

CENA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE EXECUTIVE MBA w Warszawie

Nowe, poniższe ceny obowiązują od 1 kwietnia 2024.

Cena za program Cena za rok Cena za semestr Rata
Płatność jednorazowa 39 000 zł
Płatność w 2 ratach 41 000 zł  20 500 zł
Płatność w 4 ratach semestralnych 43 000 zł 10 750 zł
Płatność w 20 ratach 45 000 zł 2 250 zł

 

 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
 • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

 

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Pekao S.A., IV O/Gdańsk

54 1240 1271 1111 0000 1491 5637

NIP: 584-030-46-15

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Opinie absolwentów

„O tym, że program Executive MBA w GFKM pozwala na poszerzenie wiedzy biznesowej i umiejętności strategicznego myślenia mówią wszyscy. Dla mnie najważniejsze było sprawdzenie tego w praktyce, kiedy zaproponowano mi rozwój firmy na trudnym rynku – Ukrainie. Budowanie właściwych struktur czy też ich usprawnianie, oraz wyznaczenie odpowiedniej strategii to duże wyzwanie. Staje się to łatwiejsze, gdy jest się absolwentem MBA GFKM.

Rozpoczynając Executive MBA nie miałem do końca świadomości, jak ważna jest wymiana doświadczeń – zarówno z prowadzącymi, jak i współuczestnikami. Program Executive MBA ugruntowały oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat funkcjonowania skutecznego menedżera.

Polecam wszystkim program Executive MBA w GFKM. Wszystkim, którym zależy na własnym rozwoju oraz na najcenniejszym aspekcie – wymianie doświadczeń z osobami pracującymi w bardzo różnorodnych branżach”.

- Wojciech Maciejewski, Dyrektor Zarządzający KONE Ukraina; Dyrektor ds. Rozwoju KONE Polska

„W czasie rozpoczęcia proramu Executive MBA w GFKM objęłam stanowisko kierownika wydziału, którego kompetencje nie były precyzyjnie określone, a wykonywane zadania w ramach jednego procesu były rozproszone w całej organizacji. Dotychczasowe procesy wymagały ułożenia i ujednolicenia. Wiedza oraz umiejętności, które pozyskałam w trakcie MBA, pozwoliły mi na sprawne przeprowadzenie założonych zmian, które zakończyły się pełnym sukcesem. A to dopiero początek wprowadzania w życie nauki zdobytej podczas studiowania. Co równie ważne, poznałam wspaniałych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i z którymi utrzymuję kontakt do dziś”.

- Marta Popek, Kierownik Wydziału Zarządzania Umowami, Energa Obrót SA

FAQ

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji tylko z licencjatem, jednak kandydat musi posiadać szczególnie bogate doświadczenie zawodowe.

 

Czy program należy ukończyć w ciągu dwóch lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry (dwa lata). W trakcie realizowania programu Executive MBA dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu Executive MBA do uzyskania dyplomu nie mogą upłynąć więcej niż 3 lata.

 

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku każdego rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku studiów.

 

Czy istnieje możliwość wpłaty czesnego w ratach?

Tak, istnieje możliwość płatności w ratach wg. zaprezentowanego powyżej cennika.

 

Jakie usługi edukacyjne obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach i przewidzianych programem aktywnościach. Otrzymują materiały dydaktyczne (skrypty) do wszystkich zajęć oraz podręczniki do niektórych przedmiotów.

 

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

Piątek: 11:00-19:00
Sobota: 08:30-16:30
Niedziela: 08:30-16:30

 

W jakiej formie są prowadzone zajęcia?

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie i warsztaty.

 

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązania praktycznego problemu ze sfery zarządzania.

 

Na czym polega procedura kwalifikacyjna?

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (plus 23% VAT)
 • Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej
 • Uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż trzy lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat powinien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

Czy istnieje możliwość dofinansowania programu?

O aktualnie dostępnych formach dofinasowania można uzyskać informację tutaj.

 

Kontakt

Halina Frątczak

Dyrektor ds. Organizacji MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top